Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Ja knikken en nee bedoelen: indirecte weerstand

Ja zeggen en nee bedoelen is een vorm van indirecte weerstand. Een ondergeschikte vorm van indirecte weerstand is moeilijker herkenbaar. De ander zegt ‘ja’ maar hij bedoelt ‘nee’. Ogenschijnlijk is hij volgzaam, maar inwendig denkt hij ‘barst maar’.

Weerstanden herkennen: bij uzelf en anderen

Dit artikel is geschreven in de serie: weerstanden leren herkennen bij uzelf en bij anderen. Het is een leerdoel voor de training communicatie.

Weerstanden

Zijn we het eens?

Ja knikken en nee bedoelenIn een teamvergadering vroeg de leidinggevende: ‘is iedereen het met dit voorstel eens? Indien er op- of aanmerkingen zijn, kom dan met suggesties en spreek het uit’. Iedereen gaf te kennen het eens te zijn met de ingeslagen weg. Na afloop van de vergadering (toen de leider vertrokken was) ontstond er verzet.

Verschijningsvorm

De verschijningsvorm van ja knikken en nee  bedoelen lijkt alleraardigst. Mensen stellen zich onderdanig of ondergeschikt op. Ze zijn meegaand en volgzaam. Ze komen zo voor het oog niet in verzet.

Wat er werkelijk achter zit?

Echter: hoe ondergeschikt het ook lijkt. Wat er achter zit is dominantie of passieve agressie. Men knikt instemmend ja en men ‘voelt’: bekijk het maar. We zeggen niks maar we doen het toch op onze eigen manier. Ondergeschiktheid is een vermetele vorm van weerstand. Het lijkt ‘nederig’ maar in wezen stelt men zich op ‘boven de ander’. De verschijningsvorm lijkt ‘bescheiden’ maar het is ‘hautain’. Onderdanigheid kan bij de ander boosheid oproepen.

Hoe is het te herkennen?

We noemen wat kenmerken van deze weerstand.

 • de aandacht van het onderwerp afleiden
 • over onbelangrijke zaken gaan praten en het werkelijke onderwerp vermijden
 • om de hete brij heen draaien
 • ontwijkende antwoorden geven

Hoe ontstaat deze weerstand?

Laat één ding duidelijk zijn. Mensen spreken zich niet uit. Ze vertellen niet wat ze er écht van vinden en ze tonen hun werkelijke gevoelens niet. Zijn het dan mensen die niet te vertrouwen zijn? Dat is een grote misvatting. Blijkbaar voelt men zich niet veilig oftewel: de communicatie is niet open, er is geen vertrouwen, men is bang of angstig voor represailles, men heeft het gevoel dat bepaalde zaken tegen hun gebruikt kunnen worden.

Hoe ga je ermee om?

We beantwoorden deze vraag door eerst eens in te gaan op: hoe ga je er niet mee om? Wat in ieder geval niet moet:

 • U wilt het de kop indrukken (en nou is het afgelopen)
 • U reageert te direct of te stellig
 • U beschuldigt hen van oneerlijkheid of gebrek aan openheid
 • U neemt een soort van strafmaatregelen
 • U gaat uw zin doordrijven of u gaat een aantal zaken opleggen

Hoe begrijpelijk uw tegenreactie ook is. Daarmee bevordert u de indirecte weerstand van ‘ja knikken en nee bedoelen’. Wat nodig is:

 • Openheid
 • Vertrouwen
 • Commitment

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens