Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Feedbackregels

Over de regels voor het geven en ontvangen van feedback is al genoeg geschreven. We vatten ze voor u samen maar gaan ook graag in op een aantal voorwaarden die u moet realiseren binnen uw team om een veilige feedback-omgeving te creëren.

Voorwaarden voor feedback geven en ontvangen

FeedbackregelsTe vaak wordt gedacht dat de training feedback (geven en ontvangen) de oplossing is voor teamproblemen, verstoorde verhoudingen of dat de training een oplossing is wanneer er gebrek aan vertrouwen of open communicatie is binnen uw team. Dat is een groot misverstand. Open verhoudingen, vertrouwen en veiligheid zijn voorwaarden voor een omgeving waarbij teamleden elkaar feedback geven en waarbij ze ook feedback kunnen ontvangen.

Samengevat: door de training feedbackvaardigheden creëert u geen veilige omgeving maar u hebt een veilige omgeving nodig binnen uw team wil de training effect sorteren.  Voorwaarde is dus:

 • Open en veilige sfeer
 • Voldoende vertrouwen

Onveiligheid binnen teams

Is er een negatieve werksfeer of zijn er verstoorde verhoudingen binnen uw team? Dan moet er iets anders gebeuren binnen uw team. Een traject gericht op teamontwikkeling en samenwerken is beter op zijn plaats.

Veilige omgeving voor feedback ontstaat niet door ingeprente regels

Een veilige omgeving waarin teamleden op de juiste wijze feedback kunnen geven en ontvangen ontstaat niet door wat ingeprente regels van buitenaf. Is er onvoldoende veiligheid binnen uw team? Bekijk dan onze training autonomie (voor teams) en onze trajecten gericht op teamontwikkeling.

Teamtraining autonomie

Bekijk onze teamtraining autonomie

Teamtraining autonomie

Teamontwikkeling

Bekijk onze trajecten gericht op teamontwikkeling.

Teamontwikkeling

Regels voor feedback

Daarnaast zijn er de nodige regels voor het geven en ontvangen van feedback. U kunt overal op internet de basisregels wel vinden. Zaken als:

 • Beschrijf gedrag
 • Beschrijf gevolg van dit gedrag
 • Beschrijf gevoel
 • Beschrijf gewenst gedrag van de ander

Maar het gaat uiteindelijk veel verder. Een team waar op de juiste wijze feedback wordt gegeven en waar feedback op de juiste wordt ontvangen is een autonoom team. Dat wil zeggen dat teamleden:

 • Respect kunnen geven en ontvangen
 • Waardering kunnen geven en ontvangen
 • Gevoelens kunnen uiten en gevoelens van de ander kunnen ontvangen
 • Oog hebben voor eigen behoeften en respect hebben voor behoeften van de ander
 • Inzicht hebben in het verschil tussen feedback, kritiek en adviseren
 • Bereid zijn om de eigen oordelen los te laten en een actieve luisterhouding aan te nemen

Leerdoelen training feedbackvaardigheden

De Steven nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training feedbackvaardigheden

Leerdoelen training feedbackvaardigheden

Training feedbackvaardigheden

Wilt u een training feedbackvaardigheden volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Training feedbackvaardigheden

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens