Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Frequent ziekteverzuim: is uw medewerker regelmatig ziek?

Is uw medewerker met regelmaat ziek en kunt u er niet goed achter komen wat de oorzaak hiervan is? Dan is het zaak om met uw medewerker in gesprek te gaan en te onderzoeken wat de mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn. Een taak voor de leidinggevende is: bewustwording creëren bij de medewerker rond de eigen verantwoordelijkheid rond ziekte en verzuim.

Wat is frequent?

Frequent ziekteverzuimWat frequent is moet u als organisatie vaststellen. Voor de ene organisatie is dat vier keer per jaar, een ander hanteert de norm van vijf keer per jaar etc. Overigens gaat het niet zozeer om de norm maar eerder om te achterhalen wat de oorzaak is van frequent kortdurend ziekteverzuim.

Verzuimgesprek

Een verzuimgesprek is van belang bij frequent verzuim. Uiteraard met als doel om vermindering van verzuim te bevorderen. Dat doet u door de oorzaak te achterhalen en hier passende afspraken over te maken met uw medewerker.

Oorzaken

Uit de praktijk blijkt dat frequent verzuim vaak andere oorzaken heeft dan ziekte. Nu ligt het aan de vertrouwensrelatie die u met uw medewerker hebt of de medewerker ook bereid is om zich bloot te geven over de werkelijke situatie. Enkele tips:

  • Respecteren van de privacy van de medewerker is belangrijk
  • Ga als leidinggevende niet de psycholoog uithangen maar schakel bijvoorbeeld de bedrijfsarts in om nader onderzoek te doen wanneer dat nodig is.
  • Een mogelijke oorzaak kan zijn dat de medewerker privé problemen heeft zoals: financiële problemen, relatieproblemen, problemen met de kinderen etc. Een objectieve rol van u als leidinggevende is dan van groot belang.
  • Een andere oorzaak kan zijn dat er omstandigheden op het werk zijn waardoor verzuim ontstaat. Soms zijn dat omstandigheden die u niet kent of waar u zelfs geen vermoeden van hebt. Er kan sprake zijn van verstoorde verhoudingen op het werk tussen teamleden, zelfs pesten of intimidatie behoort tot de mogelijkheden.
  • Wellicht ontbreekt de match tussen wat de functie vraagt en wat de medewerker in zich heeft qua mogelijkheden en competenties. In dat geval is actie noodzakelijk.

Afspraken

Belangrijk is om tot afspraken te komen die gericht zijn op vermindering van verzuim. UIteraard is evaluatie noodzakeijk.

Andere leerdoelen

De trainers van De Steven hebben nog meer leerdoelen voor u uitgewerkt gericht op 'verzuim en inzetbaarheid'.

Leerdoelen: verzuim en inzetbaarheid

Training en coaching

Bekijk onze training in het kader van verzuim en inzetbaarheid.

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach