Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Zijn hoogbegaafde personen sociaal onhandig?

Sociaal onhandig, te weinig sociaal vaardig, sociaal-emotionele achterstand: het zijn labeltjes die vaak op de rug van een hoogbegaafd persoon worden geplakt. Maar klopt dat wel? Nee, dat klopt niet. Hoogbegaafde personen zijn niet sociaal onhandig maar lopen vaak zelfs voor qua sociale ontwikkeling. Sterker nog: veel hoogbegaafden zijn ook hoogsensitief.

Wat is er dan aan de hand?

Hoe komt het dat hoogbegaafden het etiketje opgeplakt krijgen dat ze sociaal weinig vaardig zijn? Eén van de dieperliggende oorzaken is dat HB-ers vaak in een omgeving verkeren waar ze niet passen. Voortdurend moeten ze zich aanpassen aan de wensen /eisen van de ander en voortdurend moeten ze zichzelf afremmen en inhouden.  Ook onbegrip is iets wat hen vaak treft.

Hoogbegaafd sociaal onhandig

Coaching en training: voor HB-ers

Wij bieden coaching & training specifiek voor hoogbegaafde personen.

Meer informatie? Bel meteen!

Coaching voor HB-ers

Doe de HB-test!

Wil je meer inzicht in jouw kwaliteiten en valkuilen als hoogbegaafd persoon? Doe dan online onze test.

Aan te schaffen via de webshop!

Meer informatie

Hoogbegaafd: gave of probleemgeval

Bestel het e-book <pdf> met als titel: hoogbegaafd: gave of probleemgeval. 

Meer info via de webshop.

Meer informatie

Zijn hoogbegaafden raar?

De vraag wordt soms gesteld of hoogbegaafden apart zijn, raar of afwijkend? Klopt dat? Nee dat klopt niet! Er is helemaal niets mis of vreemd aan iemand die begaafd is. Een begaafd iemand is niet raar, bijzonder of vreemd. Hij/zij denkt hooguit op een andere manier wat voor anderen wellicht lastig kan zijn om deze gedachtegang te volgen. En hij/zij mist soms de aansluiting bij leeftijdgenoten.

Hoogbegaafd apart of raar

 • Waarom doe je zo raar?

  Is er weleens tegen jou gezegd: ‘Waarom doe je zo raar?‘ Of: ‘begrijp je dat dan niet?´ Herken je deze uitspraken: ´Het is zo gemakkelijk, dat jij daar moeite mee hebt?’ en ‘gedraag je nu eens normaal´.  Zie je hoe scherp die kritische kanttekeningen kunnen binnenkomen bij iemand die hoogbegaafd is? Alle reden voor een HB-er om zich wat afzijdig op te stellen of om zich terug te trekken uit het sociale verkeer. Wil je nog een voorbeeld?  ´Doe eens gewoon met ons mee en zeg niet steeds van die rare dingen’ of ’waarom moet je daar zo lang over nadenken?’

 • Intelligentie

  Hoogbegaafd zijn is meer dan het hebben van een hoge intelligentie. Naast de hoge intelligentie spelen de leereigenschappen een rol. HB-ers hebben een goed geheugen, een hoog leertempo, ze kunnen snel verbanden leggen en ze beschikken over een grote parate kennis en woordenschat.  Bovendien weten ze nieuwe kennis snel te combineren met bestaande kennis en kunnen ze goed analyseren. Ze zijn creatief en oplossingsgericht.

 • Anders dan anderen

  Hoogbegaafden zijn vaak anders dan anderen. Mensen die niet hoogbegaafd zijn, hebben een ander leer- en denkvermogen wat niet aansluit bij dat van een hoogbegaafd persoon. Er wordt weleens gezegd dat ca. 2,5 % van de mensen hoogbegaafd is. Daarom kan het moeilijk zijn om met ontwikkelingsgelijken in contact te komen. Contacten met gelijkgestemden die op hetzelfde denkniveau functioneren kan belangrijk zijn. Zeker om onbegrip te voorkomen dat snel kan ontstaan bij mensen die die begaafdheid niet hebben.

Afwijzing

Wat vaak gebeurt is dat hoogbegaafden als ‘niet leuk’ of ‘saai’ werden gekwalificeerd. Voortdurend hebben ze als kind al de afwijzing gevoeld omdat ze nu eenmaal vroegrijp zijn en soms liever omgaan met oudere mensen of samenwerken met ontwikkelingsgelijken. Of wanneer de afwijzing buitenproportioneel is kan dat ook een reactie oproepen van: ‘ik trek me maar terug want omgaan met anderen is niet leuk’. Je kent de uitdrukking vast wel: ‘met een boekje in een hoekje’.

Sociaal sterk ontwikkeld

Hoogbegaafden zijn sociaal vaak sterk ontwikkeld. Ze hebben snel door wat de groep van hen verwacht en begrijpen ook vaak prima dat zij aan die verwachting moeten voldoen. Ook legt men vaak gemakkelijk contact. Kortom: HB-ers zijn sociaal competent echter hun ontwikkeling loopt niet parallel met leeftijdsgenoten. Door hun snellere ontwikkeling stellen ze andere eisen aan de omgang met elkaar. Dat uit zich vaak in zaken als:

 • Andere verwachtingen ten aanzien van vriendschap dan leeftijdgenoten
 • Een neusje voor onrecht en een sterk rechtvaardigheidsgevoel en ook een zekere mate van non-conformisme
 • Behoefte aan diepergaand contact (en minder behoefte aan oppervlakkige contacten)
 • Hoge eisen met betrekking tot trouw, aanvaarding, echtheid, openheid en eerlijkheid
 • Afspraak is afspraak

Aanpassen of jezelf in allerlei bochten wringen

Hoogbegaafden hebben in hun leven vaak veel moeite gedaan om zich aan te passen. Soms hebben ze zich in allerlei bochten gewrongen om ook leuk gevonden te worden, om erbij te horen, om die waardering te krijgen die iedereen nodig heeft. Zelfaanvaarding is van groot belang voor HB-ers. je mag zijn wie je bent en je bent oké. Belangrijk is dat ze iemand om zich heen hebben die hun begrijpt en die geen belemmeringen oplegt.

Coaching en training: voor HB-ers

Wij bieden coaching & training specifiek voor hoogbegaafde personen.

Coaching voor HB-ers

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.