Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Bureaucratie en bureaucratische organisaties

Bureaucratie is een aanduiding voor een organisatie die gericht is op procedures, regels, uitvoer van processen en checklists. Bureaucratie ontstaat meestal omdat sterk gespecialiseerde routinetaken moeten worden uitgevoerd volgens tal van geformaliseerde regels en voorschriften. Op zich niks mis mee dus. Toch is bureaucratie een soort scheldwoord geworden voor organisaties waar de besluitvorming traag verloopt en waar gebrek aan daadkracht is.

Kenmerken

Wat zijn de kenmerken van bureaucratie?

 • Gericht op regels, regelgeving, procedures, protocollen en afspraken
 • Vraagstukken niet via een persoonlijk gesprek afhandelen maar bekijken of het volgens de regelgeving voldoet
 • Omslachtig: mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd
 • Niemand wil verantwoordelijkheid nemen of durft een stelling of standpunt in te nemen: eerst wordt gekeken of we aan alle normen en regels voldoen
 • Indekken en indekcultuur: als er fouten worden gemaakt, vinden we dat niet erg als het maar niet aan mij ligt
 • Excuus en ja-maar-cultuur
 • Standaardisatie van taken, routines, regels en procedures

 

 

Bureaucratie en bureaucratische organisatie

Leiders of managers?

Weet jij het verschil tussen leiders en managers?

Leiders of managers

Training en coaching gericht op leiderschap

Wij verzorgen training & coaching voor leidinggevenden. Zowel voor het middenkader als het hoger kader, voor de startende leidinggevende als de ervaren manager.

Leiderschapsontwikkeling

Verbinding ontbreekt

Kenmerkend voor de bureaucratische organisatie is dat de verbinding ontbreekt. Het face-to-face contact wordt niet gezocht. Men gaat het gesprek snel uit de weg en men is erg gericht op regels, uitvoer van regels, procesbeschrijvingen. Bij elk nieuw vraagstuk wordt eerst gekeken of het wel ingebakken is in de procedures of probeert men door het bedenken van nieuwe regels een vraagstuk op te lossen.

Spanningsveld tussen de geest en de letter van de wet

Bureaucratische organisaties proberen naar de letter van de wet te handelen. Uiteraard om eenduidigheid te creëren en om precedentwerking of uitzonderingsposities te voorkomen. Echter: blijkbaar is niet alles in regels en voorschriften te vatten. Zelfs de wetgever heeft een bedoeling met de wet en dat noem ik handelen in de geest van de wet.

Ook bij de overheid: behoefte aan korte lijnen en minder bureaucratie

Tijdens een workshop voor 300 ambtenaren werd mij verteld dat er behoefte is binnen de overheid aan korte lijnen en minder bureaucratie. Daarmee bedoelt men:

 • Ambtelijke molens kunnen sneller en korter
 • Balans zoeken tussen maatwerk en regels
 • Creatief denken out of the box: niet alleen gebaande paden
 • Meer durven afwijken van vaste patronen
 • Meer een eigen weg bewandelen
 • Minder regels en meer kaders
 • Minder vanachter je bureau alles bedenken maar de maatschappij ingaan
 • Ruimte binnen de regels die er zijn
 • Meer zichtbaar zijn (uit onze ivoren torens treden)
 • Niet als ambtenaar overkomen maar tussen de mensen staan
 • Niet altijd naar de regeltjes kijken: meer praktisch denken in mogelijkheden
 • Zaken praktisch insteken, niet te veel in regeltjes blijven hangen
 • Hoofdlijnen in het oog houden

Nieuwe vormen van leiderschap

Nieuwe vormen van leiderschap vragen om investering in de mensen. Het gesprek aangaan, bedoelingen duidelijk maken, je niet verschuilen achter voorschriften maar face-to-face het gesprek aangaan vraagt van jouw medewerkers maar ook van de leiding meer dan indekken en verschuilen achter procedures.

Modern leiderschap

Bureaula-management

Een bureaula is gevaarlijk voor directies, managers en leidinggevenden. Er verdwijnt teveel in de bureaula wat eigenlijk op tafel hoort zoals rapporten over veiligheid, aanbevelingen over kwaliteit, assessments van medewerkers, marketingonderzoeken en cultuuronderzoeken.

De basis voor bureaula-managent: niets mee doen!

De basisvaardigheden voor bureaulamanagement zijn: niets mee doen, niet oppakken, komt later. En de communicatie van de leiding is: we komen erop terug, we hebben andere prioriteiten, we hebben er notie van genomen, we pakken dit te zijner tijd op.

Wat zit er allemaal in de bureaula van de directie of manager?

In de meeste gevallen is de bureaula erg vol. Wat zit er allemaal in? Bijvoorbeeld:

 • rapporten over veiligheid en kwaliteit
 • assessments van medewerkers
 • marketingonderzoek, strategische communicatieplannen, rapporten over strategisch HRM beleid, vestigingsplaatsonderzoeken
 • de visie, missie en strategie van de organisatie
 • de uitkomsten van de cultuurscan

Bureaula managers

Competenties voor de bureaula-manager

Mocht jouw organisatie nog op zoek zijn naar een bureaula-manager, dit zijn de benodigde competenties:

 • uitstellen en uitstelgedrag
 • moeilijke zaken niet oplossen maar onbespreekbaar laten
 • verschuilen, wegmoffelen en verstoppen
 • praktische zaken benaderen via systemen of theoretische modellen

Rapporten inclusief bureaula

Inmiddels werken we met twee soorten rapportages:

 • Een beknopt rapport wat op tafel komt, wat besproken wordt en waar iets mee gedaan wordt
 • Een uitgebreid rapport inclusief bureaula (voor het archief en het personeelsdossier)

Je begrijpt dat het uitgebreide rapport de duurste is maar voor de bureaula-manager maakt de prijs niet zoveel uit: als het maar onderbouwd is.

Moraal van dit verhaal?

Soms krijg ik de vraag: 'kun je ook even een rapportje samenstellen?'. Ik antwoord steevast met: 'zal ik even langskomen om de uitkomsten te bespreken'. Oftewel: ik ben ongeschikt voor de bureaula. We gaan er wat mee doen of we doen het niet.

Modern leiderschap

Dit artikel schreef ik in de serie over modern leiderschap!

Modern leiderschap

 

Leiderschapsontwikkeling

Bekijk al onze trainingen gericht op leiderschapsontwikkeling. Bekijk ook de Leerdoelen leiderschap.

Leiderschapsontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.