Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Té amicaal

Te amicaal noemen wij de valkuil van amicaal. Wie te amicaal is, passeert een grens. Welke grens? Een grens die te maken heeft met afstand en nabijheid. Dit artikel gaat over de grens passeren en te amicaal worden. Om dat te kunnen duiden, is het van belang eerst uit te leggen wat amicaal is.

Doe de uitgebreide analyse

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Uitgebreide test

Gratis preview

U kunt de test ook doen via een gratis preview. U krijgt dan via een beknopt rapport inzicht in wat voor type mens u bent en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen.

Gratis preview

Valkuil

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Betekenis en definitie

Wie amicaal is, gaat op een vriendschappelijke manier om met de ander. Amicaal duidt op een hartelijke, informele, spontane, joviale en gemoedelijke omgang. Er is iets ongedwongens vriendschappelijks of kameraadschappelijks in de relatie.  

Het is in ieder geval geen zakelijke, afstandelijke of formele omgangsvorm.

Een amicale omgangsvorm heeft veel kracht. Het voelt snel als vertrouwd. De ander zal zich doorgaans sneller thuis voelen in een amicale omgeving.

Wat betekent: té amicaal?

De duiding van té amicaal heeft alles te maken met normen. Er is geen regelgeving of wetgeving in de EU over het verschil tussen amicaal en ´té amicaal´. Toch klopt dat niet helemaal want er zijn uitspraken te vinden waarbij het tuchtcollege oordeelde over een advocaat die te amicaal was in de omgang met een verdachte. Volgens het tuchtcollege heeft de advocaat niet die afstand gehouden tot de verdachte die beroepshalve van een advocaat verwacht mag worden.

Té amicaal zijn heeft dus te maken met omgangsvormen en omgangsnormen. Enkele voorbeelden:

  • de één wil graag met je en jij aangesproken worden terwijl de ander daar niet van gediend is
  • de één vindt het fijn om met de voornaam aangesproken te worden terwijl een ander dat 'te amicaal' vindt
  • bepaald taalgebruik kan te amicaal zijn
  • fysiek contact (omhelzen, zoenen, hand op de rug plaatsen, klop op de schouder) kan als grensoverschrijdend worden ervaren
  • té openhartig kan een vorm van té amicaal zijn

Afstand en nabijheid

Té amicaal is dus een vorm van te weinig afstand houden of te weinig distantie betrachten. De ander kan dat als grensoverschrijdend ervaren en kan zich daarbij niet op de juiste wijze bejegend voelen. Uiteraard heeft dit onderwerp betrekking op ‘bejegening’.  Lees ook het artikel over ‘afstand en nabijheid’.

Afstand en nabijheid

Tal van verschijningsvormen

De valkuil ‘te amicaal’ kan voorkomen in tal van verschijningsvormen. Stel uw huisarts zoent u wanneer u binnenkomt of de therapeut waar u een vervolgafspraak hebt gaat met u om ‘alsof u bij elkaar in de klas hebt gezeten’. Of u gaat met uw directeur om alsof het uw broer is. Iemand werpt tegen: ‘ja maar wij zijn toch allemaal gewone mensen die brood bij de bakker halen’. Daar hebt u gelijk in hoewel er ook verschil is in bakkers en slagers. Maar wanneer u ‘gewoon’ bent, hoeft u niet ‘te amicaal’ te zijn. Wellicht brengt dat de kern onder de aandacht. Té amicaal betekent te weinig respect hebben voor andermans grenzen, opvattingen of normen en waarden. Het is onvoldoende aanvoelen wat er wel en niet kan, wat de ander wel of niet fijn vindt.

In organisaties

Té amicaal of te close met elkaar omgaan kan een professionele omgangsvorm binnen uw organisatie behoorlijk in de weg staan. Wanneer u deze valkuil herkent, zult u ook herkennen dat het soms moeilijk is om:

  • objectief te blijven bij de beoordeling van prestaties en functioneren
  • zakelijk met elkaar om te gaan
  • afspraken te maken en elkaar aan deze afspraken te houden
  • elkaar aan te spreken op bepaald gedrag
  • serieus met elkaar om te gaan (elkaar serieus nemen, afspraken serieus nemen, aanspreken serieus nemen)

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens