Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Vergevingsgezind en vergeving

Vergevingsgezind en vergeving noemen wij een persoonlijke waarde. Enerzijds is het een kwaliteit die bij u past maar waarschijnlijk is het een kernwaarde die u typeert en die tevens een richtsnoer voor u is.

Vergevingsgezind en vergeving

Betekenis en definitie

Het kenmerk van vergeven is dat het niet verplicht is. Iemand omschreef het als een ‘kwijtschelding van het kwaad’. Dat impliceert overigens dat er kwaad in het spel is. Vergeven gaat dus niet over de aardappels laten aanbranden of vier minuten te laat op de verjaardagsvisite komen. Daar kunnen we wel volstaan met ‘sorry’ of ‘pardon’. Er is sprake van vergeving wanneer er sprake is van kwaad en schade (materiele of geestelijke schade). Vergeven betekent dat u de ander het kwaad niet meer kwalijk neemt.

Vergiffenis of verontschuldigen

Wie vergiffenis of vergeving vraagt erkent dat hij/zij fout zat en dat hij/zij de ander kwaad en schade heeft berokkend. Wie zich verontschuldigt is gericht op het wegnemen of het verschonen van het kwaad ‘alsof het er niet geweest is’. Ziet u het verschil?

Wat voor functie heeft het?

Vergeving houdt gevoelens van haat enigszins in bedwang. Haatgevoelens zijn op zich normale gevoelens die ontstaan wanneer u ernstig kwaad is aangedaan. Haat ontstaat wanneer u in diepe zin geschaad bent door de ander. In feite is het een diep gevoel van afkeer en vijandschap jegens de persoon die u kwaad heeft berokkend. Deze gevoelens kunnen nog versterkt worden wanneer de ander ontkent dat hij/zij u schade heeft berokkend omdat u uw boosheid niet kunt uiten.

Vergeven is een gift

Vergeven is weggeven of geven. Het is dus een gift. U geeft of u schenkt de ander vergiffenis. Daar is geen enkele vanzelfsprekendheid bij. Vaak wordt gezegd: ‘je moet elkaar toch ook kunnen vergeven’. Echter zodra het moet is het geen gift meer en is het ook geen vergeving. Dan is het hooguit opgelegd of heeft het plaatsgevonden onder dwang.

Kernwaarde en richtsnoer

Wanneer vergevingsgezindheid een kernwaarde en richtsnoer voor u is dan bent u:

  • niet haatdragend, wrokkig of verbitterd
  • bent u niet te beroerd om een keer de minste te willen zijn
  • zoekt u niet de tweespalt of splijtzwam maar bent u eerder gericht op harmonie
  • zoekt u niet de polarisatie maar bevordert u de eenheid
  • bent u niet altijd bezig om anderen te bekritiseren of te corrigeren

Valkuilen zijn er ook

De valkuil die bij deze kernwaarde hoort is:

Wat zijn uw persoonlijke waarden?

Wat zijn uw persoonlijke waarden? Wat betekent dat voor uw loopbaan?

Persoonlijke waarden

Carrière en werk

Training en coaching gericht op carrière en werk o.a. loopbaancoaching.

Carrière en werk

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens