Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Onderhandelen tijdens het arbeidsconflict

Onderhandelen tijdens het arbeidsconflict is belangrijk. Zelfs al naar een vorm van ontslag wordt toegewerkt. In dit artikel gaan we in op tips voor het onderhandelproces. Voorkom in alle gevallen een eindeloos arbeidsconflict met uw werkgever. Richt u vooral op de toekomst. Kies voor uw geluk en niet voor uw gelijk. Sluit het boek en laat het achter u.

Onderhandelen bij arbeidsconflict en ontslagOntslag is heftig

Ontslag krijgen is voor veel werknemers heel heftig (zie ook: het rouwproces bij ontslag). Zeker bij een langer dienstverband. U hebt immers jarenlange banden met de organisatie waar u ook heel vaak met plezier hebt gewerkt. U hebt het gevoel dat u onrecht wordt aangedaan. En wellicht is het niet alleen een gevoel: er wordt u onrecht aangedaan. De verleiding om in een eindeloze strijd verwikkeld te raken met uw werkgever ligt op de loer. Soms is het goed om voor jezelf te kiezen. Door snel te schakelen en te relativeren en de focus op de toekomst te richten.

Richt u op de toekomst!

Een belangrijke tip! Richt u op de toekomst. We zullen het duiden met een voorbeeld. Onlangs mochten wij bemiddelen bij een arbeidsconflict. Na een 28 jarig dienstverband werd afscheid genomen van de werknemer. Naar onze mening had de werknemer alle reden om boos te zijn op zijn werkgever. Uit het dossier bleek dat er sprake was van een zekere vooringenomenheid. Wij betwijfelden dan ook of de werknemer wel voldoende kansen heeft gehad om datgene te brengen wat de organisatie had verwacht. Samengevat: we begrepen heel goed de gevoelens van de werknemer. Op basis hiervan deden wij werkgever en werknemer een voorstel. Beiden konden zich hier niet in vinden. De werkgever was 40% verwijderd van ons voorstel maar de werknemer ca. 150%. We hadden de overtuiging dat de werkgever zover zou komen dat hij uiteindelijk zou toestemmen in ons voorstel gezien het feit dat het opgebouwde personeelsdossier zwak was naar onze mening. De werknemer bleef echter bijzonder hoge eisen stellen en schakelde uiteindelijk een jurist in. Resultaat? De emoties tussen werkgever en werknemer zijn behoorlijk opgelopen. De reeds verstoorde verhouding werd nog slechter en uiteindelijk moest de werknemer na een lang juridisch gevecht genoegen nemen met een voorstel dat er slechter uitzag dan wij oorspronkelijk op het oog hadden.

Vaak is dit het gevolg een diepe emotionele frustratie bij de werknemer. Meerdere malen maken wij het mee dat deze gevoelens belemmeren bij het vinden van een nieuwe baan. Onlangs werd iemand afgewezen voor een nieuwe baan omdat de werkgever vond dat hij nog zoveel frustratie bij zich had

Afwerken is belangrijk!

Zorg voor een goede regeling die binnen een paar dagen rond is. Voorkom een maandenlange strijd. Voorkom dat u thuis al die correspondentie van de advocatuur moet lezen waar met modder wordt gegooid. En probeer te incasseren, de klap te verwerken, u te richten op de toekomst. We zeggen niet dat u als werknemer alles maar goed moet vinden en dat u overal mee moet instemmen. We proberen u vanuit de praktijk de keerzijde te laten zien. Soms wordt er gestreden tussen werkgever en werknemer over 3000 euro meer of minder terwijl de kosten op de lange termijn meer dan 10.000 euro bedragen.

Wie zichzelf niet verliest, heeft de meeste kans op een nieuwe baan

Een mevrouw die ca. 21 jaar bij een organisatie werkte kwam tijdens een organisatieverandertraject zelf tot het inzicht dat zij de gewenste ontwikkeling moeilijk kon meemaken. Ze was zich bewust geworden van het feit dat doorgaan in haar huidige functie een grote kans zou hebben op ziekteverzuim. Daarom nam ze zelf initiatief om te komen tot een regeling en de focus weer te richten op de toekomst. Deze mevrouw volgde bij ons een outplacement en binnen redelijke tijd had zij een nieuwe baan.

Jezelf verliezen

Omgaan met emoties

Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer kunnen emoties over en weer de oplossing voor het conflict behoorlijk in de weg staan. Het draagt niet bij aan de oplossing of wat u nu werkelijk voor ogen hebt. Vrienden, familieleden, kennissen en de buurman dragen vaak bij aan het aanwakkeren van de emotie en negatieve gevoelens tijdens het arbeidsconflict. Daarmee willen ze u steunen en helpen. Maar realiseert u zich wel dat subjectiviteit en eenzijdigheid hier een rol speelt om zeker twee redenen:

 • Men hoort alleen uw kant van het verhaal en men heeft niet de gelegenheid om zich te verplaatsen in het verhaal van de andere partij.
 • Men is betrokken op u en deze betrokkenheid is zeer te waarderen maar staat de objectiviteit zeker in de weg, hoezeer u zich ook gesteund voelt.

Vanuit emotie reageren werkt vaak averechts

Reageren, gesprekken aangaan, mails versturen vanuit emotie staat de oplossing in de weg. De andere partij kan het helemaal verkeerd opvatten en de bereidheid om te begrijpen waarom u zo reageert zal naarmate de tijd verstrijkt alleen maar afnemen. Het kan leiden tot verharding van standpunten en de beeldvorming over en weer neemt maar toe in negatieve zin.

Emoties belemmeren heldere gedachten

Uw emoties die overigens zeer begrijpelijk zijn kunnen heldere gedachten behoorlijk vertroebelen. Want wat zijn de feiten nu precies waar het om gaat? En wat wilt u nu precies? Keuzes maken is belangrijk tijdens een arbeidsconflict. Voor ogen hebben wat u wilt bereiken.

Tips

 • Probeer uw emoties te herleiden tot heldere gedachten en feiten.
 • Zet voor uzelf eens op de rij wat u nu precies wilt bereiken (in plaats van wat u allemaal niet wilt).
 • Laat u niet meeslepen in de emoties van familie, vrienden of kennissen. Zij horen alleen uw verhaal en zijn weinig objectief doorgaans.
 • Maak keuzes!
 • Blijf communiceren tijdens het arbeidsconflict.

Loopbaancoaching

De Steven verzorgt loopbaancoaching en loopbaanadvies.

Loopbaancoaching

Outplacement

De Steven verzorgt outplacementtrajecten.

Outplacement

Blijf in gesprek tijdens het arbeidsconflict

Vaak verharden standpunten zich tijdens het arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. De beeldvorming over een weer wordt steeds harder en het onbegrip groter. Wanneer u tot een oplossing wilt komen, kan u dit behoorlijk in de weg staan.

 • Breng het terug tot de feiten

  Als werkgever of werknemer kunt u zich bijzonder onheus behandeld voelen door de ander. En wellicht hebt u groot gelijk. Zeker gevoelsmatig! Toch is het van belang: laat u niet leiden door emoties tijdens het arbeidsconflict. Het leidt niet tot een oplossing. Belangrijk is om de spanning of het conflict te herleiden tot de feiten. Op het moment dat u zelf partij bent of onderdeel van het conflict is het vaak lastig om enigszins uw eigen situatie te objectiveren. Familie en vrienden lukt dit doorgaans ook al moeilijk. Een keertje van gedachten wisselen met iemand die er onbevangen in staat kan u helpen.

 • Probeer u te verplaatsen in de ander

  Een onderwerp dat vaak vergeten wordt, is het belang of de behoefte van de andere partij. Waarom zou het hem/haar te doen zijn? Wat denkt u dat het belang is van de andere partij? Misschien goed om dat voor uzelf eens op de rij te zetten voor u het gesprek weer aangaat.

 • Wees duidelijk over uw belangen

  Anderzijds is het net zo belangrijk om duidelijk te zijn over uw eigen belangen. Dat heeft ook met keuzes te maken. Arbeidsconflicten sudderen soms maar voort omdat er (vaak over en weer) geen keuzes worden gemaakt en omdat het onduidelijk is wat uzelf wilt of wat de ander nu precies wil.

 • Je moet het ijzer smeden als het heet is

  Het juiste moment is ergens! Het moment waarop de ander open staat voor een oplossing. Dan moet u doorpakken. Geen dagen of weken wachten want dan is het moment weg. Smeedt het ijzer als het heet is. Niet laten afkoelen want dan bent u (weer) te laat en is de bereidheid die er op enig moment wel zou zijn, opeens weer weg!

Win altijd juridisch advies in!

Een advies van ons: laat u goed informeren. Win altijd advies in bij een jurist of advocaat.

 • teken nooit iets voordat u weet waar het precies over gaat en voordat u begrijpt waar het om gaat.
 • teken nooit onder dwang voor ontslag met wederzijds goedvinden. Uw werkgever moet u in de gelegenheid stellen om juridisch advies in te winnen alvorens u tekent. Bovendien: het is immers ontslag met wederzijds goedvinden. Dan kunt u alleen maar tekenen wanneer u ermee instemt
 • laat u niet imponeren door machtsvertoon, uitoefenen van druk of verbale agressie

Keuzes maken essentieel tijdens het arbeidsconflict

Het maken van keuzes is doorslaggevend wanneer u als werkgever of werknemer een arbeidsconflict hebt. Vaak wordt er ellenlang gediscussieerd, brieven over en weer geschreven, gesprekken gevoerd, zonder dat duidelijk is wat u nu precies voor ogen hebt. In menig arbeidsconflict weet men wel wat men niet wil, maar vertelt men niet wat men wel wil. En dat staat de oplossing in veel gevallen behoorlijk in de weg. Begrijpelijk dat het zo gaat want men laat zich veelal leiden door emoties en gevoelens. Een conflict terug brengen tot de feiten waar het nu werkelijk om gaat kan u helpen om tot de juiste keuzes te komen. Probeer die gevoelens eens opzij te zetten en objectiveer de situatie.

 • Wat voor keuzes zijn er?

  We gebruiken vaak een trechtermodel bij het maken van keuzes namelijk:

  Vanuit deze vraagstelling komt u tot keuze A (u wilt samen verder) of B (u wilt samen niet verder). Vanuit deze setting kunt u verder gaan in het trechtermodel. Stel u kiest voor optie B (u wilt samen niet verder).

  • Wilt u samen verder met uw werkgever of werknemer? Moet alles erop gericht zijn om het conflict op te lossen in de zin dat de relatie hersteld wordt en u daarna weer gewoon aan de slag kunt?
  • Of wilt u liever stoppen wanneer u diep in uw hart kijkt? Zou u liever de arbeidsrelatie beëindigen omdat u het wel gehad hebt met elkaar?
 • Wilt u het conflict oplossen of de strijd aangaan?

  Dan zijn er nieuwe afwegingen bijvoorbeeld:

  • Wilt u de strijd aangaan? Gaat u op uw strepen staan? Wilt u via de juridische weg het een en ander afdwingen? Met als consequentie dat u niet weet waar u precies gaat uitkomen en ook dat het langere tijd in beslag kan nemen.
  • Of wilt u het vanuit een gesprek oplossen? Samen tot een deal komen en proberen het voor beide partijen op een aanvaardbare manier af te wikkelen? Met als consequentie dat u vandaag de oplossing al mee kunt nemen en u snel weet waar u aan toe bent. Maar ook met de consequentie dat u wel over en weer wat water bij de wijn moet doen wellicht.

Arbeidsconflict

Bekijk onze artikelen over arbeidsconflict en/of ontslag.

Arbeidsconflict

Carriére en werk

Training en coaching gericht op carriére en werk.

Carriére en werk

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuw: Hoe ga je met je tijd om?

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: hoe ga je met je tijd om?

Ebook time

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.