Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Weigeren functioneringsgesprek: mag dat?

Weigeren van een functioneringsgesprek: mag dat? Mag een medewerker aangeven geen behoefte te hebben aan een functioneringsgesprek? De vraag kan ook anders gesteld worden: kan de werkgever een functioneringsgesprek verplichten of opleggen?

Lastige situatie

Weigeren functioneringsgesprek: mag dat?Laten we voorop stellen: wanneer uw medewerker niet wenst deel te nemen aan het functioneringsgesprek dan is er een lastige situatie ontstaan. We begrijpen dat leidinggevenden meteen gaan bekijken of dit juridisch wel mogelijk is. We zijn echter van mening dat een juridische insteek niet meteen de beste is.  

Wettelijk niet verplicht

Juridisch gezien kunt u een functioneringsgesprek niet opleggen of verplichten. Er staat niets in het arbeidsrecht over het feit dat een functioneringsgesprek een verplicht element zou zijn. Er staat ook niets in de wet opgetekend over het feit dat weigering reden zou zijn voor ontslag. Dus om even de juridische weg te bewandelen: als u het zo bekijkt dan kan de werknemer het functioneringsgesprek weigeren en u kunt er niets tegen doen.

Wat is er aan de hand: oorzaken

Een andere insteek is om te bekijken wat er aan de hand is. Waarom zou iemand een functioneringsgesprek weigeren? Is daar een aanwijsbare reden voor? Dat kan!

  • Heeft de werknemer nare ervaringen met het functioneringsgesprek opgedaan in het verleden?
  • Is de werknemer beschadigd door een slechte beoordeling?
  • Stellen de functioneringsgesprekken niks voor binnen uw organisatie en staat ieder na 10 minuten al weer buiten?
  • Wordt er niet vertrouwelijk genoeg omgaan met informatie die uit het gesprek naar voren komt?
  • Worden bepaalde zaken tegen de werknemer gebruikt?
  • Is er geen vertrouwensrelatie tussen de leiding en de werknemer?

In dat geval kunnen we ons voorstellen dat de werknemer afziet van het functioneringsgesprek. Of anders gezegd: dat hij/zij er weinig belang bij heeft om een dergelijk gesprek nogmaals te voeren.

Tip voor de werknemer

Wanneer u een dringende reden hebt om niet deel te nemen aan het functioneringsgesprek is ons advies om dit schriftelijk kenbaar te maken. Werkgevers bouwen personeelsdossiers op. Dat kunt u ook doen. Indien u geen dringende reden hebt om het functioneringsgesprek te weigeren dan adviseren wij u om gewoon deel te nemen aan het functioneringsgesprek.

Zit u iets dwars? Probeer het toch te bespreken. Ons devies: wat er ook is, blijf altijd communiceren. Wegkijken helpt doorgaans niet!

Goed werknemerschap

Hoewel werknemers dus juridisch sterk staan bij de weigering van het functioneringsgesprek, toch ontslaat de werknemer dit niet van de plicht om zich als een goed werknemer te gedragen. Werknemers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid voor ‘goed functioneren’ en ook voor een ‘goede arbeidsrelatie’.

Bovendien laat de werknemer nogal een kans liggen. Namelijk om met zijn leidinggevende te praten over ‘beter functioneren’  of over het ‘verbeteren van de samenwerking met de leidinggevende’.

Negatieve houding

Wanneer er geen oorzaken zijn (zoals hierboven benoemd) waardoor de werknemer een legitieme reden heeft om het functioneringsgesprek te weigeren, is de vraag wat u vindt van deze houding en attitude. Werknemers die niet open staan voor feedback, voor gesprekken over functioneren, verzuim, verbetering en ontwikkeling hebben naar ons idee een negatieve houding en attitude.  Liever zagen wij werknemers die bereid zijn open te staan voor feedback, voor het opbouwen van goede relaties, voor doorontwikkeling in de functie en voor persoonlijke doorontwikkeling. Een negatieve houding bestempelen wij als een reden voor onvoldoende functioneren.

We willen ook niet overdrijven. Wanneer deze negatieve houding alleen een rol speelt bij de weigering van het functioneringsgesprek dan kunnen we dat relativeren. Speelt het echter ook door in andere zaken dan wordt het tijd om over een verbetertraject na te denken.

Wat moet u doen?

Indien de werknemer laat weten geen behoefte te hebben aan een functioneringsgesprek kunt u het volgende doen:

  • Zorg in ieder geval dat de werknemer iedere keer wanneer er functioneringsgesprekken worden gehouden, wordt uitgenodigd (denk de volgende keer niet bij voorbaat: die nodigen we niet uit want hij/zij komt toch niet)
  • Vraag naar de motivatie van de werknemer om niet deel te nemen aan het gesprek en laat een verklaring tekenen dat de werknemer  op eigen verzoek afziet van de mogelijkheid met de werkgever in gesprek te gaan over de functie, arbeidsomstandigheden, loopbaanmogelijkheden etc. Neem deze verklaring op in het personeelsdossier.

Personeelshandboek

Nog beter is het om in uw personeelshandboek een passage op te nemen over het functioneringsgesprek. Bijvoorbeeld in de trant van dat een functioneringsgesprek algemeen bedrijfsbeleid is waarvan u vindt dat iedere werknemer moet deelnemen.

Leerdoelen voor de training

We hebben nog meer leerdoelen voor de training functioneren en beoordelen uitgewerkt.

Leerdoelen functioneren en beoordelen

Training functioneringsgesprekken

Bekijk de training functioneringsgesprekken voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training opmaat.

Training functioneringsgesprekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

E-book: HSP label of labiel?

E-book met als titel: hoogsensitief, label of labiel? Bestel dit ebook via de webshop!

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.