Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Hautain, hoogmoedig, hooghartig en laatdunkend

Hautain, hoogmoedig, hooghartig en laatdunkend is een houding waarbij men zich om wat voor reden ook verheven voelt boven een ander. Men kijkt op de ander neer. Het is in feite de valkuil van trots maar dan ook echt de doorgeslagen variant.

Voorbeeld van de greenkeeper

Een waar gebeurd verhaal. De greenkeeper bij een golfbaan versperde de weg door werkzaamheden. Een mevrouw kon er niet langs met haar auto en claxonneerde luid.  Ze deed het raam open en zei: ‘ons soort mensen is niet gewend om te wachten, wij zijn van standing’.  Och en toen reageerde de greenkeeper helemaal verkeerd op deze mevrouw. Hij kon zich met moeite beheersen anders had de mevrouw een rondleiding gekregen maar dan via de berm naar de sloot. Gevolg was dat de greenkeeper een verbetertraject moest volgen omdat hij onvoldoende functioneerde. Het had hem bijna zijn baan gekost. Volgens de werkgever was zijn leerdoel: effectief communiceren. De greenkeeper formuleerde zijn leerdoel anders: ‘hoe ga je om met arrogante mensen’. En wij dachten dat het leerdoel nog anders was: 'hoe voorkom je dat je je door een ander laat irriteren of onderuithalen'.

Kenmerken

Hautain en hoogmoedig valkuilWe noemen enkele kenmerken van hautain gedrag:

 • Overdreven ijdel: gericht op eigen uiterlijk, protserigheid of sier
 • Dikdoenerij
 • Zich laatdunkend uitlaten over anderen die minder begaafd zijn, minder bezit hebben
 • Verwaand
 • Aanmatigend in het oordeel over anderen
 • Arrogant in de opstelling naar anderen
 • Minachtend neerkijken op anderen en snel een pedant oordeel hebben over een ander
 • Hooghartig, opbelazen, opschepperig of zelfgenoegzaam
 • Uit de hoogte

Waardering

De vraag is: haal je je zelfwaardering uit wie je bent of ontleen je dat aan status, macht, bezit of bereikte prestaties. Vaak halen mensen die een hooghartige houding hebben hun waardering uit:

 • De opleiding die ze hebben gehaald
 • De titels die men heeft verworven (mr, dr., ir, drs, ing): ooit zei een ondernemer (ze hebben een titel zo groot als een ansichtkaart maar het verstand van een postzegel)
 • Het bezit wat ze hebben verworven
 • De drie mooie auto’s die voor de deur staan
 • De omvang van de woning

In zekere zin voelt men zich meer of beter dan anderen die dat niet hebben.

Behoefte aan waardering

Onrealistisch zelfbeeld

Mensen die hautain of hoogmoedig zijn, hebben een onrealistisch zelfbeeld. Ze overschatten zichzelf in hoge mate. Ze menen dat ze meer zijn dan andere mensen en daar haalt men de eigen waardering uit. Mensen die werkelijk zelfvertrouwen hebben, halen een ander niet onderuit, kijken niet op een ander neer en hebben het ook niet nodig om zich protserig voor te doen.

Wie leest dit artikel?

Wie leest dit artikel? Nou u begrijpt wel dat die mevrouw die van stand en aanzien dit niet leest. Die heeft geen leerdoel. Dit artikel wordt gelezen door mensen die moeite hebben wanneer ze:

 • Uit de hoogte worden benaderd
 • Niet gezien of gehoord worden door mensen met autoritair gedrag
 • Niet gerekend worden omdat ze ‘maar gewone mensen’ zijn
 • Moeite hebben om zich te beheersen wanneer ze hooghartig of minachtend worden benaderd

Omgaan met hautaine mensen

Nu weer terug naar de greenkeeper. Zijn vraag is terecht: hoe ga je om met mensen die je vanuit de hoogte benaderen? Het antwoord is eenvoudig. Laat u niet leiden door uw gevoel. Wellicht hebben mensen die deze aanmatigende houding nodig hebben nog een groter vraagstuk dan de greenkeeper die moest leren om zich te beheersen. Kortom: laat u niet irriteren in dit soort situaties en laat u zich vooral niet meeslepen door uw eigen emoties en gevoel. Ook al hebt u gelijk. In dit geval zult u nooit gelijk krijgen. Gelijk hebben en gelijk krijgen: dat zijn twee verschillende zaken.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens