Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Incompetent, niet capabel of geschikt voor de functie

 Incompetent voor de functie is een mogelijke reden voor het niet functioneren van de medewerker. Maar is dat ook zo en hoe stelt u dat vast? En vooral: wat kunt u eraan doen?

Incompetent voor de functie

Disfunctioneren en onbekwaam

Als de volksmond zegt dat iemand incompetent is bedoelt men dat iemand ongeschikt, niet capabel of onbekwaam is voor een bepaalde functie. Men duidt dus aan dat er sprake is van disfunctioneren. Daar zit een klein misverstand want onvoldoende functioneren heeft te maken met zaken als het niet goed uitvoeren van taken, het niet halen van deadlines of doelstellingen, het maken van fouten, onjuist omgaan met verantwoordelijkheden of bevoegdheden. De oorzaak van disfunctioneren kan zijn dat iemand te weinig competent is voor het uitvoeren van de functie.

Incompetentie of ongeschikt

Als er sprake is van disfunctioneren wat veroorzaakt wordt door incompetent zijn dan dient er wat uitgezocht te worden namelijk:

 • over welke competenties moet uw medewerker beschikken? Staat dit omschreven in de functie- en taakomschrijving? Dat is de eerste vraag die gesteld kan worden.
 • een volgende stap is: over welke competenties beschikt de medewerker? En hoe hebt u dit onderzocht?

Samengevat: wat is het verschil tussen de competenties die de organisatie vraagt en de competenties die de medewerker in huis heeft ? Zit daar verschil in? En denkt u dat dit verschil de oorzaak van disfunctioneren is?

Toch zijn we nog niet klaar met ons onderzoek. Het vraagt namelijk verdere verdieping. We noemen een paar zaken:

 • beschikt de medewerker niet over de juiste competenties en wie stelt dat vast?
 • beschikt de medewerkers wel over de juiste competenties maar is er reden waarom deze onvoldoende uit de verf komen? (gebrek aan zelfvertrouwen, werkomstandigheden, privé omstandigheden etc.)
 • zijn de betreffende competenties ontwikkelbaar?

Wat moet u doen?

Stel dat het klopt: de medewerker beschikt over te weinig competenties voor de functie. Wat moet u dan doen? Een verbetertraject kan opgestart wordt omdat de organisatie van mening is dat de medewerker te weinig competenties heeft voor het uitoefenen van de functie. Ook hier geldt dat specificatie van de ontbrekende competenties noodzakelijk is en dat er een ontwikkel pad moet worden uitgezet hoe deze competenties ontwikkeld kunnen worden. Vraag is ook: zijn deze competenties te ontwikkelen bij de medewerker? En hoe stelt u dat vast?   In sommige gevallen kan een assessment ook helpen om inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de medewerker

Verbetertraject

 • Competent en niet competent

  Een competente medewerker is geschikt voor zijn functie. Vanzelfsprekend is de incompetente medewerker niet geschikt voor zijn functie. Maar wanneer is de medewerker incompetent en hoe stel je dat vast?  Het niet geschikt zijn voor de functie kan veroorzaakt worden door:

  • de medewerker beschikt over te weinig kennis en/of inzicht voor het uitoefenen van de functie
  • de medewerker heeft niet de juiste motivatie voor de functie
  • de medewerker beschikt over te weinig vaardigheden om de taken in zijn/haar functie uit te oefenen
  • de medewerker beschikt niet over de juiste attitude en beroepshouding die de functie vraagt

  Of een combinatie van deze vier: de medewerker beschikt over te weinig kennis en vaardigheid en heeft niet de juiste beroepshouding en/of motivatie.

 • Zelfreflectie voor de leidinggevende

  Toch is enige zelfreflectie voor de leidinggevende ook op zijn plaats namelijk:

  • hebt u de medewerker op de juiste wijze aangestuurd?
  • heeft uw organisatie de medewerker voldoende gelegenheid gegeven tot bijscholing door trainingen of cursussen aan te bieden m.a.w. is de medewerker onvoldoende geschoold voor de functie?
  • is de medewerker onvoldoende meegegroeid met uw bedrijf?

Onvoldoende functioneren?

Dit artikel is geschreven in de serie over onvoldoende functioneren. Wilt u ook de andere artikelen lezen?

Onvoldoende functioneren

Verbetertraject of verbeterplan

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Hoogsensitief: label of labiel?

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: hoogsensitief, label of labiel?

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.