Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Negatieve veranderingen bedreigen onze behoeften

Negatieve veranderingen kunnen een bedreiging zijn in uw behoeften. Onder negatieve veranderingen verstaan wij die verandering waar u niet zelf voor gekozen hebt en die nadelig voor u lijken uit te pakken.

Wat zijn behoeften?

Negatieve veranderingen bedreigen onze behoeftenBehoeften zijn net als drijfveren de motivatoren waarom u in beweging komt. We omschrijven het als datgene wat u nodig hebt. U kunt er als het ware niet zonder. Zo hebben we behoefte aan basisvoorzieningen maar ieder mens heeft ook sociale behoeften en behoefte aan zingeving of zekerheid etc.

Waarom voelen we ons bedreigd?

We voelen ons bedreigd wanneer we in ons behoeftepatroon aangetast worden. Zo kunnen we bijvoorbeeld door ontslag bedreigd worden in onze zekerheden. Er wordt getornd aan onze basis. Zaken zien er opeens heel anders uit. Ook privé situaties kunnen bijdragen aan een verstoring van de behoefte aan zekerheid.  Financieel staan we er opeens heel anders voor of nog erger: we weten niet hoe we ervoor staan.

Aantasting basisbehoeften

Wie in de basisvoorzieningen zoals eten, drinken (en/of wonen) aangesproken wordt, zal zich meteen bedreigd voelen en tal van negatieve gevoelens kunnen u parten spelen wanneer u dat mocht overkomen.

Wanneer voelen we ons bedreigd?

We kunnen ons bedreigd voelen in onze behoeften bijvoorbeeld:

  • Bij ontslag: bedreiging van zekerheden of van basisvoorzieningen (in sommige gevallen)
  • Bij echtscheiding: bedreiging van zekerheid
  • Bij vermindering van gezondheid of bij ziekte
  • Bij verlieservaringen: verlies partner, kind

Hoe reageert u?

Van origine zit het in de genen van de mens: als er bedreiging is in onze behoeften door negatieve veranderingen zijn de reacties tweeledig:

  • de één kruipt weg, verschuilt zich, klapt dicht, weet niets meer te zeggen, doet net alsof er niets aan de hand is (vluchten)
  • de ander wordt boos, soms zelfs woedend en gaat de strijd aan

Hoe begrijpelijk het ook is, hoe logisch de primaire reactie klinkt: het werkt doorgaans averechts wanneer mensen zich geheel en al laten meeslepen bij negatieve veranderingen. Denk aan een willekeurige ontslagzaak wat eindigt in een eindeloos arbeidsconflict met de werkgever. Of denk aan de echtscheiding die ontaardt in een dramatische vechtscheiding. Het is doorgaans allemaal ingegeven door primair reageren.

Plan van aanpak

Een leerdoel voor de training omgaan met veranderingen is: hoe kom ik zover dat ik de veranderingen onder ogen zie en hoe zorg ik ervoor dat ik op een andere wijze met mijn primaire reacties omga.

Leerdoelen training omgaan met veranderingen

We hebben nog veel meer leerdoelen gericht op omgaan met veranderingen  voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht  bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen gericht op omgaan met veranderingen

Training en coaching

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens