Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Ricardo Semler en leiderschapsprincipes

Ricardo Semler is een succesvol Braziliaans ondernemer en bouwde een imperium op met winsten van soms 22 miljard euro per jaar. Zijn innovatieve vermogen en leiderschapskwaliteiten roepen wereldwijd veel interesse op. Semler houdt er lezingen over en heeft er een boek over geschreven met als titel '7 dagen weekend'. Maar wat voor leiderschapsprincipes hanteert hij nu precies?

Vertrouwen, openheid en liefde

Vertrouwen, openheid en liefde vormen de basis voor de Braziliaanse ondernemer Semler. Behandel werknemers als volwassenen. Geef ze keuzevrijheden, invloed en beslissingsbevoegdheid. Denk in termen van vertrouwen en niet in controle. Dat vertaalt zich in een aantal aspecten:

 • Weg met bureaucratie en onzinnige regels

  Wat Semler zegt: stop met onzinnige regels. Zorg dat er geen bureaucratie is, weg met het organigram, geen meerjarenbeleidsplan, geen secretaresse of andere privileges. Beperk vergaderingen en geef ieder inspraak.

 • Vakmanschap en intrinsieke motivatie

  Semler redeneert vanuit vakmanschap en intrinsieke motivatie..

Vertrouwen opbouwen team en organisatie

Doe de leiderschapstest!

Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je ontdekken wat jouw natuurlijke leiderschapsstijl is? Doe dan de gratis online test!

Leiderschapstest

Training en coaching gericht op leiderschap

Wij verzorgen training & coaching voor leidinggevenden, managers en ondernemers. Zowel voor het middenkader als het hoger kader, voor de startende leidinggevende als de ervaren manager.

Leiderschapsontwikkeling

Geen traditioneel organisatiemodel

De organisatie van Semler is ingericht met teams waar alle kennis en vakmanschap bij elkaar komen. Binnen het team is een leider, een kartrekker. Dat is geen hiërarchisch leider. Semler werkt met een platte informele organisatie waarbij wel coördinatoren zijn aangesteld op operationeel, divisie-overstijgend of strategisch niveau. De mensen bepalen zelf hoe ze de markt benaderen, maken zelf plannen en bepalen welke resultaten ze willen behalen.

Eigen verantwoordelijkheid

Eigen verantwoordelijkheid is een sleutelwoord bij Semler. Laat ze zelf beslissen over hoeveel ze willen werken, wanneer ze willen werken, wat ze willen verdienen etc. Maar er is wel een voorwaarde: het werk moet op tijd afkomen.

Transparantie

Openheid betekent voor Semler transparantie. Medewerkers hebben inzicht in de verlies- en winstrekening. Iedereen die bij Semco werkt, mag weten hoeveel winst er gemaakt wordt.

Beloning en salarissen

Medewerkers beslissen zelf hoeveel ze verdienen. Uiteraard zijn daar kaders voor gesteld. Maar het bijzondere bij Semler is dat alle medewerkers delen in de winst. Dat is wel een dijkdoorbraak vergeleken met de traditionele beloningsstructuren.

Functieroulatie

Functieroulatie is ook een onderdeel van de leiderschapsprincipes van Ricardo Semler. Laat mensen meerdere functies vervullen tijdens hun loopbaan zodat ze zich ontwikkelen.

Wat kunnen we leren van deze principes?

Wat we kunnen leren in Nederland BV is:

 • loslaten
 • zelfstandigheid bij de medewerker bevorderen
 • werkplezier centraal stellen
 • bevlogenheid bevorderen
 • zelfsturing bevorderen op afdelingen en binnen teams
 • autonomie bevorderen bij individuele medewerkers
 • betrokkenheid vergroten

Valkuilen bij zelfsturing

Semler is een toonaangevend voorbeeld voor nieuw leiderschap, zelforganisatie en zelfsturing. Maar hoe mooi het ook is, er zijn ook valkuilen. En die worden nogal eens over het hoofd gezien. Lees ook: valkuilen bij zelfsturing.

Valkuilen bij zelfsturing

Kunnen we Semler's principes importeren en implementeren?

Kun je de leiderschapsprincipes van Ricardo Semler zomaar overnemen en implementeren? Die vraag is te stellig. Wij kunnen veel van Semler leren. Maar pas op voor de valkuilen:

 • Jij bent Ricardo Semler niet

  Een eerste bewustwording: jij bent Ricardo Semler niet. Dat is een volstrekt authentieke en geniale ondernemer die het gelukt is om dit concept, dat van hem is en bij hem past, tot een succes te maken. Authentieke mensen kun je nu eenmaal niet onder het kopieerapparaat doorhalen.

 • Semler begon met een ontslagronde

  Wat vaak vergeten wordt is dat Semler met een ontslagronde begon. Het zittend managementteam werd in feite naar huis gestuurd en met zijn vader van wie hij het bedrijf overnam, wilde hij niet verder samenwerken. Zelf nam hij de leiding. De valkuil in organisaties die met nieuw leiderschap te maken hebben is dat ze het met bestaande mensen willen doen. En de vraag is of dit bij iedereen past en of iedereen daar wel zo geschikt voor is.

Leiderschapsprincipes Ricardo Semler

 • Neem alles over

  Wat we in organisaties zien is dat men graag kiest voor vrijheid en dat soort principes. Maar de machtsstructuren blijft men gewoon in stand houden. Of men vat vrijheid op als de weg van hiërarchie naar anarchie. Dat is niet de bedoeling.
  Semler heeft een totaalprincipe. Allemaal zogenaamd losse onderdelen die bij elkaar horen. Wie Semler's ideeën wil importeren, zou het hele model moeten implementeren. Dus in feite:

 • weg met het organigram
 • weg met de secretaresses, bonussen voor de directie, parkeerplaatsen of andere privileges
 • werving- en selectiebeleid laten uitvoeren door de medewerkers
 • weg met de macht

Modern leiderschap

Dit artikel schreef ik in de serie over modern leiderschap!

Modern leiderschap

 

Leiderschapsontwikkeling

Bekijk al onze trainingen gericht op leiderschapsontwikkeling. Bekijk ook de Leerdoelen leiderschap.

Leiderschapsontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.