Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Onderhandelen tijdens het arbeidsconflict

Onderhandelen tijdens het arbeidsconflict is belangrijk. Zelfs als er naar een vorm van ontslag wordt toegewerkt. In dit artikel ga ik in op tips voor het onderhandelproces. Voorkom in alle gevallen een eindeloos arbeidsconflict met jouw werkgever. Richt je vooral op de toekomst. Kies voor jouw geluk en niet voor jouw gelijk. Sluit het boek en laat het achter je.

Ontslag is heftig

Ontslag krijgen is voor veel werknemers heel heftig (zie ook: het rouwproces bij ontslag). Zeker bij een langer dienstverband. Je hebt immers jarenlange banden met de organisatie waar je ook heel vaak met plezier hebt gewerkt.

Je hebt het gevoel dat je onrecht wordt aangedaan. En wellicht is het niet alleen een gevoel: er wordt je onrecht aangedaan.

De verleiding om in een eindeloze strijd verwikkeld te raken met jouw werkgever ligt op de loer. Soms is het goed om voor jezelf te kiezen. Door snel te schakelen en te relativeren en de focus op de toekomst te richten.

Onderhandelen bij arbeidsconflict en ontslag

Richt je op de toekomst!

Een belangrijke tip! Richt je op de toekomst. We zullen het duiden met een voorbeeld. Onlangs mochten wij bemiddelen bij een arbeidsconflict. Na een 28 jarig dienstverband werd afscheid genomen van de werknemer. Naar onze mening had de werknemer alle reden om boos te zijn op zijn werkgever. Uit het dossier bleek dat er sprake was van een zekere vooringenomenheid. Wij betwijfelden dan ook of de werknemer wel voldoende kansen heeft gehad om datgene te brengen wat de organisatie had verwacht.

Samengevat: we begrepen heel goed de gevoelens van de werknemer. Op basis hiervan deden wij werkgever en werknemer een voorstel. Beiden konden zich hier niet in vinden. De werkgever was 40% verwijderd van ons voorstel maar de werknemer ca. 150%. We hadden de overtuiging dat de werkgever zover zou komen dat hij uiteindelijk zou toestemmen in ons voorstel gezien het feit dat het opgebouwde personeelsdossier zwak was naar onze mening. De werknemer bleef echter bijzonder hoge eisen stellen en schakelde uiteindelijk een jurist in.

Resultaat? De emoties tussen werkgever en werknemer zijn behoorlijk opgelopen. De reeds verstoorde verhouding werd nog slechter en uiteindelijk moest de werknemer na een lang juridisch gevecht genoegen nemen met een voorstel dat er slechter uitzag dan wij oorspronkelijk op het oog hadden.

Vaak is dit het gevolg een diepe emotionele frustratie bij de werknemer. Meerdere malen maken wij het mee dat deze gevoelens belemmeren bij het vinden van een nieuwe baan. Onlangs werd iemand afgewezen voor een nieuwe baan omdat de werkgever vond dat hij nog zoveel frustratie bij zich had

Afwerken is belangrijk!

Zorg voor een goede regeling die binnen een paar dagen rond is. Voorkom een maandenlange strijd. Voorkom dat je thuis al die correspondentie van de advocatuur moet lezen waar met modder wordt gegooid. En probeer te incasseren, de klap te verwerken, je te richten op de toekomst.

We zeggen niet dat je als werknemer alles maar goed moet vinden en dat je overal mee moet instemmen. We proberen je vanuit de praktijk de keerzijde te laten zien. Soms wordt er gestreden tussen werkgever en werknemer over 3000 euro meer of minder terwijl de kosten op de lange termijn meer dan 10.000 euro bedragen.

Wie zichzelf niet verliest, heeft de meeste kans op een nieuwe baan

Een mevrouw die ca. 21 jaar bij een organisatie werkte kwam tijdens een organisatieverandertraject zelf tot het inzicht dat zij de gewenste ontwikkeling moeilijk kon meemaken.

Ze was zich bewust geworden van het feit dat doorgaan in haar huidige functie een grote kans zou hebben op ziekteverzuim. Daarom nam ze zelf initiatief om te komen tot een regeling en de focus weer te richten op de toekomst. Deze mevrouw volgde bij ons een outplacement en binnen redelijke tijd had zij een nieuwe baan.

Jezelf verliezen

Omgaan met emoties

Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer kunnen emoties over en weer de oplossing voor het conflict behoorlijk in de weg staan. Het draagt niet bij aan de oplossing of wat je nu werkelijk voor ogen hebt.

Vrienden, familieleden, kennissen en de buurman dragen vaak bij aan het aanwakkeren van de emotie en negatieve gevoelens tijdens het arbeidsconflict. Daarmee willen ze je steunen en helpen. Maar realiseer je jewel dat subjectiviteit en eenzijdigheid hier een rol speelt om zeker twee redenen:

 • Men hoort alleen jouw kant van het verhaal en men heeft niet de gelegenheid om zich te verplaatsen in het verhaal van de andere partij.
 • Men is betrokken op jou en deze betrokkenheid is zeer te waarderen, maar staat de objectiviteit zeker in de weg, hoezeer je je ook gesteund voelt.

Vanuit emotie reageren werkt vaak averechts

Reageren, gesprekken aangaan, mails versturen vanuit emotie staat de oplossing in de weg. De andere partij kan het helemaal verkeerd opvatten en de bereidheid om te begrijpen waarom je zo reageert zal naarmate de tijd verstrijkt alleen maar afnemen. Het kan leiden tot verharding van standpunten en de beeldvorming over en weer neemt maar toe in negatieve zin.

Emoties belemmeren heldere gedachten

Jouw emoties die overigens zeer begrijpelijk zijn kunnen heldere gedachten behoorlijk vertroebelen. Want wat zijn de feiten nu precies waar het om gaat? En wat wil je nu precies? Keuzes maken is belangrijk tijdens een arbeidsconflict. Voor ogen hebben wat je wilt bereiken.

Tips

 • Probeer jouw emoties te herleiden tot heldere gedachten en feiten.
 • Zet voor jezelf eens op de rij wat je nu precies wilt bereiken (in plaats van wat je allemaal niet wilt).
 • Laat je niet meeslepen in de emoties van familie, vrienden of kennissen. Zij horen alleen jouw verhaal en zijn weinig objectief doorgaans.
 • Maak keuzes!
 • Blijf communiceren tijdens het arbeidsconflict.

Loopbaancoaching

Wij verzorgen loopbaancoaching en loopbaanadvies.

Loopbaancoaching

Outplacement

Wij verzorgen outplacementtrajecten.

Outplacement

Blijf in gesprek tijdens het arbeidsconflict

Vaak verharden standpunten zich tijdens het arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. De beeldvorming over een weer wordt steeds harder en het onbegrip groter. Wanneer je tot een oplossing wilt komen, kan je dit behoorlijk in de weg staan.

 • Breng het terug tot de feiten

  Als werkgever of werknemer kun je je bijzonder onheus behandeld voelen door de ander. En wellicht heb je groot gelijk. Zeker gevoelsmatig! Toch is het van belang: laat je niet leiden door emoties tijdens het arbeidsconflict. Het leidt niet tot een oplossing. Belangrijk is om de spanning of het conflict te herleiden tot de feiten.

  Op het moment dat je jezelf partij bent of onderdeel van het conflict, dan is het vaak lastig om enigszins jouw eigen situatie te objectiveren. Familie en vrienden lukt dit doorgaans ook al moeilijk. Een keertje van gedachten wisselen met iemand die er onbevangen in staat kan jou helpen.

 • Probeer je te verplaatsen in de ander

  Een onderwerp dat vaak vergeten wordt, is het belang of de behoefte van de andere partij. Waarom zou het hem/haar te doen zijn? Wat denk je dat het belang is van de andere partij? Misschien goed om dat voor jezelf eens op de rij te zetten voor je het gesprek weer aangaat.

 • Wees duidelijk over jouw belangen

  Anderzijds is het net zo belangrijk om duidelijk te zijn over jouw eigen belangen. Dat heeft ook met keuzes te maken. Arbeidsconflicten sudderen soms maar voort omdat er (vaak over en weer) geen keuzes worden gemaakt en omdat het onduidelijk is wat jezelf wilt of wat de ander nu precies wil.

 • Je moet het ijzer smeden als het heet is

  Het juiste moment is ergens! Het moment waarop de ander open staat voor een oplossing. Dan moet je doorpakken. Geen dagen of weken wachten want dan is het moment weg. Smeedt het ijzer als het heet is. Niet laten afkoelen want dan ben je (weer) te laat en is de bereidheid die er op enig moment wel zou zijn, opeens weer weg!

Win altijd juridisch advies in!

Een advies van ons: laat je goed informeren. Win altijd advies in bij een jurist of advocaat.

 • Teken nooit iets voordat je weet waar het precies over gaat en voordat je begrijpt waar het om gaat.
 • Teken nooit onder dwang voor ontslag met wederzijds goedvinden. Jouw werkgever moet je in de gelegenheid stellen om juridisch advies in te winnen alvorens je tekent. Bovendien: het is immers ontslag met wederzijds goedvinden. Dan kun je alleen maar tekenen wanneer je ermee instemt.
 • Laat je niet imponeren door machtsvertoon, uitoefenen van druk of verbale agressie.

Keuzes maken essentieel tijdens het arbeidsconflict

Het maken van keuzes is doorslaggevend wanneer je als werkgever of werknemer een arbeidsconflict hebt. Vaak wordt er ellenlang gediscussieerd, brieven over en weer geschreven, gesprekken gevoerd, zonder dat duidelijk is wat je nu precies voor ogen hebt. In menig arbeidsconflict weet men wel wat men niet wil, maar vertelt men niet wat men wel wil. En dat staat de oplossing in veel gevallen behoorlijk in de weg.

Begrijpelijk dat het zo gaat, want men laat zich veelal leiden door emoties en gevoelens. Een conflict terug brengen tot de feiten waar het nu werkelijk om gaat kan jou helpen om tot de juiste keuzes te komen. Probeer die gevoelens eens opzij te zetten en objectiveer de situatie.

 • Wat voor keuzes zijn er?

  We gebruiken vaak een trechtermodel bij het maken van keuzes namelijk:

  Vanuit deze vraagstelling kom je tot keuze A (je wilt samen verder) of B (je wilt samen niet verder). Vanuit deze setting kun je verder gaan in het trechtermodel. Stel, je kiest voor optie B (je wilt samen niet verder).

  • Wil je samen verder met jouw werkgever of werknemer? Moet alles erop gericht zijn om het conflict op te lossen in de zin dat de relatie hersteld wordt en je daarna weer gewoon aan de slag kunt?
  • Of wil je liever stoppen wanneer je diep in jouw hart kijkt? Zou je liever de arbeidsrelatie beëindigen omdat je het wel gehad hebt met elkaar?
 • Wil je het conflict oplossen of de strijd aangaan?

  Dan zijn er nieuwe afwegingen bijvoorbeeld:

  • Wil je de strijd aangaan? Ga je op jouw strepen staan? Wil je via de juridische weg het een en ander afdwingen? Met als consequentie dat je niet weet waar je precies uit gaat komen en ook dat het langere tijd in beslag kan nemen.
  • Of wil je het vanuit een gesprek oplossen? Samen tot een deal komen en proberen het voor beide partijen op een aanvaardbare manier af te wikkelen? Met als consequentie dat je vandaag de oplossing al mee kunt nemen en je snel weet waar je aan toe bent. Maar ook met de consequentie dat je wel over en weer wat water bij de wijn moet doen wellicht.

Arbeidsconflict

Bekijk onze artikelen over arbeidsconflict en/of ontslag.

Arbeidsconflict

Carriére en werk

Training en coaching gericht op carriére en werk.

Carriére en werk

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.