Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Verzuimbeleid ontwikkelen

In het verzuimbeleid staan de regels rondom ziekmelding, herstellen en activiteiten bij arbeidsongeschiktheid om herstel te bespoedigen. In het verzuimbeleid staan de inspanningen die zowel medewerker als werkgever en derde partijen (bijvoorbeeld bedrijfsarts) moeten doen om herstel te bevorderen.

Verzuimbeleid

Dat kan zijn door passend werk aan te beiden en uit te voeren dat redelijkerwijs overeenkomt met de (resterende) mogelijkheden van de medewerker, eventueel door aanpassingen in de het werk, tijdelijk andere taken en/of door interventies aan te bieden om de belastbaarheid van de medewerker te bevorderen. Medewerker en leidinggevende werken hier samen aan, waarbij het belangrijkste is dat eerst een  helder en concreet doel afgesproken wordt en af te spreken wie wat wanneer doet. Zorgen voor de nodige ondersteuning (sociale steun) en aanbieden van regelmogelijkheden in het werk.

Checklist

Is er in het verzuimbeleid aandacht voor:

  • Ziek en herstelmelding, is de transitie van ziekmelden naar verlof aanvragen  in verband met ziekte al gemaakt?
  • Registratie van ziek en herstel melding in personeel systeem?
  • Cijfers om het verzuim tussen teams in het eigen bedrijf te vergelijken?
  • Inschakelen en rol bedrijfsarts?
  • Sturen op gedrag en inspanningen? van medewerker en van leidinggevende
  • Sturen op belastende factoren in het werk
  • Sturen op verbetering van de belastbaarheid van   medewerkers?
  • Sturen op samenwerking van alle betrokkenen?
  • Sturen op aanpassingen in het werk?
  • Sturen op regelmogelijkheden in het werk

Verzuimmanagement

Dit artikel is geschreven in de serie over verzuimmanagement en verzuim binnen organisaties.

Verzuimmanagement

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach