Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Intimiderend overkomen in de communicatie

Intimiderende communicatie

Intimiderend overkomen is een breed begrip. Het kan zowel fysiek zijn door gebaren of dreigen maar ook verbaal kan er sprake zijn van intimidatie. In dit artikel gaan we in op de vraag: wanner kom je intimiderend over in de communicatie?

Kenmerken en definitie

Intimiderend communiceren is bedreigend en creëert een sfeer van onveiligheid. Intimiderend heeft te maken met intiem. Het raakt de intimiteit wanneer u geïntimideerd wordt. Het raakt u van binnen op een terrein waar  een ander niet hoort te komen. Het treft op een besloten stuk, op een vertrouwelijk stuk. Andere kenmerken van intimiderende communicatie:

 • het brengt u van uw stuk en het roept angst op
 • het brengt u in verwarring of in verlegenheid
 • u voelt zich onder druk gezet
 • u ervaart weinig vertrouwen of ruimte
 • u voelt dat u respectloos wordt behandeld

Intimiderend leiderschap

Intimideert uw leidinggevende? Hetzij op subtiele of duidelijke manier? Wat zijn de kenmerken van intimiderend leiderschap? U leest het in dit artikel!

Intimiderend leiderschap

Hoe ziet het eruit?

Hoe ziet intimiderende communicatie eruit? Er zijn tal van manieren om te intimideren. Duidelijk zichtbare vormen zijn:

 • dreigen of beschuldigen
 • schreeuwen en explosief zijn in de communicatie
 • emoties niet onder controle houden
 • uitschelden
 • slaan met deuren of gooien met spullen
 • te directief zijn of te confronterend
 • het op de man of vrouw spelen

Toch zijn we niet duidelijk wanneer we het bij deze kenmerken laten. We noemen nog een paar vormen van de ander subtiel intimideren.

 • de ander negeren
 • de ander manipuleren
 • de ander kleineren of buitensluiten
 • pesten
 • het werk onmogelijk maken
 • de ander voor schut zetten
 • de ander beroddelen

Labelen

Nu is het niet moeilijk om iemand te labelen en daar zit een gevaar aan. Mensen die wel eens te direct zijn in de communicatie of die primair reageren, kun je niet meteen verwijten dat ze intimiderend overkomen op anderen. Dat is althans nogal een aantijging. Om dus te spreken over intimiderende communicatie dan moet er wel een grond zijn om dit soort termen te gebruiken.

Werken aan uw communicatie

Vinden anderen dat u intimideert en wilt u daar wat aan doen? Dat kan zeker maar dan via een individuele training waarbij wij achterhalen wat er mee bedoeld wordt en wat u er aan zou kunnen doen.

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens