Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Ontslagaanvraag bij onvoldoende functioneren medewerker

Wanneer de medewerker niet functioneert kunt u overgaan tot de ontslagaanvraag en beëindiging arbeidsovereenkomst. Maar dat is wel de laatste route die u kunt bewandelen. Er zijn nog zoveel stappen voor u tot ontslag kunt overgaan. Hebt u al deze stappen ondernomen als werkgever? Anders gezegd: is uw personeelsdossier op orde?

Ontslag bij disfunctioneren

Ontslag bij disfunctioneren is een optie, mits u als werkgever er alles aan gedaan hebt om 'goed functioneren' te bevorderen. Goed werkgeverschap betekent dat u alles gedaan hebt wat in uw vermogen ligt om ontslag te voorkomen.

Wat is onvoldoende functioneren?

Personeelsdossier op orde?

  • Ontslagaanvraag wegens slecht functionerenUit alles moet blijken dat uw medewerker op de hoogte is van de verwachtingen en eisten die gesteld worden aan het functioneren. U hebt dit voldoende besproken en vastgelegd. Mogelijkheden hiervoor zijn ook het functieprofiel of de functie- en taakomschrijving. Mochten de afspraken rond het functieprofiel in de loop van de tijd veranderd zijn dan zijn de wijzigingen voldoen vastgelegd en besproken.
  • De medewerker is voldoende op de hoogte van de regels binnen uw organisatie. Eventueel hebt u een personeelshandboek of huishoudelijk reglement toegevoegd aan de arbeidsovereenkomst.
  • Wanneer er sprake is van onvoldoende functioneren dan hebt u een verbeterplan opgesteld waarin het gewenste c.q. ongewenste gedrag is beschreven inclusief de belemmeringen die de medewerker ervaart
  • In het verbeterplan hebt u opgenomen alle maatregelen en acties die u als werkgever treft om het functioneren te verbeteren
  • U hebt het verbeterplan met de medewerker voldoende besproken en van tijd tot tijd geëvalueerd. Evaluatiegesprekken zijn voldoende vastgelegd en toegelicht.
  • U zorgt voor een goede follow-up. Afspraken maken gericht op verbeterd functioneren die u als werkgever niet nakomt, kunnen later – mocht het tot een ontslagzaak leiden – als verwijtbaar worden beschouwd.

Verbetertraject starten

Eén van de eisen die de wetgever stelt is dat de medewerker voldoende kansen moet hebben gehad om zijn functioneren te verbeteren. Dit kan middels een functioneringstraject of verbetertraject. Belangrijk is dat u afspreekt hoe de medewerker begeleid wil worden om aan het gewenste verdrag te kunnen voldoen: hetzij door interne coaching en begeleiding, door externe coaching of door training en / of cursus wanneer het aan kennis c.q. vaardigheden schort. 

  • Onderzoek of er andere functies in uw organisatie beschikbaar zijn die beter passen bij de capaciteiten van uw medewerker: onderzoek de functiematch en leg dit vast.
  • Biedt eventueel loopbaanbegeleiding c.q. outplacement aan.

Verbetertraject of functioneringstraject starten


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

E-book: HSP label of labiel?

E-book met als titel: hoogsensitief, label of labiel? Bestel dit ebook via de webshop!

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.