Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Teamontwikkelplan of teamontwikkelingsplan (TOP)

Teamontwikkelplan of teamontwikkelingsplan maken? Dat is een plan waarin u de gewenste ontwikkeling van het team beschrijft en ook hoe u deze ontwikkeling denkt te bereiken.  Een teamontwikkelingsplan begint met de vaststelling in welke fase van teamontwikkeling u zich bevindt (ist). Daarna kan verder gewerkt worden aan de doorontwikkeling van uw team (soll).

Wie maakt het plan?

Teamontwikkelingsplan of teamontwikkelplan (TOP)Ooit zei een manager: ‘ik ga volgende week aan de slag om een teamontwikkelingsplan te maken’. Maar weet u: dan is het geen teamontwikkelplan meer. Uiteraard speelt de teamleider of leidinggevende een cruciale rol bij het maken van teamplannen. Maar voor teamontwikkeling is het team gezamenlijk verantwoordelijk. Een teamontwikkelplan maak je dus samen.

Huidige en gewenste situatie

Belangrijk is om als teamleden vast te stellen wat de huidige situatie is (ist) en wat de gewenste situatie is (soll). Met andere woorden: in wat voor teamfase bevindt u zich? Welke ontwikkeling wilt u als team doormaken richting de toekomst? Er zijn tal van hulpmiddelen om vast te stellen in welk ontwikkelstadium uw team zich thans bevindt. Meer weten over de fasen in teamontwikkeling of het teamassessment?

Wat is de missie van uw team? (Waarom?)

Weet u wat de missie van uw team is? Met andere woorden: wat is de toegevoegde waarde van uw team binnen uw organisatie? Waarom is uw team binnen deze organisatie aanwezig? Misschien weet u het wel of vindt u het vrij gemakkelijk om aan te duiden waar uw team uw bestaansrecht aan ontleent. Maar is hier eenduidigheid over? Met andere woorden: hebben alle teamleden dezelfde missie?

Teamdoelen: wat wilt u bereiken? (Wat?)

Een volgende vraag is wat wilt u bereiken? Wat zijn de teamdoelstellingen? We maken onderscheid tussen teamdoelen en teamleerdoelen. Teamdoelen zijn afgeleid van de organisatiedoelen. Teamdoelen gaan over wat u als team samen moet bereiken en hoe u samen vorm geeft aan de taken die u binnen de organisatie hebt. Teamontwikkelingsdoelen zijn doelen die gaan over wat u samen wilt leren.

Een belangrijke onderdeel in het teamontwikkelplan is het formuleren van gezamenlijke doelstellingen. Wat willen wij als team bereiken? Hoe gaan we dat doen? En dan de vertaling naar individuele doelen: wie gaat wat doen? Wie zetten we in op bepaalde taken? Dat lukt alleen wanneer we elkaar als teamleden erg goed kennen.

Teamcompetenties: wat voor kwaliteiten hebt u in huis?

Wat voor teamkwaliteiten hebt u in huis? Hoe komt u daar achter? In ieder geval vereist het inzicht in de individuele kwaliteiten van teamleden en in de gezamenlijke teamkwaliteiten.

 • Wat zijn de kwaliteiten van de individuele teamleden?
 • Wat zijn de valkuilen van de individuele teamleden?
 • Wat zijn de kwaliteiten van het team als geheel?
 • Wat zijn de valkuilen van het team als geheel?

Kernkwaliteiten in teams

Gratis test (online)

Om de teamcompetenties te ontdekken moet u de individuele kwaliteiten en valkuilen van de teamleden in kaart brengen. U kunt daarbij gebruik maken van onze (gratis) online test. Vul uw e-mail adres in en u krijgt een persoonlijk rapport in uw mailbox.

Daarna kunt u de uitslag van de test in uw team bespreken.  

Hebt u hulp nodig? Onze trainers en coaches staan u graag bij in dit proces.

Doe de test!

Teamontwikkelingsdoelen

Een teamontwikkelingsplan gaat in ieder geval over de teamontwikkelingsdoelen. Dat is wat anders dan een rijtje met verbeterpunten of een opsomming van zaken die minder goed gaan. Beter is: waar en hoe kan uw team doorgroeien qua ontwikkeling, samenwerking, communicatie, feedback geven en ontvangen, omgaan met kritiek, realiseren van doelstellingen etc. U kunt voorbeelden van teamleerdoelen vinden op onze website.

Hoe gaan we met elkaar om? (teamwaarden en teamnormen)

Een ander belangrijk onderdeel in het teamontwikkelplan is om als team bepaalde waarden vast te stellen en uit te spreken. Lees ook: hoe ontwikkel je teamwaarden en teamnormen.

Welke interventies heeft uw team nodig?

Het doel van een teamontwikkelingsplan is uiteindelijk om zelfsturing, het lerend vermogen van het team en teamvolwassenheid te bevorderen. Toch is het verstandig om ook vast te stellen welke interventies uw team nodig heeft.  We noemen enkele mogelijkheden:

 • Teamcoaching
 • Bespreken proces van samenwerken
 • Themabijeenkomsten
 • Activiteiten gericht op teambuilding
 • Intervisie
 • Training
 • Begeleiding groepsdynamiek

Leerdoelen voor teams

Dit artikel is geschreven in de serie leerdoelen voor teams. Wilt u een overzicht van al onze trajecten gericht op teamontwikkeling?

Leerdoelen voor het team

Training teamontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens