Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Stiltes laten vallen tijdens een gesprek

Stiltes benutten tijdens een gesprek

Stiltes tijdens een gesprek , conflict of onderhandeling worden vaak als onhandig of ongemakkelijk ervaren. Veel mensen hebben er een hekel aan, beginnen te friemelen aan hun kleding of te trommelen met de vingers. Toch hebben ze een functie mits u ze goed leert benutten. In sommige situaties helpt het om stiltes te laten vallen!

Moeizame gesprekken

Als gesprekken stroef verlopen en moeilijk op gang komen, kunnen er stiltes vallen. Dat gebeurt tijdens trainingen, vergaderingen maar het kan ook tijdens een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een stilte valt:

  • De ander weet niet wat hij/zij moet zeggen, heeft er geen woorden voor of blokkeert
  • Er zijn bepaalde gevoelens en emoties die wel ervaren worden maar die men niet op tafel wil leggen (of kan leggen)
  • Er ligt een gevoelig onderwerp op tafel
  • Er is onveiligheid binnen de groep en ieder verbergt zich achter de stilte

Communicatie zonder woorden

Overigens hoeven stiltes niet altijd negatief te zijn. Een stilte is ook een vorm van communicatie. Soms kun je elkaar aanvoelen of een verbondenheid ervaren die zonder woorden wordt uitgedrukt. Dan is een stilte helemaal niet vervelend maar juist een extra dimensie tijdens een gesprek.

Stiltes laten vallen tijdens de toespraak

Stilte tijdens de presentatie

Ook tijdens de presentatie of toespraak zijn stiltes van belang. U maakt een punt wanneer u een punt zet. Een stilte wordt vaak ervaren als beklemmend, confronterend, ongemakkelijk en ook nog eens oorverdovend. We hebben er vaak een hekel aan.  We proberen ze te vermijden, we praten er overheen. Vroeger werd er vaak gezegd: ”er komt een dominee voorbij”.

Het versterkt uw presentatie

In een presentatie werkt een stilte vaak versterkend. Maar vaak is de durf afwezig om stiltes te laten vallen. Een stilte van een paar seconden voelt aan als een eeuwigheid. En in die eeuwigheid voelen wij ons ongemakkelijk, dus we gaan maar gauw verder. Dus we nemen geen stilte bij de punten aan het eind van de zin en ook de komma’s worden overgeslagen. Maar een stilte kan de impact van uw woorden enorm vergroten.

Voordragen

Als er een gedicht voorgedragen wordt dan wordt de stilte wel toegevoegd. Het is zelfs essentieel bij het overbrengen van de woorden. Maar die essentie is er ook bij een presentatie.

Vol vertrouwen spreken en presenteren

Stiltes laten vallen kan alleen als u er staat met zelfvertrouwen. Als u zich optimaal bewust bent welke woorden en welke boodschap u uw toeschouwers wilt meegeven. En op welke manier u dit wilt doen. Dan kan een stilte heel veelzeggend zijn.

Presentatietraining

Zwijgtechnieken

Een stilte laten vallen kan een functie hebben. Het nodigt de ander uit om het werkelijke verhaal te vertellen of om zijn/haar échte gevoelens te tonen. Dat is positief! De keerzijde is er ook wanneer stiltes manipulatief ingezet worden bijvoorbeeld om iemand aan het praten te krijgen. Een ander voelt zich snel geroepen om iets te zeggen of heeft snel het gevoel dat er iets van hem/haar verwacht wordt. In dat geval is het een vorm van ongezonde druk uitoefenen op de ander en neigt de gespreksstijl naar manipulatie.

Confronterend

Vaak denken mensen bij confronterende communicatie aan een zeer directieve benadering. Stiltes kunnen echter ook confronterend zijn of als confronterend worden ervaren. Tijdens een stilte kan de ander zichzelf tegenkomen of nadenken over eigen gedrag of houding. Dat is niet erg en kan zelfs heilzaam zijn en het gesprek bevorderen. 

Dicht praten en opvullen

Veel mensen hebben de neiging om stiltes op te vullen en het gat dicht te praten. Dit moet u nooit doen. Stiltes kunnen een functie hebben. Laat de stiltes maar vallen. Bovendien bent u niet alleen verantwoordelijk voor het vallen van een stilte: er zit nog iemand (of zelfs meerderen) bij u aan tafel.

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens