Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Softskills in de techniek

Training en coaching op het terrein van communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, samenwerken, meedenken etc. wordt in iedere technische functie, functiegroep steeds belangrijker. Dat geldt in de grotere organisaties maar ook in het midden- en kleinbedrijf.

Softskills in de techniek

Onlangs zei een HR-manager van een gerenommeerd installatiebedrijf tegen ons: “Wij leggen in ons interne beleid vooral de nadruk op gedrags- en ervaringscompetenties”. Een grote autoproducent verwoordde het als volgt: 'ons bedrijf geeft training gericht op de zachtere kant altijd voorrang omdat onze medewerkers uit interesse en nieuwsgierigheid de nieuwste technieken allang op het spoor zijn, willen wij het verschil maken op de markt dan zit dat in factoren als samenwerking, communicatie, resultaat- en klantgericht werken'.

Waarom?

Tijden veranderen, de markt is veranderd, de marktbehoefte is veranderd maar vooral: de consument is veranderd. Er worden nieuwe eisen aan technisch vakmanschap gesteld. Een installatiemonteur wordt geacht professioneel en servicegericht met klanten te kunnen omgaan, met collega's in teamverband te kunnen samenwerken etc.

Sociale en communicatie vaardigheden in technische beroepen

Jarenlang is het in stand gehouden dat er onderscheid werd gemaakt tussen vakgerichte training en cursus (ook vaak de verplichte nummers genoemd) en de additionele trainingen of cursussen gericht op samenwerking, sociale vaardigheden, communicatie en de 'zachtere competenties'. O.i. is deze tijd voorgoed voorbij: wil een organisatie zich doorontwikkelen dan horen de zogeheten additionele trainingen tot het basispakket.

Soft skills in de techniek

Wat verstaan we onder soft-skills? Softskills verschillen per functie maar globaal onderscheiden we zaken als:

  • zelfreflectie: inzicht in eigen kwaliteiten, eigenschappen en valkuilen
  • communicatieve en sociale vaardigheden: weet zich goed uit te drukken, kan goed luisteren, komt plezierig over in de communicatie
  • attitude: collegiaal, behulpzaam, gericht op de ander
  • samenwerken
  • een positief kritische houding t.o.v. de leiding en de organisatie waarvoor gewerkt wordt
  • een zelfstandige werkhouding
  • klantgericht werken, denken en handelen

Training soft skills

Dit artikel is geschreven in de serie over soft skills.

Training soft skills

Persoonlijke leerdoelen

Uw leerdoelen staan centraal tijdens de trainingen.

Persoonlijke leerdoelen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens