Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Veranderingsproces in fasen bij organisatieverandering

Veranderingsprocessen in organisaties zijn op te delen in fasen. In dit artikel gaan we in op de fasen bij organisatieverandering en de gevoelens die daarbij los komen binnen uw organisatie. Ook bij veranderingen binnen uw organisatie is het goed de verschillende fasen te herkennen en te onderkennen. Het kan u houvast geven wanneer u leiding geeft aan veranderingen.

Fasen bij een veranderingsproces

Verandert u de organisatie of de medewerker?

Veranderen gaat over aanpassen,  wijzigen, omschakelen, vernieuwen of innoveren binnen uw organisatie. U kunt werkwijzen of werkprocessen, taken herindelen, organisatiestructuren, verantwoordelijkheden of bevoegdheden herschikken. De clou van het verhaal is: u kunt alles veranderen behalve de mensen.  Waarom niet? Dat moeten uw medewerkers zelf doen. Het is een misvatting dat u na de training leidinggeven aan verandering tools hebt gekregen om de medewerkers naar uw hand te zetten. Begeleiden kunt u ze wel. Sterker nog: het is uw taak als leidinggevende om medewerkers te begeleiden in het veranderingsproces.

Begeleiden van uw medewerkers

Als leidinggevende zult u kennis en inzicht moeten hebben in de fasen die mensen doormaken bij een veranderingsproces. U moet weten wat uw medewerker doormaakt als hij/zij in een dergelijk veranderingsproces zit om de juiste begeleiding te kunnen bieden. Of het nu om verandering gaat door inkrimping of door groei, door functiewijziging, taakroulatie, teruggezet worden in functie; negatieve veranderingen hebben impact! Dat geldt uiteraard ook in het persoonlijke leven van uw medewerker wanneer hij/zij geconfronteerd wordt met rouw, vermindering van mogelijkheden door een ziekte of handicap, echtscheiding etc.

Fasen bij negatieve veranderingen

Bij negatieve veranderingen in organisaties maken uw medewerkers hetzelfde proces door als bij een rouwproces. Soms schrikken leidinggevenden daarvan of vinden ze dat veel te zwaar aangezet. Maar we noemen met nadruk omdat het om negatieve veranderingen gaat. Bij positieve veranderingen (salarisverhoging, 13e maand, promotie) spelen deze fasen uiteraard geen rol. Welke fasen zijn er en wat voor gevoelens levert dat op?

 • Ontkenning: de schok!

  Ongeloof en ontkenning! Daar begint het mee. Dit kan niet waar zijn! Waarom komen ze er nu pas mee? Er gaat een schok door de organisatie. Wat zijn de gevolgen van deze beslissing? Waarom doen ze dit? Men doet als het ware de kleppen van de psyche op slot. Men wil het niet weten, dit kan niet waar zijn, dit geldt niet voor mij. Waarom niet? Omdat het teveel is. Men kan het niet goed bevatten. In de ontkenningsfase kan het best zijn dat uw medewerkers doen alsof er geen verandering aankomt. Men maakt er een grapje over of men wuift het weg: zal wel meevallen. Gedrag wat hierbij hoort is bijvoorbeeld: niet willen praten over de verandering, negeren van het onderwerp, afwezig zijn tijdens de vergadering waar de verandering wordt besproken.

 • Fase 2: Weerstand en boosheid

  Het tweede onderdeel kenmerkt zich door boosheid en weerstand. Alle energie van de medewerkers zal erop gericht zijn om de verandering te stoppen. Bondgenootschappen kunnen onderling ontstaan. Men zal het hogerop willen zoeken of via andere kanalen een poging willen doen om de verandering tegen te gaan. Het gevoel heerst alom: wat flikken ze me nou? De boodschapper van de verandering wordt doorgaans in diskrediet gebracht. Uw medewerkers zijn boos. Boos op de organisatie of boos op u! Waarom hebben ze het zover laten komen? Waarom greep niemand in? Ze hebben het gevoel dat ze in de steek gelaten worden. Soms is men ook boos op zichzelf. Waarom hebben ze de verandering niet zien aankomen?

 • Fase 3: Desoriëntatie en crisis

  In de derde fase hebben uw medewerkers het gevoel de weg kwijt te zijn. Hoe moet het nu verder? Soms duikt men terug in de oude tijd. Vertrouwen in de toekomst ontbreekt. Toch gaat men al op zoek naar nieuwe situaties. Wellicht nog onzeker en het gaat ook niet van harte. Maar men is onderweg om te wennen aan de verandering. De derde fase is een soort van schakelfase tussen de oude en nieuwe situatie. Het is het gevoel tussen: ik kan het niet aan en daarom voel ik me onzeker tot begrijpen dat de verandering noodzakelijk is.

 • Fase 4: Aanvaarding en acceptatie

  Dan komt de dag van aanvaarding. Uw medewerkers kunnen incasseren wat er is gebeurd. Men is vaak weer voor rede vatbaar. De emoties vliegen minder heen en weer. Men ziet weer lichtpunten en men krijgt weer zin om wat te doen. Uw medewerkers pakken de draad van het leven weer op. Ze zien weer perspectief.

Coaching bij verandertrajecten binnen organisaties

De Steven begeleidt organisaties en coacht directies bij trajecten gericht op organisatieontwikkeling.

Organisatieontwikkeling

Tips bij het veranderproces

Voor leidinggevenden is het voorwaar geen gemakkelijke opgave om de medewerker te begeleiden bij de fasen van verandering. Communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken zijn belangrijk. Maar inzicht en empathie is nog veel belangrijker. Begrijpen wat er gebeurt in het hoofd van uw medewerker. Enkele tips:

 • de medewerker moet zelf het veranderingsproces en de vier fasen doorleven (voor de bewustwording: u kunt het niet voorkomen en ook niet overnemen)
 • benader het proces niet met rationele argumenten zoals: het had nog veel erger kunnen zijn, maak je niet te druk.
 • luisteren, begrijpen en naast uw medewerker staan is belangrijk
 • bij de fasen van verandering gaat het om de onderstroom of het gevoel (lees ook: bovenstroom en onderstroom)
 • u kunt de medewerker begeleiding aanbieden bij voorkeur iemand van buiten de organisatie (die neutraal is)

Training verandermanagement

Voor leidinggevenden ontwikkelden wij de training leidinggeven aan veranderingen. Bekijk leerdoelen voor de training verandermanagement.

Training verandermanagement

 

Omgaan met verandering

Voor leidinggevenden en medewerkers ontwikkelden wij de training omgaan met veranderingen. Bekijk de leerdoelen bij omgaan met veranderingen!.

Training omgaan met veranderingen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Lees je onze nieuwsbrief al?

Wist je dat onze website meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar trekt? En dat MBO-, HBO-scholen maar ook universiteiten de website als ondersteuning gebruiken? Wist je dat sommige webinars verplicht gesteld zijn in bepaalde opleidingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (verschijnt om de 14 dagen).

Wil je onze nieuwsbrief aanbevelen bij collega’s of vrienden? Dat vinden we heerlijk! Gedeelde kennis is dubbele vreugde immers!

Inschrijven nieuwsbrief

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.