Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

MT vergadering of managementoverleg

MT vergadering of managementoverleg: het managementoverleg is een belangrijk overleg binnen organisaties. Belangrijk is dat de managementvergadering gericht is op de toekomst en de lijnen voor de lange en middellange termijn uitzet en minder gericht is op de praktische zaken.

ManagementvergaderingAls het goed is, worden hier knopen doorgehakt die van strategisch belang voor uw bedrijf of organisatie kunnen zijn.

Doel van de managementvergadering

Het doel van het Managementoverleg is divers en verschilt per organisatie. Toch is het belangrijk dat een substantieel deel van het MT-overleg gericht is op de toekomst van de organisatie en minder gericht is op praktische zaken.

 • elkaar informeren: de voortgang op ieders afdeling
 • informatiestroom vanuit directie: nieuwe ontwikkelingen, voortgang, cijfers (omzet / winst)
 • onderlinge samenwerking verbeteren en optimaliseren
 • besluitvorming over zaken richting de toekomst
 • Kenmerk managementoverleg

  Het kenmerk van het MT-overleg is dat het overleg niet alleen op planning en controle gericht is zoals het werkoverleg maar ook op de toekomst: middellange termijn en lange termijn, verbetering processen etc.

 • Wie zijn erbij aanwezig?

  In principe dienen alle managers en afdelingshoofden erbij aanwezig te zijn.

 • Verslaglegging

  Qua verslaglegging is een besluitenlijst of actielijst vaak onvoldoende. Een uitgebreidere weergave van de vergadering middels notulen is van belang en een notulist die niet actief deelneemt aan de vergadering bevelen wij aan. Zie ook: doelgerichte verslaglegging werkoverleggen.

 • Agenda

  Wij adviseren bij ieder overleg om met een vaste agenda te werken aangevuld met nieuwe of bijzondere aandachtspunten. Een voorbeeld van een agenda is:

  • Opening
  • Korte presentatie ontwikkeling door de verschillende managers of afdelingshoofden
  • Presentatie voortgang van de organisatie door de directie: cijfers, omzet, verlies & winst
  • Nieuwe ontwikkelingen, strategie en beleid richting de toekomst
  • In sommige gevallen: personeelsbeleid, bijzondere knelpunten medewerkers
  • Rondvraag
  • Sluiting
 • Voorzitter

  Doorgaans is de directie voorzitter van het afdelingsoverleg. Hij/zij is immer eindverantwoordelijk voor de organisatie en kan soms direct beslissingen nemen.

Overlegvormen en overlegstructuren

Het ontwikkelen van overlegstructuren is evenals het opzetten van personeelsgesprekken (gesprekscyclus binnen organisaties) de harde factor bij het verbeteren van de interne communicatie.

Soorten overlegvormen

Training doelgericht vergaderen

De Steven verzorgt de training doelgericht vergaderen voor deelnemers en voorzitters van vergaderingen. Een aantal leerdoelen inzake vergadertechnieken hebben we voor u uitgewerkt.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens