Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Van ziekteverzuimreglement naar inzetbaarheidsprotocol

Het kan gebeuren dat iemand tijdelijk niet alle werkzaamheden kan verrichten die volgens het arbeidscontract van hem of haar worden verwacht. Het niet verrichten van werk kan verschillende oorzaken hebben.  Het kan zijn dat iemand op vakantie gaat, een paar studiedagen heeft, de zorg krijgt voor een ziek familie lid, zwanger is en moet bevallen of dat hij of zij niet kan werken omdat hij ziek is.

Arbeidsrechtelijke verlofregelingen

Voor al deze genoemde oorzaken zijn arbeidsrechtelijk verlofregelingen afgesproken. Een medewerker heeft dus recht op vakantieverlof, studieverlof, zwangerschapsverlof of ziekteverlof. Voor deze verschillende verlofsoorten hebben organisaties (vaak middels een CAO) regelingen opgesteld. In die regeling staat dan wanneer je recht hebt op het verlof, hoe vaak, hoe lang en of loondoorbetaling aan de orde is. Aan de hand van de regeling kan de verlof aanvraag van een medewerker worden beoordeeld, goedgekeurd of eventueel worden afgekeurd. Bij de meeste verlofsoorten werkt dit prima. Maar bij de aanvraag voor ziekteverlof gaat het wel eens mis.

Ziekteverzuimreglement

Training duurzame inzetbaarheid

Bekijk de mogelijkheden voor de training duurzame inzetbaarheid.

Training duurzame inzetbaarheid

Training verzuim en inzetbaarheid

Bekijk de mogelijkheden voor de training verzuimmanagement.

Training verzuim en inzetbaarheid

Ziekteverlof

Dat komt in de eerste plaats omdat we niet gewend zijn om verlof te vragen ten gevolge van ziekte. Meestal vragen we helemaal niets maar melden dat we niet kunnen werken omdat we ziek zijn. Deze bekende ziekmelding is eigenlijk een mededeling van een medewerker dat hij niet komt werken omdat hij ziek is, en tegelijkertijd een verzoek om wel het loon door te betalen voor de periode dat hij er niet is. Formeel gezien doet een medewerker hier echter een beroep op een verlof regeling. Om die verlofaanvraag te kunnen beoordelen heeft een leidinggevende soms aanvullende informatie nodig. Dat is het tweede punt waarom het bij een aanvraag voor ziekteverlof vaak mis gaat.

Discussie

Leidinggevende en medewerker kunnen in de valkuil trappen of ziekte wel voldoende reden is om verlof toe te kennen. Ervan uitgaande dat de leidinggevende en medewerker beiden zelf geen arts zijn, en zij dus niet deskundig zijn in het beoordelen of er wel of geen sprake is van ziekte, begeven ze zich op glad ijs als zij gaan discussiëren over wel of niet ziek zijn als reden om ziekteverlof toe te kennen.

De discussie aangaan over wel of niet ziek is niet alleen onverstandig, het is ook nog eens verboden.  De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eind vorig jaar duidelijk aangegeven dat uitspraken  over de vraag wel of niet ziek alleen door een bedrijfsarts mogen worden gedaan. Als je als organisatie blijft focussen op ziekte, krijgt de bedrijfsarts het erg druk en staan leidinggevende en medewerker buiten spel.

Ziek of inzetbaar: waar gaat het om?

Dat kan anders; door niet ziekte als hoofdthema te nemen maar inzetbaarheid. Inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van de medewerker. Om voldoende inzetbaar te zijn zorgt een medewerker ervoor dat hij in staat is om het werk te leveren dat afgesproken is. Dat doet hij door te zorgen voor de juiste competenties, voor zijn  gezondheid en door gemotiveerd te blijven.

Deze aandacht voor inzetbaarheid begint al op de eerste werkdag. In dialoog met een coachende leidinggevende wordt vastgelegd hoe de medewerker zijn bijdrage levert aan het creëren van waarde voor de klant en organisatie. De talenten, kennis, competenties en inzetbaarheid van een medewerker worden letterlijk waardevol gemaakt. Deze verantwoordelijkheid voor eigen inzetbaarheid stopt niet bij ziekte.

Door de verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid als uitgangspunt te nemen ontstaan heel andere gesprekken als een medewerker tijdelijk minder inzetbaar is. Het is dan aan de medewerker zelf om aan te geven voor welke taken hij nog wel inzetbaar is en hoe hij ervoor zorgt dat hij zo snel mogelijk weer volledig inzetbaar is. In plaats van de mededeling  ‘ik kom niet werken omdat ik ziek ben’ en daarmee een probleem neer te leggen bij zijn team of leidinggevende, komt de medewerker zelf voorstellen om het probleem ten gevolge van zijn verminderde inzetbaarheid  op te lossen. Deze oplossingen bespreekt de medewerker met zijn leidinggevende. Ze hebben dagelijks contact en bij problemen vraagt de leidinggevende  aan de medewerker om een oplossing te bedenken.

Eigenaarschap

Door het eigenaarschap voor het oplossen van het probleem van verminderde inzetbaarheid terug te geven aan de medewerker, wordt een medewerker meer betrokken en krijgt hij meer invloed. Hij/zij krijgt ook meer waardering doordat hij zijn probleem niet ‘over de schutting gooit’ maar mede zelf oplost.

Inzetbaarheidsprotocol

De organisatie kan deze bovengenoemde werkwijze in een inzetbaarheidsprotocol vastleggen. Daarmee wordt dan de verantwoordelijkheid van medewerkers voor eigen inzetbaarheid, niet alleen bij ziekteverlof maar bij alle verlofregelingen, geregeld. De discussie over wel of niet ziek is daarmee overbodig geworden, exact zoals de wetgever en autoriteit persoonsgegevens bedoeld hebben.

De beste verzuimaanpak begint op de eerste werkdag van een medewerker met de vertaling van zijn talenten, motivatie en kennis in werkzaamheden die waardevol zijn voor de klant. Door de verantwoordelijkheid voor deze waardetoevoeging aan de medewerker te geven krijgt de medewerker de kans om mee te denken als er problemen ontstaan als hij/zij tijdelijk minder inzetbaar is.


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.