Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Medewerker belemmert voortgang binnen organisatie?

Medewerker belemmert de voortgang binnen uw team of de organisatie? Is er sprake van slecht functioneren of disfunctioneren? Wat is er precies aan de hand?

Onvoldoende functioneren?

Voortgang belemmeren binnen de organisatie of het team door de medewerker, kan beoordeeld worden door de werkgever als zijnde: onvoldoende functioneren. We hebben 11 voorbeelden van disfunctioneren voor u uitgewerkt.

Onvoldoende functioneren

Specifiek worden

Soms belemmeren medewerkers de voortgang binnen de organisatie of het team of zijn negatief richting leiding of klanten. Een verbetertraject gericht op de juiste houding en attitude kan helpen maar allereerst is het goed de oorzaak van deze houding te achterhalen. Afhankelijk van de situatie kan een disciplinair gesprek ook volstaan. Waar kan het over gaan?

  • de medewerker stelt zich te weinig open voor (noodzakelijke) veranderingen binnen de organisatie
  • de medewerker werkt voorstellen van de leiding (of directie) tegen
  • ondanks gemaakte afspraken gaat de medewerker toch zijn eigen gang
  • de medewerker traineert de voorstellen van directie en stookt collega's op
  • de medewerker heeft een negatieve houding binnen het team en neemt anderen daarin mee of probeert anderen daarin mee te nemen
  • de medewerker sluit onvoldoende aan bij noodzakelijke scholing en training
  • de medewerker is te weinig flexibel
  • de medewerker is overdreven kritisch en stelt alles ter discussie

Helpt een verbetertraject? 

De mate waarin de medewerker de voortgang belemmert is bepalend of een verbetertraject zinvol is of niet. In sommige gevallen kan zelfs een disciplinair gesprek noodzakelijk zijn of dienen er disciplinaire maatregelen genomen te worden. Een verbetertraject heeft nut wanneer de medewerker tekort schiet op zaken als open staan voor veranderingen, negatieve attitude etc.

Verbetertraject

Meer informatie over het verbetertraject?

Verbetertraject

Verbeterplan

Tips voor het verbeterplan.

Verbeterplan

Onvoldoende functoneren

Wat is onvoldoende of slecht functioneren?

Onvoldoende functioneren