Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Inbreng en initiatief binnen teams vergroten en bevorderen

Inbreng en initiatief: Een leerdoel voor uw team en teamleden kan zijn dat er meer inbreng en initiatief van de teamleden komt dan tot nu toe het geval is. Dit is van belang wanneer u meer zelfsturing wilt ontwikkelen in uw team.

Wat is het precies?

Inbreng en initiatief ontwikkelen binnen teamsOnder inbreng en initiatief verstaan wij het volgende:

  • teamleden komen op eigen initiatief met verbeteringen
  • teamleden doen actief een voorstel in het werkoverleg, de meeting of in vergaderingen
  • teamleden zoeken actief naar oplossingen
  • teamleden spreken hun behoeften uit
  • wanneer teamleden kritiek hebben, hebben ze ook een voorstel hoe het beter kan
  • teamleden waarderen de collega's wanneer zij een voorstel hebben (en schieten dat niet af)
  • ja maar........... is geschrapt uit het teamwoordenboek
  • teamleden benutten elkaars kwaliteiten

Afwachten of de regie pakken?

Meer inbreng vanuit het team of meer initiatieven ontplooien is een totaal andere houding dan afwachten. Het is de regie pakken, de stuurknuppel in de hand nemen en proactief worden.  Vaak vinden teamleden het moeilijk om eigen initiatief te tonen. Dat kan tal van oorzaken hebben maar één daarvan kan zijn dat ze het ook niet gewend zijn. Of het is nooit van hun gevraagd.

Bijdrage aan de resultaten van de afdeling of de organisatie

Hoe meer inbreng, meedenken, anticiperen op hoe beter de resultaten van uw afdeling van uw organisatie zullen zijn. Een pro-aciteve houding wordt beloond.

Leiderschap

Leiderschap speelt een grote rol bij het activeren van teamleden. Wordt er louter uit de ivoren toren gestuurd, kan de leidinggevende moeilijk loslaten, wil de leiding zelf de controle houden, dan zullen teamleden zich passief opstellen. De leidinggevende vervult dus een actieve rol bij het stimuleren van eigen initiatief. Een positief werkklimaat zal teamleden sneller uitnodigen dan een negatief werkklimaat.  Ook open communicatie binnen uw team zal stimulerend werken.

Leerdoelen voor teams

Dit artikel is geschreven in de serie leerdoelen voor teams. Wilt u een overzicht van al onze trajecten gericht op teamontwikkeling?

Leerdoelen voor het team

Training teamontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens