Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Berouw

Berouw

Gevoelens van berouw zijn diep en intens. Berouw heeft te maken met schuld. Wie berouw heeft, erkent schuld, heeft besef en is zich bewust van eigen schuld. Berouw leidt tot inkeer maar geeft ook diepe gevoelens van verdriet. Het kan zover gaan dat het leidt tot wroeging, zelfverwijt en gewetensknaging. 

Verslagen

Wie berouw heeft, voelt zich verslagen. Hebt u er last van? Hebt u iets gedaan wat u niet had moeten doen? Hebt u iets nagelaten wat u wel had moeten doen? Hebt u een ander tekort  of pijn gedaan? Hebt u een ander beschadigd, gekwetst of vernederd? Zit het u dwars?

Iemand schreef: ‘in mijn relatie heb ik ruzie gemaakt met mijn partner. Dagelijks hadden we woorden en scheldpartijen.  Gevolg is dat mijn kinderen mij als schuldige zien en dat ze geen contact meer met mij willen. Mijn zoon is ondertussen zelf vader maar ook mijn kleinzoon heb ik nog nooit gezien. In het begin gaf ik de ander de schuld voor alles wat er is gebeurd. Maar nu zie ik mijn eigen rol en diepe gevoelens van spijt en berouw heb ik  over wat er heeft plaatsgevonden. Het is voor mij iets wat nooit weer goed kan komen’.

Berouw komt na de zonde

U kent die uitspraak wel misschien: ‘berouw komt na de zonde’.  Klopt wel, vindt u niet! Maar er is een wezenlijk verschil tussen berouw hebben vanwege de gevolgen van de zonde of berouw hebben om datgene wat je de ander hebt aangedaan.

Berouw en vergeving

Vergeving

Berouw en vergeving zijn twee woorden die bij elkaar horen. Vergeving is voor de ander gemakkelijker wanneer men ziet dat u oprecht berouw hebt over wat er is gebeurd. Als dat er niet is, is vergeving veel moeilijker.  Wie te gemakkelijk roept ‘je moet elkaar wel kunnen vergeven’, gaat te oppervlakkig voorbij aan wat er gebeurd is en wat voor diepe sporen dat heeft nagelaten.  

Maar het omgekeerde geldt ook. Wanneer er oprechte gevoelens van berouw zijn, impliceert dat niet dat de ander u vanzelf vergeeft wat er is gebeurd. Vergeven is een gunst! Geen automatisme!

Het zal je berouwen

Rouw is een emotionele reactie op verlies van een dierbare. Berouw is ook een diepe emotionele reactie. Weliswaar niet op het verlies van een dierbare, maar  wel op het verlies van ‘hoe je zou willen of moeten zijn’.  Berouw, inkeer en schuldbesef gaan samen en dat is een heftig gevoel. Als u daar mee worstelt is dat niet gemakkelijk.

Spijt is oppervlakkiger

Ziet u dat berouw veel dieper gaat dan spijtgevoelens? Spijt is oppervlakkiger. Je kunt er spijt van hebben dat je die elektrische fiets hebt gekocht maar daar heb je geen berouw van. Dat is wat anders!

Kenmerk van rouw is:

  • er is sprake van iets waar u schuldig aan bent
  • u erkent ook dat u er schuld aan hebt
  • u kunt het niet naspelen of veinzen

Gevoelens en emoties

Dit artikel is geschreven in de serie gevoelens en emoties. Bekijk onze persoonlijke leerdoelen voor training en coaching.

Gevoelens en emoties

Training en coaching

Bekijk alle trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling! Wij bieden training en coaching  opmaat waarbij uw vraag en uw situatie centraal staat!

Training autonomie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens