Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Drammerigheid vermijden: bent u een drammer?

Drammerigheid leren vermijden? Bent u een drammer? Weet u soms van geen ophouden of kan het u niet snel genoeg gaan? Wilt u werken aan uw leerdoel om de valkuil drammerigheid te vermijden?

Betekenis en definitie

Drammen, drammerig en drammerigheid

Wat betekent het wanneer u dramt? Wat voor gedrag past daar bij? We gaan proberen wat kenmerken te noemen. Iemand die dramt:

 • weet bij tijd en wijle niet van ophouden en zeurt maar door (anderen ervaren dat als dramkont)
 • heeft zich ergens in vastgebeten en kan het blijkbaar niet meer loslaten
 • vindt dat het niet snel genoeg gaat en dat er vaart gezet moet worden
 • draaft door in bepaalde zaken en kan als dwingend worden ervaren

Herkent u hier wat in? Bijvoorbeeld dat anderen dat van u zeggen? Of vindt u soms zelf dat u dramt?

Drammerig in de communicatie

Drammen heeft gevolgen voor de communicatie. Het is een vorm van druk zetten of druk uitoefenen op een ander.

 • Sneller en beter

  U wilt sneller, eerder of beter iets voor elkaar krijgen. Dat is de boodschap die wordt uitgezonden. In de communicatie zijn er vergelijkbare valkuilen of valkuilen die wel verwantschap hebben zoals:

 • Doordrammen om gelijk te krijgen

  Een andere reden om door te drammen kan zijn om uw gelijk te halen. U bent zo overtuigd dat u goed zit of u bent zo overtuigd dat de ander het verkeerd ziet dat u maar doordramt. Doordrammers komen vaak met allerlei relevante en niet-relevante argumenten om maar hun gelijk te halen. Wat ze ermee bereiken is dat de ander zich nog meer afsluit en doet alsof hij Oostindisch doof is.

 • Gehoord willen worden

  Mensen kunnen ook gaan drammen als ze niet gezien of gehoord worden. U begrijpt het al: wanneer ze het gevoel hebben dat ze niet gehoord of gezien worden. Dat betekent: wanneer er niet naar hun geluisterd wordt. Drammen kan dus ook een vorm van aandacht trekken zijn.

Wat is er op tegen?

Drammen is erg ineffectief. U bereikt daardoor precies het tegenovergestelde van wat u zou willen bereiken. Mensen gaan niet harder voor u lopen wanneer u dramt. Ze schieten nog eerder in de weerstand en ze denken ‘bekijk het maar’. Mensen willen niet door u  onder druk gezet worden. Wat is het resultaat van drammen? Anderen:

 • worden geïrriteerd en in sommige gevallen gedemotiveerd
 • schieten in de weerstand en denken ‘zoek het lekker zelf uit’
 • gaan u negeren of vermijden
 • spreken zich niet uit of het wordt juist een confrontatie 

Maar drammen heeft natuurlijk nog meer nare effecten. Drammen heeft met emotie en gevoel te maken en dat is niet positief in dit geval. U zet uzelf onder druk, u pusht uzelf, u zet druk op de ketel etc. Maar hoe u het ook wendt of keert: u zit niet lekker in de wedstrijd. U ervaart stress of u roept zelf stress op. 

Doe de uitgebreide analyse

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Uitgebreide test

Gratis preview

U kunt de test ook doen via een gratis preview. U krijgt dan via een beknopt rapport inzicht in wat voor type mens u bent en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen.

Gratis preview

Valkuil

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Oorzaken: wanneer dramt u?

Weet u hoe het komt wanneer u dramt? Weet u wanneer u dramt? We noemen een aantal voorbeelden. Staat die van u er ook bij?

 • Van nature bent u iemand die van opschieten houdt. U bent besluitvaardig, doortastend en u houdt van doorpakken. Soms wilt u te snel en uw omgeving zegt dat u teveel druk uitoefent op de ander. U neemt te snel het voortouw of initiatief waardoor de ander het gevoel heeft dat hij te weinig ruimte krijgt.
 • U maakt zich zorgen of het allemaal wel goed komt. U vindt dat u moet ingrijpen want zoals het nu gaat, zint u helemaal niet!
 • Op zich is er wel de nodige actie maar het voldoet niet aan de kwaliteit die u voor ogen hebt. Bent u perfectionistisch van aard?
 • U hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en dat is de impuls om te gaan drammen.
 • De passieve en afwachtende houding van anderen irriteert u en u gaat drammen vanuit uw irritatie.
 • U legt uzelf veel druk op en u bent daardoor ook veeleisend voor uw omgeving.

Ziet u dat er tal van redenen zijn waarom iemand dramt?  Er is niet één algemene reden aan te wijzen.

Wat is uw leerdoel?

Het leerdoel kan dus verschillend zijn per persoon wanneer u soms drammerig overkomt. Zo heeft de één meer geduld oftewel balans tussen daadkracht en geduld nodig terwijl de ander dus moet proberen niet oververantwoordelijk of overbetrokken te raken. De één moet leren om zich niet zo onder druk te laten zetten terwijl de ander zelf minder veeleisend moeten zijn. Training of coaching kan u helpen te ontdekken wanneer u in de valkuil stapt. U zult immers niet altijd drammerig zijn maar steeds in bepaalde situaties?

Coaching kan u helpen

Hoewel het vervelend is voor uzelf of voor een ander dat u als drammerig wordt ervaren is de basis toch positief. Er ligt altijd een kwaliteit aan ten grondslag. U bent bijvoorbeeld resoluut, besluitvaardig of daadkrachtig of u bent zorgzaam, verantwoordelijk en betrokken. U zou aan kracht winnen wanneer u deze kwaliteit verder weet te ontwikkelen en uw valkuil weet te vermijden. Coaching kan u helpen om verder uit te vinden waar uw kwaliteiten liggen en hoe u uw invloed kunt vergroten. Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Speciaal voor leidinggevenden

Speciaal voor leidinggevenden gaan we in op de valkuil drammerigheid. Bent u leidinggevende en is drammerigheid uw valkuil? Dan heeft dat effect op uw teamleden. We noemen een paar zaken. Teamleden kunnen:

 • zich onzeker voelen omdat u druk op hen uitoefent
 • het gevoel hebben dat ze te weinig vrijheid en ruimte krijgen
 • gedemotiveerd worden omdat u te weinig loslaat
 • zich onhebbelijk voelen omdat u hun te weinig verantwoordelijkheid geeft

Bovendien creëert u vaak indirecte weerstand door uw houding en gedrag.

 • Waarom doen leidinggevenden dat?

  Waarom drammen leidinggevenden of managers? We noemden al een aantal persoonlijke oorzaken maar in een leidinggevende functie kunt u er nog wat aan toevoegen bijvoorbeeld:

  • controle willen houden
  • geconfronteerd worden met deadlines die gehaald moeten worden
  • aangesproken of afgerekend worden op bepaalde kwaliteitsnormen waar iets aan moet voldoen
  • druk willen uitoefenen op het team
  • onrust over de voortgang of angst voor dat het verkeerd gaat
 • Combinatie van trainingen

  Leidinggevenden kunnen de training (coaching) gericht op het vermijden van de valkuil drammen combineren met andere leerdoelen gericht op persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende maar ook zijn er combinaties mogelijk met trainingen gericht op leiderschapsontwikkeling zoals delegeren en loslaten.

Hoe ga je met doordrammers om?

Een vraag van een heel ander kaliber is: hoe ga je om met doordrammers? We hebben een paar tips voor u:

 • ga niet het gevecht of de discussie aan maar probeer te achterhalen waarom de ander zoveel druk zet op u: is dat vanuit overbetrokkenheid, overzorgzaamheid, oververantwoordelijkheid etc?
 • begrijp dat er vaak goede bedoelingen achter doordrammerigheid zitten zoals zorgen over de goede afloop, angst voor dat het verkeerd gaat
 • probeer aan te sluiten bij het gevoel van de drammer en zoek op deze manier verbinding
 • probeer te vermijden dat u zich meteen aangevallen voelt (anders gaat u vanuit uw emotie reageren)
 • ga het gesprek vragenderwijs aan

Belangrijk is dat er rust ontstaat op de lijn.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training en coaching

Bij ons kunt u uw leerdoelen combineren tot één training of coachingstraject. Bekijk al onze trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Training persoonlijke ontwikkeling

 

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens