Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Motivatie beoordelen: kan dat wel?

Motivatie beoordelen door leidinggevenden. Kan dat eigenlijk wel? We horen het in onze praktijk heel vaak zeggen: ‘hij is niet gemotiveerd, ongemotiveerd of gedemotiveerd’. We vragen ons wel eens af hoe leidinggevenden tot dat inzicht komen.

Kenmerken demotivatie

In een ander artikel beschreven we een aantal kenmerken en gedragsaspecten van iemand die gedemotiveerd of ongemotiveerd is. Wilt u er meer over weten?

Kenmerken gedemotiveerde medewerkers

Objectief beoordelen

Motivatie beoordelenIn beoordelingsgesprekken of functioneringsgesprekken kan het onderwerp motivatie aan de orde komen. De vraag is of de leidinggevende daar een mening over moet hebben. Wie objectief beoordeelt, beoordeelt waarneembaar gedrag, zichtbare resultaten, gemaakte afspraken (waaraan wel of niet voldaan is), doelstellingen (die wel of niet gehaald zijn). Maar motivatie kunt u niet zien.

Oordelen en veroordelen

Wie de motivatie van de medewerker beoordeelt, begeeft zich snel op glad ijs. Het zit al snel op veroordelen van de medewerker of oordelen van de medewerker. Wanneer u van mening bent dat de medewerker gedrag laat zien wat zou kunnen voortkomen uit demotivatie, is het beter om af te stemmen met uw medewerker waar dit gedrag uit voortkomt.

Functioneren: gezamenlijke verantwoordelijkheid

Functioneren (en dus ook motivatie) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leidinggevende (werkgever) en de medewerker. Als werkgever kunt u motivatie bevorderen maar ook afbreken. Daarom is inzicht in motivatie van belang. Tijdens de training functioneren en beoordelen besteden wij graag aandacht aan dit onderwerp.

Voorwaarden goed functioneren

Voorbeeld uit de praktijk

Onlangs vertelde een leidinggevende dat hij een stagiaire moest aansturen die ongemotiveerd leek te zijn. Vaak zat hij op de stoel een sigaretje te roken en een kopje koffie te drinken. Anderen binnen het bedrijf wilden al afscheid van hem nemen. Toen hij met de stagiaire om tafel ging zitten, gaf de leiding hem concrete opdrachten. Daarna was het gedrag wat op demotivatie leek over. Sterker nog: de stagiaire drukte het als volgt uit: ‘vanaf dat moment wist ik tenminste wat ik moest doen’. Was de stagiaire ongemotiveerd? Nee dus! Hij werd op de verkeerde wijze aangestuurd.

Waarneembaar gedrag

Belangrijk is om waarneembaar gedrag te beoordelen. U kunt waarnemen dat de medewerker op tijd aanwezig is, de mate waarin hij/zij verzuimt, de mate waarin hij/zij de doelstellingen haalt. U kunt ook zien of uw medewerker vaak te laat komt, frequent verzuimt. Maar u kunt niet zien hoe dat is ontstaan. Ons devies: ga als  leidinggevende niet de psycholoog uithangen.

Leerdoelen voor de training

We hebben nog meer leerdoelen voor de training functioneren en beoordelen uitgewerkt.

Leerdoelen functioneren en beoordelen

Training en coaching

Bekijk de training functioneren en beoordelen voor leidinggevenden en managers.

Training functioneren en beoordelen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens