Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Zelfverwijt: hoe kon ik zo stom zijn?

Zelfverwijt

Last van zelfverwijt? Hoe kom u zo dom zijn? Achteraf wist u het ook wel. U had dit nooit moeten doen. Of u had dit juist wel moeten doen.  Zelfverwijt is een schuldgevoel of als het zwaardere vormen aanneemt wroeging over wat u deed of wat u verzuimde om te doen.

Negatief gevoel

Zelfverwijt is een negatief gevoel en erg vervelend wanneer u daarmee worstelt. Zoals iemand onlangs mailde: ‘mijn kinderen nemen geen contact meer met mij op. Er zijn vroeger zaken gebeurd bij ons thuis en daar heb ik een negatieve bijdrage aan geleverd. Het spijt me zo dat dit is gebeurd maar ik kan het nooit weer goed maken’. Ziet u hoe moeilijk dit is? In feite heeft het te maken met schuldgevoel en berouw.

Verschillende gradaties

Zelfverwijt is er in verschillende gradaties. U kunt uzelf verwijten dat u uw huis niet eerder te koop hebt gezet of dat u uw studie niet hebt afgerond. U kunt uzelf ook verwijten dat u de telefoon niet gehoord hebt toen gebeld werd dat er een familielid op sterven lag. Voelt u de gradaties aan?  En voelt u aan hoe groot het verschil is tussen het één en het ander?

Bevroren verlangen

Een verwijt leggen wij uit als een bevroren verlangen. Ook een zelfverwijt is soms een bevroren verlangen. U had het graag anders gewild. U verwijt uzelf dat u zo weinig op bezoek gaat bij uw kind. U verlangt dus naar contact met uw kind. Waarom geeft u er dan geen vorm en inhoud aan? U verwijt uzelf dat u zo weinig geniet van uw leven omdat u het zo druk hebt. Waarom maakt u dan niet meer ruimte in uw agenda voor meer ontspanning en vrije tijd?

Ongezonde vorm van zelfverwijt: achteraf

Achteraf en had ik maar zijn ongezonde vormen van zelfverwijt. Achteraf zeggen mensen:

  • had ik ook wel 3 jaar eerder kunnen scheiden
  • had ik veel eerder bij die werkgever moeten weggaan
  • had ik mijn studie moeten afmaken
  • had ik die medewerker ook wel eerder kunnen ontslaan
  • had ik ook wel door wat er gebeurd is maar ik heb er niks mee gedaan
  • had ik mijn kind nooit naar die school moeten sturen
  • had ik die mensen nooit in vertrouwen moeten nemen

Had ik maar dit gedaan of dat. Dan was 't nooit zover gekomen. Weet u wat hier gebeurt? Wanneer u zo praat, gunt u uzelf het proces niet. Met wat u nu weet, kunt u het verleden wel beoordelen maar het heeft geen nut. Beter is om te vertellen in het hier en nu wat het met u doet.

AA = achteraf

Voor achteraf gebruiken wij de afkorting AA. Dat betekent eigenlijk Assistent Accountant. Zij vertellen ook altijd achteraf hoe het vorig jaar cijfermatig is verlopen. Achteraf heeft altijd te maken met gevoelens van spijt en zelfverwijt. U bent lijkt wel een beetje boos op uzelf en u beschuldigt uzelf. Het is ook een vorm van schaamte.

Zelfverwijt kan zelfbeklag worden

Blijven hangen in zelfverwijt gaat u niets opleveren. Dan wordt het zelfbeklag. Het gaat ten koste van eigenwaarde, zelfvertrouwen. Het doet afbreuk aan uw zelfrespect. Ook al deed u iets fout: soms moet u uzelf ook het proces gunnen. Want achteraf kunt u zeggen had ik maar dit of had ik maar dat: maar blijkbaar was u er toen nog niet aan toe. Op dat moment had u nog niet de inzichten die u nu wel hebt. Jezelf beschuldigen geeft stress. De kunst is om dat nare gevoel achter u te laten en een stap voorwaarts te maken.

Gevoelens en emoties

Dit artikel is geschreven in de serie gevoelens en emoties. Bekijk onze persoonlijke leerdoelen voor training en coaching.

Gevoelens en emoties

Training en coaching

Bekijk alle trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling! Wij bieden training en coaching  opmaat waarbij uw vraag en uw situatie centraal staat!

Training autonomie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens