Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Wisselende of tegenvallende bedrijfsresultaten: hoe kan dat toch?

Heb je steeds wisselende bedrijfsresultaten? Is er geen constante lijn die uiteindelijk groei van jouw bedrijf aanduidt? Vallen de bedrijfsresultaten regelmatig tegen? Is het niet wat je ervan verwacht had? Lees dan dit artikel.

Oorzaken

Er kunnen diverse oorzaken zijn voor wisselende bedrijfsresultaten.

 • Situationeel of incidenteel

  Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld privéomstandigheden die een rol speelden in het leven van de ondernemer zoals echtscheiding, familieomstandigheden, overlijden of ziekte van de partner. Uiteraard zijn dat zaken die in een bepaald boekjaar behoorlijk kunnen opspelen. Ik noem het echter incidentele of situationele oorzaken. Ze zijn lastig, vervelend en ongemakkelijk maar wel duidelijk en aanwijsbaar.

Wisselende bedrijfsresultaten

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

 • Externe factoren

  Externe factoren kunnen er ook zijn. Ik noem wat voorbeelden zoals:

  • Marktomstandigheden zoals de tegenvallende melkprijs voor agrarische bedrijven
  • Bedrijven die getroffen worden door sancties die van overheidswege worden opgelegd aan bijvoorbeeld Rusland
  • Weeromstandigheden zoals storm (veroorzaker van schade).
 • Interne factoren

  Toch blijken interne oorzaken de overhand te hebben bij wisselende of tegenvallende jaarcijfers. Ik noem er een aantal:

  • Onvoldoende grip op de eigen cijfers, boekhouding en administratie en onvoldoende besef wat de baten en lasten maandelijks nu precies zijn. Sommige ondernemers presteren het nog steeds om aan het einde van het boekjaar de cijfers (de schoenendoos met bonnetjes) even door te sturen naar de boekhouder.
  • Onvoldoende grip op de projectadministratie: geen structurele voor- en nacalculatie op projecten
  • Onvoldoende affiniteit als ondernemer met cijfers en financiën: geen besef van liquiditeitsposities, kosten en werkelijke opbrengsten
  • Onvoldoende affiniteit met innovaties: voortdurend in bestaande patronen blijven zitten
  • Te gericht op de korte termijn
  • Sterke groei van de organisatie waardoor de kosten soms voor de baten uitgaan (is niet erg als je het maar weet en wanneer het maar niet te lang duurt).
 • Bedrijfscultuur: gebrek aan focus

  Een belangrijke oorzaak tref je ook in de bedrijfscultuur. Gebrek aan focus, het ontbreken van doelgericht handelen, het niet hanteren van doelstellingen aan de hand van een businessplan, onvoldoende scherpte en alertheid bij de ondernemer, het ontbreken van strategische keuzes en de discipline om daar de hand aan te houden.

  • Gebrek aan strategie en doelgericht handelen

   Gebrek aan strategie en doelgericht handelen. Daarmee bedoelen wij: de grote lijnen uitzetten ieder jaar (over meerdere jaren), een meerjarenbeleidsplan maken (als ’t kan op twee A4-tjes) en vanuit dat vertrekpunt werken met concrete doelstellingen en taakstellingen.

  • Gebrek aan focus, scherpte en alertheid

   Een volgend punt betreft ook de ondernemer vaak zelf. Er is gebrek aan focus, scherpte en alertheid. Dat betekent:

   • Geen doelen stellen
   • Onvoldoende focus op het behalen van doelen
   • Onvoldoende voortgangsbewaking
   • Geen deadlines stellen
   • Onvoldoende prioriteiten stellen en te weinig keuzes maken

  Te vaak raakt de ondernemer (zeker in het MKB) verstrikt in de waan van de dag (uitvoer van operationele taken) en wordt hij opgeslokt door het hier en nu. Echter: ondernemen gaat niet alleen over het hier en nu maar vooral ook over morgen en overmorgen.

Hoe het eigenlijk zou moeten?

Onlangs sprak ik met een ondernemer die vertelde hoe het eigenlijk moet:

 • Jaarlijks stelt hij doelen: ook qua omzet, qua kosten, qua financiën
 • Deze doelen heeft hij per maand en per week gesegmenteerd
 • Op vrijdagmiddag om 16.00 uur vergelijkt hij de doelstellingen en prognoses met de werkelijke resultaten (vinger aan de pols) en benoemt hij actiepunten indien er afwijkingen zijn
 • Op maandag bespreekt hij de actiepunten met zijn managementteam

Knelpunten in organisaties

Dit artikel is geschreven in de serie knelpunten in bedrijven en organisaties.

Knelpunten in organisaties

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.