Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Manipulatie leren vermijden in uw communicatie

Wilt u leren om in uw communicatie manipulatie te vermijden? Zodat uw invloed groter wordt en uw communicatie effectiever? Training en coaching kan u daarbij helpen. Wilt u leren om manipulatie te vermijden en wilt u uw communicatieve vaardigheden verbeteren? De Steven is specialist in communicatietraining! We stellen voor u een maatwerktraining samen die precies bij u aansluit.

Wat is manipulatie eigenlijk?

leerdoel manipulatie vermijdenIemand zei: ‘Deze training kan ik mooi gebruiken om mijn zin door te drijven. U voelt het al aankomen: dat heeft niets te maken met respect voor de ander. Het illustreert het verschil tussen beïnvloeding en manipulatie. Manipulatie is ten diepste emotionele chantage. ‘Jij bent OK als je doet wat ik zeg’. Zoals ouders tegen een kind kunnen zeggen: ‘Je bent lief als je luistert naar pappa en mamma’. We noemen dat liefde met een voorwaarde. Acceptatie is: we vinden jou lief, ongeacht wat je doet (ook al keuren we jouw gedrag af of hebben we een andere mening).

Op de werkvloer gebeurt dit dagelijks: ‘je bent een goede werknemer als jij je conformeert aan onze voorwaarden’. Manipulatie is gebaseerd op schuld, angst en macht. Wanneer de ander niet aan de voorwaarden voldoet gaat hij/zij zich schuldig voelen of is hij bang voor negatieve consequenties. Door deze gevoelens van angst en schuld krijgt de ander macht (en voel ik mij machteloos). Kortom: de basishouding van communicatie ontbreekt, namelijk onvoorwaardelijke acceptatie van de ander.

Als je niets zegt, zeg je ook iets: over macht

Veel mensen denken bij macht aan iemand met een grote mond, veel geld en een dure auto. Bijvoorbeeld aan de werkgever die vol branie de vijfploegendienst introduceert en erbij zegt: ‘Wie het er niet mee eens is kan vertrekken’.

Maar vergis u niet: ieder mens heeft macht. Het is essentieel dat mensen zich bewust worden dat ze ook macht hebben wanneer ze niets zeggen. Wanneer gebeurt dat? We zullen u enkele voorbeelden noemen:

  • De leidinggevende van Klaas vroeg meerdere malen of Klaas zijn urenregistratie wilde bijwerken. Dat was afgesproken op het werkoverleg en hoewel er een hele discussie op gang kwam over het nut van deze maatregel, werd toch het besluit genomen om deze maatregel door te voeren. Klaas was het er niet mee eens en eigenlijk dacht hij: ze bekijken het maar. Kortom: hij zei niets, ging het gesprek niet aan, conformeerde zich niet aan de maatregel (omdat hij dat onzin vond) en daarom leverde hij de urenregistratie structureel te laat in. Dat is een typisch voorbeeld van machtsvertoon zonder woorden.
  • Opnieuw komt de teamleider van Annemarie met een voorstel binnen het teamoverleg. Annemarie denkt: ‘Alweer een nieuw voorstel, we hebben het vorige nog niet eens verwerkt’. Op de vraag wat een ieder ervan vindt, wordt een beetje geknikt en gemompeld. Niemand zegt iets. Na afloop van het werkoverleg vroeg Annemarie aan een collega: ‘Wat vond jij nu van dat voorstel? Ik dacht nog, ik zal maar niet reageren. Maar eigenlijk vind ik het weer typisch iets voor hem’.

Ook dat is een typisch voorbeeld van macht.

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens