Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Missers leidinggevende bij het motiveren van medewerkers

Als leidinggevende heb je een taak en verantwoordelijkheid, wanneer het gaat over motivatie van jouw medewerkers. Natuurlijk zijn medewerkers in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun motivatie. Maar of de medewerker ook altijd verantwoordelijk is voor de demotivatie, dat betwijfel ik.
Dit artikel gaat over gedrag en houding van leidinggevenden en managers die demotivatie bevorderen. En natuurlijk schrijf ik dit met het doel om leidinggevenden bewust te maken van de invloed die zij hebben op een positief werkklimaat, waar medewerkers gemotiveerd worden. Ik noem een aantal missers en misverstanden rond het motiveren van medewerkers.

De omstandigheden en voorwaarden kloppen niet

Een eerste misser is dat je als leidinggevende de randvoorwaarden voor motivatie niet hebt geregeld. Belangrijk is dat je een sfeer en omgeving creëert waar jouw medewerker zich veilig voelt, waar hij/zij de kans krijgt zich te ontwikkelen en waar je hem/haar inzet op zijn/haar talent.

Te weinig ondersteuning

Een tweede misser is dat je te weinig ondersteuning biedt. Onder het motto: laissez faire (laat maar gaan of laat maar op zijn beloop), ben je niet actief genoeg in het bieden van de juiste coaching en begeleiding. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de medewerker nog onvoldoende bekwaam is in zijn functie en dus begeleiding nodig heeft om taakvolwassen te worden. Wellicht heb je al taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd, terwijl de medewerker daar nog niet aan toe is. Gevolg kan zijn dat de medewerker zich onzeker gaat voelen of fouten gaat maken. Of dat hij/zij gedemotiveerd raakt.

Missers motiveren medewerkers door leidinggevende

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Training motiveren van medewerkers

Bekijk de training motiveren van medewerkers voor leidinggevenden en managers.

Training motiveren van medewerkers

Bemoederen en betuttelen

Een derde misser noem ik bemoederen en betuttelen. Je blijft er als leidinggevende maar bovenop zitten, je schrijft voor, je dicteert, je geeft aanwijzingen terwijl de medewerker hier niet om vraagt. Er wordt dus een vorm van begeleiding aangeboden die niet voorziet in de behoefte van de medewerker. Ook door deze houding kan onzekerheid ontstaan bij de medewerker.

De illusie van controle

Een vierde misser is wanneer je teveel in de rol van controlefreak terecht komt als leidinggevende. Je wilt alles weten over de voortgang en hoe het allemaal verloopt, terwijl jouw medewerker vakbekwaam en taakvolwassen is. Daaruit blijkt dat je weinig vertrouwen hebt in de medewerker of in de wijze waarop hij/zij zijn werk doet. Bovendien loop je de medewerker eerder voor de voeten dan dat hij/zij zich gesteund en gewaardeerd voelt.

Te sturend

Leidinggevenden die van alles opleggen, motiveren het personeel niet. Dat noem ik de vijfde misser. Daarbij denk ik aan het opleggen van doelstellingen, targets, het voorschrijven van werkinstructies. Het is vanzelfsprekend dat er doelstellingen gehaald moeten worden maar de kunst is om ze samen met jouw medewerkers te formuleren. Belangrijk is dat de medewerker zich ook committeert aan doelstellingen en de kans krijgt om ermee in te stemmen.

Aanjagen en opjagen

Soms menen leidinggevenden dat aanjagen en opjagen hetzelfde is als stimuleren en aansporen. Ik noem het de zesde misser. Ze leggen hoge doelstellingen op aan de medewerker en voortdurend worden medewerkers aangesproken op de voortgang van de werkzaamheden, op eventuele fouten die gemaakt worden, op de snelheid van werken. Dit gedrag van leidinggevenden werkt demotiverend en kan zorgen voor gelatenheid onder het personeel. Er ontstaat iets van: ‘ze bekijken het maar’.

Gedrag en houding leidinggevende bij motivatie personeel

11 redenen voor motivatieproblemen medewerker

Wil je inzicht in de 11 redenen voor motivatieproblemen bij medewerkers?

11 redenen onvoldoende functioneren medewerker

Wil je inzicht in de 11 redenen voor onvoldoende functioneren medewerker?

Afrekenen of aanspreken

Een zevende misser is dat je medewerkers afrekent op fouten. Dat gebeurt wanneer je de medewerker voortdurend corrigeert, waardoor hij/zij zelfvertrouwen verliest en het plezier in de werkzaamheden afneemt.  Aanspreken op is wat anders dan afrekenen. Afrekenen draagt bij aan wantrouwen en onveiligheid.

Onduidelijkheid

Onduidelijkheid is een demotiverende factor voor medewerkers. Ik noem het de achtste misser. Wanneer er onduidelijkheden zijn of wanneer de afspraken niet helder zijn, gaan medewerkers zich onzeker voelen. Ze weten namelijk niet wat er van hen verwacht wordt. Belangrijk is dat medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt, dat er duidelijke taken en taakstellingen zijn.

Gebrek aan waardering

Gebrek aan waardering is een negende misser en draagt bij aan demotivatie.  Waarderen roept nogal eens verwarring op maar heeft niets te maken met de hele dag complimenten geven aan de medewerker. Loftrompetten wennen snel en de houdbaarheidsdatum van deze methodiek is bijzonder kort. Gebrek aan waardering betekent dat je als leiding:

 • Te weinig zicht hebt om de medewerker de juiste dingen te laten doen en het werk en de functie toe te snijden op de kwaliteiten van de medewerker
 • Te weinig eerlijke feedback geeft over de ontwikkeling van de medewerker
 • De medewerker onvoldoende stimuleert om zich verder te ontwikkelen
 • Te veel benoemt wat fout gaat en te weinig uitspreekt wat goed gaat

Overnemen in plaats van motiveren

Een tiende valkuil voor leidinggevenden kan zijn dat ze het werk overnemen van de medewerker. Bijvoorbeeld vanuit de gedachte dat ze het zelf beter kunnen of zoals het vaak wordt gezegd: 'dan weet ik zeker dat het goed komt'. Daarmee ontneem je de medewerker een kans om zich door te ontwikkelen. Je moet faciliteren. Dat is wat anders!

Gedrag en houding leidinggevenden

Gedrag en houding van de leidinggevende heeft dus wel degelijk invloed op de motivatie en demotivatie van de medewerkers. In de training motiveren en enthousiasmeren komen al dit soort aspecten aan de orde.

Inzicht en bewustwording

Bewustwording en inzicht voor leidinggevenden is van groot belang. Hoe gemotiveerder je team is, hoe gemakkelijker het wordt. Bovendien bevorder je werkplezier en gaan de prestaties omhoog.

 • Medewerkers aansporen en stimuleren is wat anders dan medewerkers aanjagen of opjagen
 • Medewerkers intrinsiek motiveren is wat anders dan doelen opleggen of targets neerleggen
   

Training motiveren van medewerkers

Bekijk de training motiveren van medewerkers voor leidinggevenden en managers.

Training motiveren van medewerkers

Leerdoelen voor de training

Een aantal leerdoelen voor het motiveren van jouw medewerkers hebben we voor jou uitgewerkt.

Leerdoelen motiveren medewerkers

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.