Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Taken delegeren: hoe doe je dat?

Je wilt als leidinggevende meer taken delegeren maar hoe pak je dat precies aan? In dit artikel werk ik het leerdoel delegeren van taken verder uit. Zie ook onze training: delegeren en loslaten voor leidinggevenden. Delegeren is voor veel leidinggevenden lastig. Toch kun je al snel vorderingen maken in het delegatieproces door het stap voor stap op te pakken.

Ken jezelf

Breng jouw takenpakket in kaart volgens bijgaand schema:

 • DEL1-taken zou je het eerst moeten delegeren. Je doet ze niet graag en je kunt ze niet goed.
 • DEL2-taken: je kunt ze goed, maar je doet het niet graag. Wellicht dat sommige taken gedelegeerd kunnen worden.
 • DEL3: taken die je wel graag doet, maar niet goed kunt zijn soms te delegeren.
 • DEL4-taken: je doet ze graag en je kunt ze goed. Misschien is er een taak bij die je kunt delegeren.

Delegeren begint met zelfkennis voor de leidinggevende. Delegeer bij voorkeur die taken:

 • Die een ander beter kan dan jij
 • Die een ander net zo goed kan als jij
 • Die een ander kan leren

Taken delegeren

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen?

Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Training delegeren

Bekijk de training delegeren en loslaten voor leidinggevenden en managers. Zowel individueel aanbod als groepstraining wanneer meerdere leidinggevenden uit jouw organisatie deze training willen volgen.

Training delegeren en loslaten

Betrek jouw teamleden bij het proces

Wanneer je jouw collega of collega’s bij het proces betrekt, verwerf je meteen commitment en betrokkenheid op de weg die je wenst in te slaan. Je kunt de collega’s opdracht geven om ook de schema’s in te vullen voor zichzelf en in kaart te brengen waar hun kracht ligt. Je zult zien dat er een soort van verbinding en ‘wij-gevoel’ ontstaat.

Ken jouw collega´s

Breng het takenpakket van jouw collega’s in kaart volgens onderstaand schema of nog effectiever:

 • Welke taken kan hij/zij goed en welke taken doet hij/zij graag
 • Welke taken kan hij/zij niet goed en welke taken doet hij/zij graag
 • Welke taken kan hij/zij goed en welke taken doet hij/zij niet graag
 • Welke taken kan hij/zij niet goed en welke taken doet hij/zij niet graag

Laat jouw collega’s dat doen en bespreek het samen. Medewerkers komen in hun kracht als ze taken mogen doen die bij hen passen en waar ze werkplezier door krijgen. Ook als ze zich kunnen doorontwikkelen in die taken waar ze goed in zijn (of beter in kunnen worden) ontstaat er werkplezier en bevlogenheid.

Inventarisatie collega taken

Zoek de match

Je gaat jouw eigen schema vergelijken met de schema’s van de collega’s. Op basis van hun taken en jouw taken ga je stapsgewijs na bij welke collega je eventueel taken kwijt kunt (of waar je in de toekomst taken kwijt kunt).

Leidinggevende taken

Sommige taken kun je of mag je niet delegeren. Die zijn uitsluitend bedoeld voor jou als leidinggevende. In feite zijn dat de specifiek leidinggevende taken zoals:

 • Het beoordelen van het functioneren van medewerkers
 • Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken voeren
 • De leiding nemen bij het ontwikkelen van visie en beleid

Medewerkers of teamleden hebben niet de bevoegdheid om beslissingen te nemen over leidinggevende zaken. Dat is de reden waarom ze die verantwoordelijkheid ook niet toegekend kunnen krijgen en waarom je bijbehorende leidinggevende taken niet kunt delegeren.

Match collegas

Hoe delegeer je een taak?

Een DEL is een plan van aanpak inzake het proces van delegeren en loslaten. Wanneer er taken zijn die jouw medewerker niet zo goed kan dan kun je een plan maken om deze medewerker de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen.

 • Delegatieniveau 1: beginner – je instrueert en controleert

  Op het eerste niveau is de medewerker Beginner (niet bij jouw bedrijf maar beginner voor wat betreft deze taak) en jij bent controleur. Let wel: je laat de medewerker de taken uitvoeren maar de verantwoordelijkheid en bevoegdheid heb je nog niet gedelegeerd. Je spreekt de taak door met de medewerker en legt uit wat de bedoeling is. Je ziet erop toe dat de medewerker de taak naar behoren uitvoert. Wanneer er fouten worden gemaakt, benut je die als leermoment. Afhankelijk van de complexiteit van de taak spreek je een periode af waarbij je niveau 1 hanteert. Daarna volgt er een evaluatiemoment. Je gaat naar delegatieniveau 2 wanneer het volgende wordt uitgesproken: de leidinggevende geeft aan dat de medewerker voldoende vaardig is om de taak uit te voeren (let op: de leidinggevende neemt niet aan dat dit het geval is maar heeft dit geconstateerd), de medewerker geeft aan dat hij/zij voldoende vaardig is om de taak uit te voeren.

Stapsgewijs delegeren

 • Niveau 2: gevorderde – Je stuurt bij en overtuigt of je overlegt en werkt samen

  Jouw medewerker heeft inmiddels enige ervaring opgedaan. Jouw rol als controleur vervalt weliswaar, maar van de leiding mag een proactieve rol als coach verwacht worden. Je informeert regelmatig hoe het proces verloopt, of er hulp nodig is etc. De medewerker informeert jou over de voortgang, over bijzondere situaties die hij/zij tegenkwam, over fouten die zich voordeden etc.

  Kenmerkend:

  Je hebt nog steeds niet de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid gedelegeerd voor de taak. Ook hier spreek je een evaluatiemoment af en je stapt over naar delegatieniveau 3 wanneer je beiden van mening bent dat dit verantwoord is.

Niveau 3: bekwaam – je adviseert

Jouw medewerker beheerst de taak en jouw actieve rol neemt steeds meer af. Je bent adviseur. In plaats van voortdurend te vragen hoe het proces verloopt, spreek je met de medewerker af dat hij/zij je steeds komt vertellen hoe het proces verloopt. Kenmerkend voor niveau 3 is: de leiding komt de informatie over de voortgang niet voortdurend halen, maar de medewerker komt informatie brengen. Van belang is om af te spreken wat deze informatie dan omvat. Wat wil je weten of wat moet je weten?

Taakvolwassenheid bevorderen

Taakvolwassenheid bevorderen

Let op: evaluatiemoment niveau 3

Je evalueert op een te bepalen tijdstip de voortgang van het delegatieproces. Je sluit niveau 3 af wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan. Dat is wanneer jouw medewerker:

 • Over voldoende kennis en vaardigheid beschikt om de taak uit te voeren
 • In staat is om situaties professioneel op te lossen wanneer er iets fout gaat (of dreigt te gaan)
 • Jou informeert over de voortgang
 • Jouw hulp in zal roepen of de behoefte uitspreekt om met jou te sparren wanneer er iets fout gaat of wanneer er een situatie ontstaat waar hij/zij er niet zonder hulp uitkomt
 • Zich volledig verantwoordelijk voelt en weet voor de taak die je gedelegeerd hebt
 • De taak wellicht op eigen wijze uitvoert, maar dat er geen verschil bestaat tussen jou en de medewerker over het beoogde resultaat
 • In staat is om zelf controles in te bouwen en in te schatten waar en wanneer iets fout zou kunnen gaan

Pas wanneer aan deze voorwaarden is voldaan delegeer je de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid voor de omschreven taak waarbij je omschrijft wat deze verantwoordelijkheid en bevoegdheid inhouden.

Delegeren en loslaten

Training delegeren en loslaten!

Training delegeren en loslaten

Leerdoelen delegeren

Bekijk de leerdoelen inzake delegeren.

Leerdoelen delegeren

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.