Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Kortzichtig en kortzichtigheid

Kortzichtig: bent u dat of wordt u soms verweten dat u dat bent?  Wilt u er aan werken of is het een leerdoel voor u om te voorkomen dat u kortzichtig bent? Dat begint met inzicht en bewustwording. Want wat is het nu precies: kortzichtigheid.

Wat zijn uw valkuilen?

Wilt u weten wat uw valkuilen zijn die horen bij uw kernkwaliteiten?

Valkuilen

Gratis test: wat zijn uw  karaktereigenschappen?

Inzicht in uw persoonskenmerken en kernkwaliteiten? Doe dan (kostenloos) onze (online) test. U krijgt een rapport in uw mailbox.

Doe de test online!

Kenmerken

Kortzichtig en kortzichtigheidKenmerken van kortzichtigheid zijn:

 • Niet te ver vooruit denken
 • Soms onverstandige beslissingen nemen
 • Te weinig begrip op kunnen brengen voor anderen
 • Zich niet kunnen verplaatsen of inleven in de ander
 • De gevolgen van bepaalde keuzes te weinig overziend
 • Ongenuanceerd
 • Te snel oordelen zonder al te veel kennis van zaken
 • Bepaalde consequenties van iets niet willen zien
 • Moeilijk naar uw eigen rol kunnen kijken
 • Teveel vanuit eigen perceptie kijken naar de wereld
 • Beperkt qua inzicht

Waar komt het naar voren?

Eigenlijk is kortzichtigheid een omvangrijk begrip. Het kan zich manifesteren op tal van fronten bijvoorbeeld:

 • Je laten leiden door de waan van de dag en te weinig bezig zijn met de lange termijn
 • Teveel uitgaan van uw eigen mening of standpunten en te weinig naar de inbreng van anderen luisteren
 • Te snel of te impulsief handelen of beslissen terwijl u de consequenties onvoldoende hebt overzien

Het leerdoel

Uw leerdoel is om een bredere kijk te ontwikkelen op de zaken. We noemen het maar even anticiperen op en vooruitblikken hoewel dat de lading niet geheel dekt.

Gevolgen

Kortzichtigheid kan tal van nadelige gevolgen hebben zoals:

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens