Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

De salarisbespreking en het functioneringsgesprek

Waarom is het verstandig om tijdens het functioneringsgesprek niet te praten over salaris en salarisverhoging? Waarom wordt geadviseerd om dit tijdens het beoordelingsgesprek aan de orde te stellen?

Niet geschikt

De meeste informatiebronnen over het functioneringsgesprek geven aan dat een functioneringsgesprek niet geschikt is om salarisverhoging te bespreken. Beter is om salarisonderhandelingen te doen in een apart gesprek oftewel het beoordelingsgesprek. Wat opvalt: bijna nergens is terug te halen waarom dat geadviseerd wordt om dit onderdeel buiten de bespreking inzake het functioneren te houden.

De praktijk

Het is wel van belang om de praktijk ook eerlijk onder ogen te zien. Er zijn immers tal van bedrijven en organisaties waar 1x per jaar volstaan wordt met het voeren van een functioneringsgesprek of jaargesprek. En logischerwijs is het dan ook zo: wanneer je het onderwerp salaris wilt bespreken, is dit de enige kans.

Salaris bespreken tijdens het functioneringsgesprek?

Onlinetraining: functioneren en beoordelen

Schaf via onze webshop de webinar aan over functioneren en beoordelen.

Webinar functioneren en beoordelen

Training functioneringsgesprekken

Bekijk de training functioneringsgesprekken voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training op maat.

Training functioneringsgesprekken

Waarom geen salaris op de agenda?

De vraag blijft waarom het dan beter is om het salaris niet tijdens het functioneringsgesprek te behandelen. Er zijn diverse redenen voor:

  • Wanneer het doel van een functioneringsgesprek zou zijn om als leidinggevende eenzijdig de visie over het functioneren en presteren van de medewerker neer te leggen dan zou het de geijkte plaats zijn om ook de consequenties van de prestaties qua arbeidsvoorwaarden en salariëring te bespreken. Echter: dan is een functioneringsgesprek geen functioneringsgesprek meer maar een beoordelingsgesprek.
  • Het doel van het functioneringsgesprek is om het functioneren te verbeteren en dat heeft primair niks met salaris te maken. Vraag is: zijn er ontwikkelingen geweest het afgelopen jaar die het functioneren van de medewerker gestimuleerd c.q. belemmerd hebben? Daaraan verwant: kunnen we het komende jaar de stimulerende factoren bevorderen? En kunnen we eventuele belemmeringen die het functioneren in de weg staan elimineren?
  • Welke ontwikkeling heeft de medewerker doorgemaakt het afgelopen jaar? Hoe ziet de leidinggevende dat en hoe ziet de medewerker dat zelf? En liggen we op één lijn wanneer het gaat over de verwachte of gewenste ontwikkeling van de medewerker? Voorziet de medewerker nog in de behoeften van de organisatie en vice versa of dreigt dit uiteen te lopen?

Voorkom teleurstelling en discussie

Voor de helderheid: het spreken over salaris leidt vaak af van het bespreken van het functioneren. Zeker wanneer de medewerker niet het salaris krijgt toegezegd dat hij/zij had gedacht is de openheid van het gesprek al verdwenen en ontstaat er al gauw een discussie vanuit teleurstelling. Lees ook: salaris motiveert niet!

Is salaris dan onbelangrijk?

Salaris is heel belangrijk voor jouw medewerker. Laat ik dat vooropstellen. Ik onderschrijf alle stellingen dat salaris niet motiveert en dat niemand harder gaat werken van salarisverhoging. Maar ik zet daartegenover: onderbetaling motiveert zeker niet en wanneer mensen niet het salaris krijgen dat ze verdienen, zal dat de motivatie in de weg staan.

Functioneren en beoordelen

Dit artikel schreef ik in de serie over functioneren en beoordelen. Meer weten?

Functioneren en beoordelen

Leerdoelen voor de training

Ik heb nog meer leerdoelen voor de training functioneren en beoordelen uitgewerkt.

Leerdoelen functioneringsgesprekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuwste e-book: talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!

Je kunt nu het nieuwste e-book (PDF) aanschaffen van Jan Stevens over: talenten en kwaliteiten, jouw houvast en zekerheid.

Je kunt ook de boekpresentatie van 27 januari gratis terugkijken. Inschrijven?

Talenten en kwaliteiten / e-book

Meer informatie?

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.