Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Kwaliteitsgericht en kwaliteitsbewust

Kwaliteitsgerichtheid: past dat bij uw organisatie? Is het kwaliteitsbewustzijn binnen uw organisatie hoog? Stelt uw organisatie hoge eisen aan kwaliteit? Is er veel aandacht voor kwaliteitsverbetering van uw dienstverlening of producten?

Kwaliteitsgericht

Kwaliteitsbewust

Wanneer uw organisatie gericht is op kwaliteit dan is kwaliteitsbewustzijn bij uw medewerkers van groot belang. U moet duidelijk zijn over de eisen die u stelt aan de te leveren diensten of producten en er moet controle zijn of die kwaliteit wordt geleverd die u beoogt.

Gedragsvoorbeelden

Wat voor gedrag wilt u zien binnen uw organisatie?

 • Uw medewerkers moeten zich bewust zijn van het belang van kwaliteit
 • Regelgeving rond gezondheid, milieu, veiligheid, orde en netheid wordt serieus genomen
 • Men is zich bewust van de kwaliteitsnormen die er zijn binnen uw organisatie
 • Men is alert op de handhaving van de kwaliteitsnormen
 • Uw medewerkers zijn alert en kritisch op fouten, onjuistheden en onvolkomenheden
 • Er is tijd en ruimte om te werken aan kwaliteitsverbeteringen
 • Onvolledigheden in het proces worden gemeld en er wordt direct actie op genomen
 • Men grijpt direct in als de geleverde kwaliteit onder de norm is
 • Initiatieven ter verbetering van de kwaliteit worden beloond
 • Kwaliteitsverbetering is een onderwerp wat regelmatig terugkomt in vergaderingen en werkoverleggen

Onaanvaardbaar gedrag

Wanneer uw organisatie gericht is op kwaliteit dan is het volgende gedrag ontoelaatbaar:

 • Te weinig controles
 • Nonchalant handelen
 • Gemakkelijk compromissen sluiten
 • Onvoldoende open staan voor kritiek of feedback aangaande kwaliteit
 • Slordig, onvolledig of niet tijdig
 • Onverschilligheid
 • Zich niet houden aan regels en voorschriften

Valkuil en leerdoel

Welke valkuil en wat voor leerdoel hoort bij de kwaliteitsgerichte organisatie? Soms zijn we te gericht op kwaliteit en vergeten de kwantiteit. Of soms zijn we zo gericht op kwaliteit dat we star worden of perfectionistisch. Leerdoel: relativeren en keuzes maken omtrent de minimum kwaliteitseisen waar uw organisatie voor staat.

Kernwaarden van uw organisatie

Dit artikel is geschreven in de serie: kernwaarden van uw organisatie.

Kernwaarden organisaties

Visie- en strategieontwikkeling

Bekijk de mogelijkheden van onze training gericht op visie- en strategieontwikkeling.

Visie en strategie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens