Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Rechtvaardigheidsgevoel: kunt u slecht tegen onrecht?

Rechtvaardig of onrecht en onrechtvaardig

Rechtvaardigheidsgevoel. Wanneer u een bepaald rechtvaardigheidsgevoel hebt, kunt u slecht tegen onrecht en oneerlijkheid. U neemt het snel op voor de zwakkere collega binnen een team of voor een medemens die er minder goed voor staat dan uzelf. In dit artikel gaan we in op het begrip rechtvaardigheidsgevoel, wat het precies betekent, wat de gedragskenmerken zijn en wat het betekent om niet tegen onrecht, oneerlijkheid en onrechtvaardigheid te kunnen.

Wilt u leren om een te sterk rechtvaardigheidsgevoel te vermijden? De Steven is specialist in persoonlijke ontwikkeling! We stellen voor u een maatwerktraining samen die precies bij u aansluit.

Kenmerken

Mensen met een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben vaak:

 • u bent ronduit over wat u wel of niet vindt
 • u zegt vrij snel waar het op staat: u bent direct in de communicatie
 • u wilt eerlijk, oprecht, integer en betrouwbaar zijn en u verwacht dit ook van anderen
 • u houdt van open communicatie en eenduidigheid qua beoordeling van bepaalde situaties
 • u vindt dat de zwakkere in de maatschappij gelijkwaardig en respectvol behandeld dient te worden
 • u neemt het snel op voor anderen wanneer u merkt dat ze dat zelf niet zo goed kunnen
 • wanneer de ander in nood komt hebt u de neiging om voor hem/haar in de bres te springen
 • u staat voor uw normen en waarden en u doet wat u zegt
 • u bent recht door zee
 • u schaamt zich niet voor uw mening: u hebt de durf en het ruggengraat om voor uw mening te staan
 • u laat zich niet manipuleren door uw leidinggevende: zelfs niet al kost u dat uw baan

Doe de test!

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen. Of maak gratis de beknopte test.

Uitgebreide test

Webinar over kwaliteiten

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Kwaliteit: norm of waarde?

Rechtvaardigheidsgevoel is een eigenschap en heeft uiteraard te maken met een ontwikkeld gevoel voor alles wat billijk, betrouwbaar, behoorlijk, redelijk of wetmatig is. En wellicht is het gevoel nog sterker voor alles wat daar niet aan voldoet.

Rechtvaardigheidsgevoel heeft o.a. met uw normen te maken. Een norm is wat u moet van uzelf of wat u niet mag. Maar ook wat u vindt dat anderen zouden moeten of wat u vindt dat ze niet zouden mogen. Normen die bij rechtvaardigheid passen zijn:

 • Je moet naar eer en geweten handelen (gewetensvol en consciëntieus)
 • Je moet mensen een gelijke behandeling geven (respectvol, gelijkwaardig, eerlijk)
 • Je moet medewerkers op de werkvloer objectief beoordelen

Rechtvaardigheid kan ook met uw waarden te maken hebben. Weet u ook welke waarden dat zouden kunnen zijn?

Hoogsensitief of hoogbegaafd?

Er wordt wel eens gezegd hoogsensitieve en hoogbegaafde personen een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben. Of dat op onderzoek gebaseerd is, is ons niet bekend. Zou het zo kunnen zijn dat hooggevoelige mensen sneller aanvoelen wanneer er disrespect, ongelijkwaardigheid of oneerlijkheid is? Zou het zo kunnen zijn dat HSP-ers en HB-ers sneller onrecht aanvoelen? Belangrijker is of u het herkent en mocht u het herkennen is het van belang hoe u ermee omgaat.  

Oneerlijkheid en onrechtvaardigheid: kunt u er niet tegen?

Kunt u slecht tegen oneerlijkheid of onrechtvaardigheid? Merkt u dat het u ergert wanneer mensen wat te verbergen hebben, niet open zijn, halve waarheden vertellen of liegen? Wat ergert u allemaal? Zullen we eens een lijst maken met irritaties? Het ergert u wanneer:

 • met twee maten wordt gemeten en de ene situatie gunstig wordt beoordeeld terwijl de andere situatie minder rooskleurig uitpakt
 • onbillijke maatstaven worden gehanteerd in de beoordeling van mensen of een situatie
 • mensen onredelijk worden en kritiek uiten die onterecht is
 • mensen zich baseren op informatie die onrechtmatig verkregen is
 • liegen en bedriegen als de normaalste zaak worden beschouwd
 • mensen slinks, doortrapt, geniepig of gemeen zijn in hun benadering
 • er onoprechtheid in het spel is of wanneer mensen anderen naar de mond praten om er zelf beter van te worden
 • mensen zich verrijken ten koste van anderen
 • mensen zich mooier voordoen dan ze zijn (onwaarachtig)
 • mensen huichelen of schijnheilig zijn
 • er wordt gefraudeerd of gesjoemeld met informatie
 • mensen de schone schijn ophouden
 • er diplomatiek spelletjes worden gespeeld
 • er dubbele of verborgen agenda’s zijn
 • er sprake is van pesten, mobbing en intriges
 • er wordt gemanipuleerd door de leidinggevende
 • er sprake is van slijmen, beslijmen van de leidinggevende om een wit voetje te halen bij de leiding
 • er sprake is van achterbaksheid
 • er sprake is van schijnheiligheid en hypocrisie

Kortom: mensen met een sterk rechtvaardigheidsgevoel kunnen zich mateloos ergeren aan politieke spelletjes, gekonkel in de wandelgangen, oneerlijkheid, malversaties, wieberen op het randje, onheuse bejegening van de minder weerbare mens. Wilt u leren van uw irritaties?

Uw irritatiezone

Hoe reageert u?

Zodra u oneerlijkheid of onoprechtheid bespeurt dan is er iets wat u emotioneel raakt. Ongetwijfeld heeft dat te maken met wie u bent, wat uw normen- en waardenpatroon is en hoe u in het leven staat. Kortom: u kunt er gewoon niet tegen. Zodra u oneerlijkheid bespeurt, is de vraag hoe u hierop reageert.

 • Stelt u het aan de kaak en laat u zich niet met een kluitje in het riet sturen: gaat u door net zolang tot u gelijk krijgt?
 • Springt u in de bres wanneer iemand wordt vernederd of wordt onderuitgehaald?
 • Confronteert u uw medemens met het onrecht dat u bespeurt?

Wie een sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft kan soms doorgaan met het aan de kaak stellen van onrecht, zelfs al zou het zijn/haar baan kosten en zou hij/zij er privé door in de problemen komen. Hoe u ook reageert, belangrijk is dat u zich bewust bent wat u doet. Anderen kunnen voor u de grens niet bepalen. Dat moet uzelf doen.

Wat is de valkuil?

De valkuil van rechtvaardigheidsgevoel is een te sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Dat kan van alles betekenen maar we noemen enkele voorbeelden:

 • u maakt zich te snel druk over dingen en u voelt zich genoodzaakt om meteen in actie te komen
 • u neemt te snel het voortouw wanneer er iets is wat niet door de beugel kan (een ander zou ook een keer wat kunnen doen)
 • u krijgt wel wat voor elkaar zo her en der maar soms kost het u erg veel energie
 • u bent erg strijdvaardig en soms reageert u te sterk vanuit emotie
 • u kunt de zaken maar moeilijk loslaten
 • soms treedt u op vanuit de reddersrol wanneer mensen in nood komen, soms ten koste van uzelf
 • soms brengt u uzelf in moeilijkheden met uw optreden
 • soms komt u te stellig of te zwart wit over in uw communicatie en laat u nog te weinig ruimte aan andere mensen
 • soms maken mensen misbruik van u en laten ze u de kastanjes uit het vuur halen omdat ze wel weten dat u wel op de barricade springt
 • soms klampen mensen zich aan u vast (u bent hun enige strohalm) waardoor er ongezonde relaties ontstaan
 • u voelt zich vaak oververantwoordelijk of overbetrokken

Wat is rechtvaardigheid?

Rechtvaardigheid is een overtuiging. Vanuit overtuiging handelen is op zich niets op tegen. De valkuil ontstaat wanneer u de definitie van rechtvaardigheid als de waarheid gaat verdedigen en geen ruimte meer biedt voor andere mensen. Voor de buizerd die een muisje oppikt uit het weiland is het wellicht rechtvaardig omdat hij recht heeft op voedsel. De beleving van het muisje kan een andere zijn. Dat brengt ons meteen bij het leerdoel voor mensen met een te sterk rechtvaardigheidsgevoel: relativeren en loslaten.

Leerdoelen wanneer u moeilijk tegen onrecht kunt

Het leerdoel bij een te sterk rechtvaardigheidsgevoel heet  relativeren en loslaten en omvat de volgende punten:

 • leren ingaan op hulpvragen die gesteld worden (in plaats van ingaan op hulpvragen die niet gesteld worden)
 • het besef hebben dat u de nood van de hele wereld niet op uw rug kunt nemen
 • de bewustwording dat u een ander soms beter op een andere wijze kunt helpen dan wanneer u uw eigen gedrevenheid of emotie te weinig onder controle hebt

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens