Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Doorzettingsvermogen: bent u een doorzetter?

Doorzettingsvermogen: bent u een doorzetter?

Bent u een doorzetter? Hebt u veel doorzettingsvermogen? Hebt u een sterke wil om iets te bereiken? Dat is enerzijds een kwaliteit waarover u beschikt en anderzijds heeft het te maken met uw motivatie.

Definitie en betekenis

We proberen tot een definitie te komen van doorzittingsvermogen. Waarschijnlijk past dit gedrag goed bij u wanneer u een doorzetter bent.

 • wanneer u zich iets hebt voorgenomen dan bent u ook vastberaden om uw doel te bereiken
 • u geeft niet eerder op totdat uw doel bereikt is
 • moeilijkheden weet u – hoe dan ook - te trotseren
 • tegenslagen weet u op te lossen door hard te werken en ervoor te gaan
 • u bent pas tevreden wanneer het voorgenomen resultaat is bereikt en u maakt uw werk af tot in de puntjes
 • u zult niet snel de weg van de minste weerstand of de gemakkelijkste weg kiezen
 • wanneer u aan de slag bent doet u dat met rust, orde en structuur
 • u pakt uw taken graag gestructureerd en op dezelfde manier op
 • u haalt voldoening uit uw werk wanneer u de klus helemaal kunt afmaken
 • u vindt het fijn dat uw inspanning ook wordt opgemerkt en gewaardeerd
 • u bent niet snel van uw idee af te brengen
 • u bent vasthoudend en standvastig
 • u bent doelgericht
 • ook al wijst uw omgeving uw idee af, ook al verklaren ze u voor gek: u zet door!

Doe de test!

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen. Of maak gratis de beknopte test.

Uitgebreide test

Webinar over kwaliteiten

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Vaste wil om uw doelen te bereiken

Doorzettingsvermogen helpt als zijnde de vaste wil, de vastberadenheid en vastbeslotenheid om uw doelen te realiseren. Wie wat wil bereiken of realiseren moet niet vandaag ergens aan beginnen en morgen weer wat anders verzinnen. Het is wel van belang dat u:

 • doelen stelt die realistisch zijn
 • doelen stelt die bij u passen (wat u wilt bereiken, past bij wat u kunt en wie u bent: willen, kunnen en zijn)
 • doelen op de juiste manier stellen als voorwaarde voor het halen van doelen

Wat niet bij u past?

Gedrag wat niet bij u past:

 • ergens aan beginnen en niet afmaken
 • halfbakken of slordig werk
 • gemakzucht
 • u er met een jantje van leiden van afmaken
 • impulsiviteit of van de hak op de tak springen
 • gedrag van iemand die verwend is

De doorzetter is van harte welkom!

Ook in bedrijven is de doorzetter vaak erg gewild en van harte welkom. In onze maatschappij zien we ook de waarde van de doorzetters. Doorzettingsvermogen heeft niets te maken met IQ, intelligentie of opleidingsniveau. Het heeft te meer te maken met een vaste wil om niet op te geven en anderzijds ‘geleerd hebben om te knokken en te vechten om iets te bereiken’.  

De kracht en het talent van de doorzetter

De kracht van de doorzetter zit in de vaste wil en overtuiging oftewel de wilskracht en vastberadenheid om iets te bereiken. Concentratie en focus passen bij de doorzetter en wanneer de doorzetter zich iets voorgenomen heeft, is hij/zij erg moeilijk van zijn vooringenomen weg af te brengen. Toch is er veel misverstand over doorzettingsvermogen. Vaak menen mensen dat doorzettingsvermogen nodig is om ergens van af te komen of om iets na te laten (je moet wel doorzetten als je stoppen wilt met roken). Het wordt dan ingezet om iets niet meer te doen. Wanneer u iets wilt bereiken wat aansluit bij uw behoefte dan is doorzettingsvermogen in te zetten bij wat u wel wilt bereiken.  

Niet geleerd om te knokken

Jaap deed het erg goed op de lagere school, middelbare school en ook op de HBO-opleiding. Hij hoefde er weinig voor te doen en hij slaagde met gemak voor zijn diploma’s. Jaap was daar zonder meer trots op! Tot hij ging werken. Bij de eerste werkgever waar hij in dienst was liep het in feite nog met een sisser af. Jaap kon nog net op tijd een andere baan vinden. Maar bij de volgende werkgever ging het mis. De leidinggevende vond Jaap te gemakkelijk ingesteld, gemakzuchtig, onvoldoende gemotiveerd om zijn doelen te bereiken. Jaap moest een verbetertraject doen. Analyse: Jaap had wel een helder verstand en kon daar op school mee wegkomen. Maar Jaap had nooit geleerd om te knokken.  Het was in zijn leven als vanzelf gegaan! Nu brak hem dat op!

De zwakte of de valkuil

Vastbijten is de valkuil

Waar uw kracht ligt, daar ligt ook uw valkuil. Een doorzetter heeft als valkuil: doorbijten of zelfs teveel doorbijten. We verwoorden het als volgt:

 • weet van geen ophouden: nooit kunnen stoppen of kunnen opgeven: doordoen tot je er als het ware bij neervalt
 • moeite met mensen die wat gemakkelijker zijn ingesteld
 • soms moeite met onverwachte gebeurtenissen: alles moet voor u voorspelbaar zijn en anderen begrijpen dat niet altijd
 • niet kunnen verwerken of aanvaarden als het resultaat toch tegenvalt
 • veel vraagstukken praktisch met hard werken en doorzettingsvermogen wil oplossen (niet alles is met hard werken op te lossen)
 • zich teveel vastbijten in bepaalde zaken
 • teveel de zaken willen controleren voordat iets weggaat of teveel het  werk van anderen controleren als ze zeggen dat het af is
 • weinig vertrouwen hebben in het werk van anderen en niet snel tevreden met het resultaat van anderen.

Vastbijten is vastlopen!

Johan was een enorme doorzetter. Als hij echt wat wilde bereiken dan ging hij er ook helemaal voor. Tanden er in en gaan met die banaan! Zo was hij thuis, bij de sportclub maar ook op zijn werk. Wie dacht u dat als eerste het kantoor opende ’s ochtends?  Precies: dat was Johan! Harde werker, doorbijter en nooit weer stoppen! Op zijn 29e kreeg Johan uitputtingsverschijnselen en klachten. Er werd een burnout geconstateerd. Want naast doorzettingsvermogen was Johan ook nog perfectionist en erg loyaal aan iedereen.

Uzelf opblazen!

De valkuil van de doorzetter is zoals gezegd: vastbijten, niet kunnen stoppen. In ergste gradatie is dat uzelf opblazen. En maar doordoen en maar doorgaan! Niet te stoppen! Voortdurend over eigen grens heengaan. Veeleisend zijn voor uzelf en de lat te hoog leggen voor uzelf. Ook nog perfectionisme en hoge eisen stellen aan kwaliteit. U brandt uzelf op!

Wanneer u als doorzetter ook nog bijzonder loyaal bent, een hoog plichtsbesef of verantwoordelijkheidsgevoel hebt, zich bijzonder betrokken voelt en perfectionistisch is dan is doorzettingsvermogen (in doorgeslagen variant) één van de persoonskenmerken voor de burn-out.  Belangrijk is om uw grenzen te kennen en er naar te luisteren.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens