Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Echtscheiding en werk

Heeft een echtscheiding invloed op uw werk of prestaties? Dat kan! Doordat uw thuissituatie (tijdelijk) onstabiel of onzeker is geworden, kan dit wel degelijk aan u knagen.  Reeds eerder schreven we over de echtscheiding als rouwproces.  In dit artikel gaan we in op een aantal zakenrond echtscheiding en uw baan.

Moet je het op je werk vertellen?

Echtscheiding en uw werk of baanIn de meeste gevallen is het verstandig om open te zijn over uw thuissituatie (in dit geval de echtscheiding). Wijziging van burgerlijke staat is een wijziging die administratief van belang is en dus ontkomt u er niet aan om er melding van te maken. Uiteraard is er verschil in ‘melding maken van’ of hart en ziel op tafel leggen.

Soms roept het bij leidinggevenden een beeld op van ‘minder presteren’.  Overigens is dat niet altijd terecht want uw werksituatie kan u ook even afleiden van de problemen thuis. Wanneer u inschat dat de leidinggevende wat huiverig is voor de ontstane situatie dan moet u goed bedenken of u hem/haar op de hoogte wilt stellen en wanneer.

Concentratieproblemen

Hebt u concentratieproblemen?  Komt dat omdat u onbalans voelt of omdat u zich zorgen maakt over uw privé situatie? Hebt u gevoel dat u minder goed functioneert? Zijn er financiële situaties waarover u zich druk maakt? Onderschat uw situatie niet. Een echtscheiding doet een fiks beroep op uw mentale vermogens.  Lees ook: rouw is geen ziekte maar het kan wel leiden tot verzuim oftewel: ziekte door verlieservaring.

Echtscheiding en ziekteverlof

Echtscheiding is geen ziekte. Daarmee zeggen we niets bijzonders! Maar je kunt goed ziek worden van een echtscheiding en het kan ook leiden tot verzuim.  Dus: Echtscheiding is geen ziekte maar het kan wel leiden tot verzuim.

 • Impact scheiding kan groot zijn!

  De impact van een echtscheiding kan groot zijn. Een echtscheiding is een rouwproces en verlieservaring. Maar er is meer dan verlies van een partner. Zo kunnen er financiële zorgen ontstaan: er moet bijvoorbeeld alimentatie betaald worden. Voor één van beide partners is er verandering in de woonsituatie. Verlies van bezittingen, huis en zekerheden kunnen grote impact op de medewerker hebben.

 • Kan het leiden tot ziekte?

  Een echtscheiding kan stress en spanningsklachten. Onzekerheden over de toekomst, over de financiële situatie, spanningen bij het uitregelen en afregelen van de scheiding kan er voor zorgen dat u klachten krijgt. Mentale klachten maar op termijn wellicht ook fysieke klachten.

 • Is er reden tot verzuim?

  Een goede vraag is of deze klachten of deze situatie reden is tot verzuim. Ziekteverlof wordt immers toegekend op het moment dat er sprake is van ziekte. En zoals we reeds eerder benoemden: echtscheiding is geen ziekte maar de medewerker kan er wel ziek van worden.

 • Moet er ziekteverlof toegekend worden?

  Er bestaat geen handboekboek voor echtscheidingen. Iedere situatie is verschillend. Overleg met uw leidinggevende is dus een voorwaarde.  Cruciale vraag: zijn er arbeidsmogelijkheden voor u? Daarover een paar zaken:

  • De vraag is of het een oplossing is wanneer u  weken thuis zit (wordt het daar beter van of verergert dat de toestand?)
  • Kan er tijdelijk een aanpassing worden gedaan op werktijden, taken oftewel: kunt u tijdelijk ander werk doen?
  • Zijn er interventies nodig zoals coaching bij rouw, omgaan met veranderingen?

Tips voor uw werksituatie

We hebben enkele tips voor uw werksituatie wanneer u te maken hebt met echtscheiding:

 • Realiseer u dat u met uw werkgever in eerste instantie een zakelijke relatie hebt. Uiteraard is het goed dat uw leidinggevende op de hoogte is van  uw privé-situatie maar indien u emotionele steun en begrip nodig hebt, kunt u dit beter niet bij uw werkgever zoeken. Emotionele afhankelijkheidsrelaties kunnen ervoor zorgen dat u te kwetsbaar wordt wat zich later tegen u keert. Zoek in dat geval professionele hulp.
 • Probeer zo snel mogelijk te komen tot goede afspraken met uw werkgever. Hebt u tijd nodig om zaken af te handelen? Wees daar duidelijk over. Maak afspraken over wanneer u aanwezig of afwezig bent. Handel de zaken voortvarend af indien mogelijk.
 • Hebt u meer tijd nodig om de zaken te herordenen in uw leven? Kom met een voorstel. Probeer uw leven zo snel mogelijk weer in balans te krijgen.

Relatieproblemen

Dit artikel is geschreven in de serie over relatieproblemen. Meer artikelen lezen?

Relatieproblemen

Persoonlijke coaching

Wilt u werken aan uw persoonlijke ontwikkeling? Aarzel niet langer maar schrijf u meteen in voor coaching gericht op levensvragen!

Coaching gericht op levensvragen

Rubriek levensvragen

Lees andere artikelen in de rubriek levensvragen.

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens