Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Organisatieverandering: wanneer is het zinvol?

Organisatieverandering: wanneer is het zinvol of noodzakelijk? Deze vraag is niet moeilijk om te beantwoorden. De wereld verandert, de economie verandert en de maatschappij verandert ook.

Ook jouw organisatie zal mee moeten in de veranderde behoeften (consumentbehoefte, klantbehoefte, marktbehoefte). Vindt jouw organisatie aansluiting bij deze behoeften dan gaat het goed. Lukt dat niet dan verliest jouw organisatie zijn bestaansrecht. In dit artikel ga ik in op zinvolle en zinloze organisatieveranderingen.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Betekenis en definitie van organisatieverandering
 • De relatie tussen veranderingen en behoeften
 • Verandertrajecten en de continuïteit van de organisatie
 • Verandermoeheid binnen organisaties

Organisatieverandering zinvol of zinloos?

Training leidinggeven aan veranderingen

Wij verzorgen de training leidinggeven aan veranderingen (voor leidinggevenden).

Leidinggeven aan veranderingen

Training omgaan met veranderingen

Wij verzorgen de training omgaan met veranderingen (organisatieverandering of verandering op het persoonlijk vlak)

Training omgaan met veranderingen

Betekenis en definitie

Wat is de definitie van een organisatieverandering? Ik ga het proberen te definiëren aan de hand van een aantal criteria. Het betreft een verandering of wijziging in:

 • Visie, missie en doelstellingen van de organisatie (gewijzigde koers)
 • Organisatiestructuur met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Eisen die aan medewerkers worden gesteld ten aanzien van functie en functioneren (bijvoorbeeld opleiding, scholing, kennis, vaardigheden, opleidingsniveau, attitude en houding)
 • Werkwijze en werkprocessen (methodieken)
 • Taken of taakstructuur
 • Regels / interne procedures

Verandering en behoeften

Wil de organisatie voortbestaan dan dient jouw organisatie zich aan te passen aan behoeften in de markt. Verandering en behoeften hebben met elkaar een onlosmakelijke relatie. Marktbehoeften veroorzaken veranderde organisatiebehoeften waarin voorzien moet worden. Wanneer de relatie tussen behoeften en verandering uit het oog verloren wordt, ontstaan er zinloze en overbodige veranderingstrajecten.

Verandertrajecten en continuïteit van de organisatie

In één zin gezegd: jouw organisatie heeft alleen bestaansrecht wanneer zij weet te voorzien in marktbehoeften en consumentbehoeften of klantbehoeften. Lukt dit niet: dan is het bestaansrecht binnen korte of langere tijd ten einde.

 • Ik maak het basaal maar de leverancier van de telefooncellen op de hoek van iedere straat had op enig moment geen bestaansrecht meer. Waarom niet? Door de komst van de mobiele telefoon zijn telefooncellen overbodig!
 • Door de komst van webshops is het gedrag van consumenten veranderd en dit heeft impact op de boekwinkel, de kledingzaak (alternatief: www.overhemden.nl) en zelfs de grote showrooms in de autobranche worden deels al vervangen door een actieve internethandel. Dat kan betekenen dat de traditionele autoverkoper wordt ingeruild voor een internet marketeer.

Verandering behoeften vraagt om verandering van de organisatie

Veranderde marktbehoeften of andere klantbehoeften zorgen ervoor dat jouw organisatie moet inspelen op de markt. Daardoor veranderen organisatiebehoeften. Alleen wanneer organisatieverandering plaatsvindt vanuit een verandering van behoefte, heeft een organisatieverandering zin.

Behoeften: wat is dat?

Verandermoeheid binnen organisaties

Zinloze en onnodige organisatieveranderingen ontstaan wanneer de relatie tussen behoeften en verandering uit het oog wordt verloren. Zodra wij gaan veranderen om te veranderen, slaan we de plank ver mis als organisatie. Vaak worden dergelijke veranderingstrajecten bedacht door het management, directie of de HRM-afdeling, soms bijgestaan door organisatieadviseurs. Het gevolg is dat er verandermoeheid in de organisatie optreedt. In sommige organisaties wordt de ene verandering na de andere doorgevoerd. Medewerkers zijn nog maar net gewend (of soms zelfs niet gewend) aan voorgaande verandering of het volgende veranderingstraject staat voor de deur. Soms worden veranderingstrajecten ingezet die geheel overbodig bleken te zijn en die achteraf met dezelfde snelheid weer zijn teruggedraaid.

Verandermoeheid binnen organisaties

Oorzaken verandermoeheid

Oorzaken voor verandermoeheid zijn legio:

 • Er worden te veel veranderingen doorgevoerd in korte tijd. Managers rennen van hot naar her om het schip op tal van onderdelen bij te sturen.
 • De noodzaak en zingeving van veranderingen ontgaat de medewerker ten enenmale. Voor veel medewerkers is het een ver-van-hun-bed-show.
 • Het middle-management draagt de veranderingen niet en voert ze uit omdat het van boven opgelegd wordt (lees ook: middenkader cruciaal bij organisatieverandertrajecten).
 • Te veel verandering is voor de organisatie en veel medewerkers niet behapbaar
 • Plannen worden in de top bedacht maar men heeft geen idee over de consequenties en de impact van de doorgevoerde verandering
 • Men wil te snel bepaalde veranderingen doorvoeren en men neemt hier onvoldoende de tijd voor

Gevolgen

 • Het grote gevolg van verandermoeheid is dat het organisatieverandertraject bij voorbaat mislukt is. Er is geen draagvlak binnen de organisatie. De noodzaak van beoogde veranderingen wordt door het middenkader niet ingezien en derhalve niet ondersteund. De slagkracht ontbreekt om de verandering binnen de organisatie verder vorm te geven en na enige tijd ligt het veranderingsproject aan het infuus op de directiekamer.
 • Soms maak ik mee dat leidinggevenden onderweg al zijn gesneuveld omdat ze het allemaal niet meer trekken terwijl men achteraf de conclusie trekt dat dit eigenlijk niet nodig was geweest.
 • Als reactie op het gesneuvelde organisatieverandertraject wordt de zaak weer teruggedraaid en voilà: nu slaat de demotivatie en het cynisme binnen de organisatie alom toe. Ik noem dit door het management gecreëerde demotivatie.

Training leidinggeven aan veranderingen

Wij verzorgen de training leidinggeven aan veranderingen. Bekijk de leerdoelen voor de training.

Leidinggeven aan veranderingen

Training omgaan met veranderingen

Wij verzorgen de training omgaan met veranderingen (organisatieverandering of verandering op het persoonlijk vlak)

Training omgaan met veranderingen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.