Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Output, resultaat en verantwoordelijkheid

Leidinggeven aan output, resultaat en verantwoordelijkheid. Dat is een onderdeel van resultaatgericht leidinggeven. Wat daarbij hoort is dat de medewerkers verantwoordelijk worden voor het eindresultaat en de gewenste output.

Gewenste output en resultaat benoemen

Een eerste taak voor de leidinggevende is om het gewenste resultaat en de gewenste output te benoemen. Dat is een proces wat in samenwerking met de medewerker plaatsvindt. Het heeft geen zin om het gewenste resultaat te dicteren of op te leggen. Belangrijk is namelijk dat je commitment verkrijgt van de medewerker op gestelde doelen en op het gewenste resultaat. Lees ook: verwachtingen managen.

Voorwaarden

Uiteraard zijn er voorwaarden bij het managen van output en resultaat namelijk:

 • de resultaten moeten specifiek benoemd worden en meetbaar zijn
 • resultaten moeten realistisch zijn en aanvaardbaar
 • de kaders waarbinnen bepaalde resultaten gehaald moeten worden, dienen helder te zijn
 • er moet helderheid zijn over wederzijdse verwachtingen

Sturen op output en resultaat

Leiderschapsstijl

Wat voor leiderschapsstijl heb jij als leidinggevende? Doe de online test. Zo krijg je inzicht in jouw ontwikkeldoelen.

Leiderschapsstijl

Resultaatgericht leidinggeven

Bekijk de training resultaatgericht leidinggeven voor het middenkader en hoger kader.

Resultaatgericht leidinggeven

Verantwoordelijkheid

Resultaatgericht managen heeft alles te maken met de verantwoordelijkheid bevorderen en stimuleren van de medewerker. Wanneer er overeenstemming is over de gewenste resultaten en over de kaders waarbinnen deze gehaald kunnen worden is de medewerker verantwoordelijk HOE deze resultaten gehaald moeten worden.

Resultaatgericht managen is anders dan taakgericht managen

Het cruciale verschil is de HOE-vraag. Waar taakgericht leidinggeven zich steeds concentreert op HOE bepaalde zaken worden uitgevoerd daar is het managen van resultaat veel meer gericht op de gewenste output en wordt de HOE-vraag een verantwoordelijkheid van de medewerker.

Vrijheid - blijheid

Sturen op output heeft niets te maken met vrijheid, blijheid of vrijblijvendheid. Wanneer dat zo ervaren wordt, zijn de kaders niet helder aangegeven waarbinnen het resultaat behaald moet worden. Lees ook: leidinggeven aan vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Motiverend!

Medewerkers worden doorgaans gemotiveerd wanneer zij bepaalde vrijheid ervaren in HOE hun taken worden uitgevoerd en wanneer ze verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld. Echter die vorm van vrijheid is wat anders dan vrijblijvendheid.  Andersom is ook waar: wanneer medewerkers worden beknot in hun verantwoordelijkheden zal dat demotiverend werken. Een leerdoel voor de training resultaatgericht leidinggeven is sturen op output en resultaat, verantwoordelijkheid aan de medewerker toevertrouwen en minder sturen op taakniveau.

Sturen op resultaat

Sturen op resultaat betekent: bevorderen van eigenaarschap. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers de verantwoordelijkheid nemen voor het gewenste resultaat.

Resultaatgericht leidinggeven

Bekijk de training resultaatgericht leidinggeven.

Resultaatgericht leidinggeven

Leiderschapstraining

Bekijk onze trainingen gericht op leiderschapsontwikkeling.

Leiderschapsontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.