Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Medewerker is het oneens met de verslaglegging van het functioneringsgesprek

Jouw medewerker is het oneens met de verslaglegging van het functioneringsgesprek. Wat moet je doen als leidinggevende of manager? Hoe reageer je daarop? Welke stappen onderneem je?

Wat is er aan de hand?

Vooropgesteld: een functioneringsgesprek is tweezijdig. Dat betekent dat de verslaglegging een correcte weergave moet zijn van het functioneringsgesprek voor zowel de leidinggevende en de medewerker. De vraag is dus: is de medewerker het oneens met de punten die je tijdens het functioneringsgesprek hebt ingebracht of is de medewerker het oneens met de wijze waarop een en ander in de verslaglegging terecht is gekomen?

 • Verschil van mening over de inhoud van het gesprek

  Indien de medewerker het oneens is met de inhoud van het functioneringsgesprek dan adviseren wij om de medewerker te laten verwoorden waar hij/zij het niet mee eens is. Wellicht kun je dat als bijlage toevoegen aan het verslag waarna het verslag door beiden voor akkoord getekend kan worden.
 • Verschil van inzicht over de verslaglegging

  Wanneer het verschil van inzicht alleen bestaat over de wijze waarop e.e.a. in het verslag is terechtgekomen kun je samen met de medewerker bekijken waar dat verschil zit en hoe je dat zodanig kunt bijstellen dat je je daar samen in kunt vinden.

Oneens met verslag functioneringsgesprek

Onlinetraining: functioneren en beoordelen

Schaf via onze webshop de webinar aan over functioneren en beoordelen.

Webinar functioneren en beoordelen

Training functioneringsgesprekken

Bekijk de training functioneringsgesprekken voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training op maat.

Training functioneringsgesprekken

Discussie over de beoordeling

Ontstaat er discussie of strijd over de beoordeling van het functioneren? Is er verschil van inzicht? Lees ook: oneens met de beoordeling

Medewerker weigert verslag beoordeling te tekenen

Ken je de discussie: ondertekenen voor ‘gezien’ of voor ‘akkoord’? Ontstaat er een juridische discussie? Lees ook: weigeren ondertekening verslag beoordeling

Essentieel moment

Voor zowel de medewerker als leidinggevende is het moment van discussie over een verschil van inzicht een cruciaal moment. Misschien zelfs nog een belangrijker moment dan het functioneringsgesprek zelf. Hoe voer je dit gesprek? Hoe houd je de tweezijdigheid van het functioneringsgesprek in stand op basis van openheid en respect? Ook: waarom ontstaat deze discussie?

 • Voelt de medewerker zich tekortgedaan?
 • Is er angst bij de medewerker voor een negatieve follow-up?
 • Heeft de medewerker het gevoel dat de punten die hij/zij heeft ingebracht onvoldoende serieus zijn genomen?

Zaak is om dit onderbuikgevoel op tafel te krijgen. Immers één van de doelstellingen van het functioneringsgesprek is om het functioneren te verbeteren en de samenwerking met de leidinggevende te optimaliseren.

Het verschil met een beoordeling

Het verschil met een beoordeling is dat deze eenzijdig is ook al is er verschil van inzicht.

Follow-up en verslaglegging

De juiste follow-up en verslaglegging zijn cruciaal bij het functioneringsgesprek en minstens zo belangrijk als het functioneringsgesprek zelf.

Functioneren en beoordelen

Dit artikel schreef ik in de serie over functioneren en beoordelen. Meer weten?

Functioneren en beoordelen

Leerdoelen voor de training

Ik heb nog meer leerdoelen voor de training functioneren en beoordelen uitgewerkt.

Leerdoelen functioneringsgesprekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.