Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Communicatiestructuur doorslaggevend bij interne communicatie

Voorwaarde voor de interne communicatie is een duidelijke, heldere, transparante communicatiestructuur met bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden, functiebeschrijvingen.

Communicatiestructuren opzetten

Communicatie structuren opzettenOrganisaties die de interne communicatie willen verbeteren moeten allereerst zorgen dat de structuren voor de interne communicatie helder en transparant zijn. Communicatieproblemen kunnen ontstaan door een onduidelijke communicatiestructuur waardoor medewerkers structureel informatie missen of zich onvoldoende betrokken voelen. Duidelijk moet zijn wie waar verantwoordelijk voor is, welke taken u toekent aan medewerkers en welke bevoegdheden daarbij horen.  Een tweede stap bij de verbetering van de interne communicatie is het opzetten van de interne communicatiestructuren:

 • organigram en organisatiemodel
 • personeelsgesprekken
 • overlegvormen

6 stappen: interne communicatie

 • Doelstellingen van overlegstructuren

  We formuleren een drietal essentiële doelstellingen voor het opzetten van overlegstructuren:

  • informeren en geïnformeerd zijn

   Een medewerker moet alle informatie ontvangen die uit hoofde van zijn functie van belang is. Anders gezegd: een medewerker moet alle informatie ontvangen om zijn taken goed uit te kunnen voeren en zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste manier in te kunnen vullen. Meer is niet nodig. Met minder kan het niet.

  • duidelijkheid

   Medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid.

   • duidelijkheid over de visie en richting van de organisatie, over de strategie, doelstellingen.
   • duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden
   • duidelijkheid over beloningsstructuren
   • duidelijkheid over wat er van hun verwacht wordt
   • andere zaken als: aan wie leg je verantwoording af, aan wie rapporteer je, hoe moet je rapporteren en informeren, waar worden beslissingen genomen, wie neemt beslissingen?
  • betrokkenheid en commitment

   Uiteindelijk wilt u betrokkenheid en commitment creëren binnen de organisatie. Overigens zijn dat de zachte factoren wanneer het gaat over de interne communicatie.

 • Wat voor communicatiestructuren?

  Communicatiestructuren rekenen wij bij de harde factoren van de interne communicatie. Dit is een tweede stap bij de verbetering van de interne communicatie. We verdelen dit in een drietal structuren:

  • het organigram, organisatiemodel met functiebeschrijvingen
  • opzetten van personeelsgesprekken rond het functioneren en beoordelen van medewerkers
  • opzetten van overlegstructuren en overlegvormen
 • Organigram, organisatiemodel: functie en taakomschrijvingen

  Een organisatiemodel geeft duidelijkheid over hoe uw organisatie in elkaar zit en omvat in ieder geval:

  • een organogram als schematische voorstelling van de organisatie
  • beschrijving van alle afdelingen met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • functieprofielen als beschrijving van alle aanwezige functies met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • beschrijving van alle overlegvormen met vermelding wie bij welke overlegvorm aanwezig moet zijn, waar en hoe besluitvorming plaatsvindt binnen de organisatie.
 • Organisatiemodel: basis functioneren en beoordelen

  Een organisatiemodel is de basis voor het gehele proces van functioneren en beoordelen en de basis bij selectieprocedures, aannamebeleid, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en zelfs bij onvoldoende functioneren of reorganisatie voor verbetertrajecten of ontslaggesprekken.

Soorten overlegvormen

Onderstaand treft u een paar voorbeelden van mogelijke overlegvormen:

 • werkoverleg
 • afdelingsoverleg
 • managementvergadering
 • personeelsbijeenkomst
 • bilateraal overleg
 • brainstormsessie

Personeelsgesprekken: functioneren en beoordelen

Een belangrijke bijdrage aan de interne communicatie zijn de zogeheten personeelsgesprekken. Daarbij kunt u denken aan;

 • het selectiegesprek
 • het aanstellingsgesprek
 • het plannings of doelstellingsgesprek
 • het voortgangsgesprek
 • het functioneringsgesprek
 • het beoordelingsgesprek
 • het ziekteverzuimgesprek
 • het slecht nieuwsgesprek
 • het verbetergesprek
 • het disciplinaire gesprek
 • het aanzeggesprek (ontslaggesprek)
 • het ontwikkelgesprek
 • Waarom personeelsgesprekken belangrijk zijn?

  Personeelsgesprekken opzetten heeft alles te maken met keuzes maken. Structuur is nodig voor de gesprekken, de verslaglegging, de follow-up etc. Personeelsgesprekken zijn er in alle soorten en maten. Belangrijk is om deze gesprekscyclus op te zetten binnen de organisatie.

  • U verbetert de interne communicatie
  • U krijgt zicht op het functioneren van medewerkers
  • U verhoogt de kwaliteit van uw personeel

Ontwikkeling skills voor het voeren van personeelsgesprekken

Zijn uw leidinggevende voldoende vaardig voor het voeren van personeelsgesprekken?

Gespreksvaardigheden bij personeelsgesprekken

Overlegvormen binnen organisaties

Bekijk de diverse overlegvormen die aanwezig kunnen zijn binnen organisaties

Overlegvormen organisaties

Personeelsgesprekken

Bekijk de cyclus van personeelsgesprekken binnen organisaties

Cyclus personeelsgesprekken


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

E-book: HSP label of labiel?

E-book met als titel: hoogsensitief, label of labiel? Bestel dit ebook via de webshop!

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.