Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Consequent

Consequent is een kwaliteit. Bent u consequent? Dan bent u in staat om volgens een vast stramien of een vastomlijnd plan uw taken uit te voeren. Bent u ook consequent in de naleving van procedures, werkafspraken of bepaalde regels? Weet u dat dit een kracht is?

Doe de uitgebreide analyse

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Uitgebreide test

Gratis preview

U kunt de test ook doen via een gratis preview. U krijgt dan via een beknopt rapport inzicht in wat voor type mens u bent en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen.

Gratis preview

Webinar

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Gedragskenmerken

Consequent kernkwaliteitIemand die consequent is:

  • Maakt afspraken en houdt zich daaraan
  • Kan stelselmatig vasthouden aan bepaalde principes
  • Ziet toe op naleving en handhaving van bepaalde regels
  • Neemt regels en regelgeving strikt zoals het is afgesproken
  • Is principieel en beginselvast dat wil zeggen: vasthoudend wanneer het om bepaalde beginselen gaat
  • Zal niet handelen tegen afspraken in
  • Is trouw aan zijn principes en morele opvattingen
  • Is betrouwbaar: afspraak is afspraak

Op de werkvloer

Op de werkvloer is de kwaliteit consequent goed te benutten. Dat kan in tal van functies een rol spelen maar zeker wanneer het bijvoorbeeld gaat over de naleving van regels op het gebied van kwaliteit, hygiëne en veiligheid.  Ook in leidinggevende functies is de kwaliteit consequent goed te benutten.

Consequent zijn heeft niet altijd met regels te maken. U kunt ook consequent zijn in het onderhouden van de tuin. Dat wil zeggen dat u een bepaalde aanpak hanteert voor tuinonderhoud. Of u bent consequent in het beoordelen van werkzaamheden van anderen. Dat wil zeggen dat er een vaste en gedegen lijn in zit.

Valkuil

De valkuil van consequent is té principieel worden of te radicaal. Een andere valkuil wordt wel als rechtlijnig denken aangeduid. U gaat dan te ver of u wordt te strak in het naleven van bepaalde regels of afspraken. Zodra u in de valkuil terecht komt, kan het gebeuren dat u teveel naar de ‘letter van de wet’ kijkt en te weinig naar ‘de geest waarin bepaalde regelgeving is opgesteld’.

Uw leerdoel

Uw leerdoel is te omschrijven als de balans vinden tussen consequent zijn en toch blijven openstaan voor andere meningen of gedachten. Aanvullend kan ook gezegd worden: er kunnen situaties zijn die om afwijking van bepaalde patronen vragen.

Een ander leerdoel is: voorkomen dat u te nauwgezet of te principieel wordt. Ook op de werkvloer (of in andere verbanden geldt): de rekkelijken hebben de preciezen nodig anders worden ze te rekkelijk en de preciezen hebben de rekkelijken nodig anders worden ze te precies.

Irritatiezone

Uw irritatie is niet zo moeilijk te benoemen. Dat is als inconsequent aan te duiden. In dit geval was het niet zo moeilijk om dat te raden. Maar wat bedoeld wordt is: mensen die regels te pas en te onpas toepassen en die de ene keer zo praten en de volgende keer weer uit een heel ander vaatje tappen.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens