Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Open communicatie bevorderen binnen uw team

Open communicatie. Een leerdoel voor uw team en teamleden kan zijn om de open communicatie onderling te bevorderen en te versterken. Maar wat is open communicatie? Is dat hetzelfde als het achterste van uw tong laten zien, uw hart en ziel op tafel leggen? In dit artikel leggen we het uit. Ook aan welke voorwaarden voldaan moet worden om de open communicatie te bevorderen.

Waarom is het belangrijk?

Open communicatie bevorderen binnen teamsOpen communicatie is van belang binnen teams omdat dit bijdraagt aan een positief werkklimaat, een goede werksfeer en zelfvertrouwen van de afzonderlijke teamleden. Open communicatie bevordert de teamprestaties, de bedrijfsresultaten en voorkomt uitval en verzuim..

Misverstand

Open communicatie is wat anders dan het delen van uw privé geheimen. We merken dat hierover nogal eens verwarring over bestaat. U kunt gerust privé en zakelijk gescheiden houden.

Wat is het precies?

Ten diepste is open communicatie:

  • ik zeg mijn mening
  • ik spreek mijn gevoelens uit
  • ik kan de ander respecteren als hij/zij de eigen gevoelens uitspreekt
  • we hebben respect voor elkaar
  • we durven elkaar kritiek of feedback te geven
  • we durven een afwijkende mening te hebben
  • we rekenen elkaar niet af op..... maar spreken elkaar aan

Voorwaarde

Wil er open communicatie ontstaan binnen uw team dan is vertrouwen het sleutelwoord. Worden teamleden afgerekend op een afwijkende mening, worden ze negatief bekritiseerd of is er een sfeer van onveiligheid, dan kunt u een open bedrijfscultuur vergeten. Een teamtraining gericht op communicatie gaat u niet helpen en andere interventies zijn noodzakelijk.

Kortom: er is vertrouwen nodig binnen het team om de open communicatie te bevorderen.

Taak van de leidinggevende

Het bevorderen van open communicatie is weliswaar een taak van de leidinggevende. Maar u begrijpt wellicht dat u het als team samen moet doen. Wel kan de leidinggevende een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van open communicatie door bijvoorbeeld het creëren  van een positief werkklimaat en ook door de juiste waardering aan medewerkers te geven.

Leerdoelen voor teams

Dit artikel is geschreven in de serie leerdoelen voor teams. Wilt u een overzicht van al onze trajecten gericht op teamontwikkeling?

Leerdoelen voor het team

Training teamontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens