Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Communicatie op inhoud en betrekkingsniveau

Communicatie op inhoud en betrekkingsniveau: wat is dat precies? En in hoeverre kunt u daarin iets leren wanneer het gaat over communicatie en communicatietraining. In communicatie onderscheiden we een tweetal niveaus:

  • de inhoud van de boodschap
  • het betrekkingsniveau: de relatie met de ander

Inhoud van de boodschap

Communicatie op inhoud of betrekkingsniveauGesprekken, discussies, meningsverschillen, conflicten en ruzies gaan vaak over de inhoud van de boodschap. De inhoud van de boodschap is dus de feitelijke weergave van de boodschap. Om het met een voorbeeld te duiden. Binnen een overheidsorganisatie waar wij een organisatietraject mochten begeleiden was al jarenlang een discussie aangaande over de aanschaf van een nieuwe machine. De voorstanders hadden tal van argumenten op tafel gelegd waarmee men de ander wilde overtuigen om deze machine ter waarden van € 200.000,- aan te schaffen. De tegenstanders hadden evenveel argumenten op tafel gelegd om aan te tonen dat aanschaf van deze machine volkomen zinloos was.

U voelt het al. In dit voorbeeld ging het niet over de inhoud van de boodschap. Het ging om het onderbuikgevoel wat men bij de boodschap had.

Betrekkingsniveau: de relatie

Communicatie op betrekkingsniveau gaat over de onderlinge relatie. Hoe iets gezegd wordt en wat de ander daarbij voelt of wat het bij de ander oproept, is in dit geval belangrijker dan de boodschap zelf. Betrekkingsniveau gaat vaak over: 'er boven'  of 'er onder'.  We hebben dit reeds eerder verwoord in een artikel over de ouderrol en de kindrol bij communicatie. Om maar bij ons voorbeeld te blijven: wat zat er nu achter de discussie over de aanschaf van die dure machine? In ieder geval was er angst voor het verlies van banen. Zou deze machine niet worden aangeschaft dan was de kans erg groot dat dit werk uitbesteed zou worden aan derden. Daardoor kwamen er banen op de tocht te staan binnen de organisatie. En daar hebt u het punt: over de angst voor baanverlies werd geen woord gerept door de ene partij en over mogelijk uitbesteden werd niet gesproken door de andere partij.

Hoe iets gezegd wordt, is nog belangrijker dan wat er gezegd wordt

Bij communicatie is de wijze waarop de boodschap overkomt belangrijker dan de feitelijke inhoud. U kunt tegen uw kind zeggen: zou jij de fiets even in de schuur willen zetten? (vraag) maar u kunt ook zeggen 'Je zet nu de fiets in de schuur, begrepen?'. Ziet u: het is dezelfde fiets en dezelfde schuur. Maar de toon maakt de muziek in dit geval. U kunt ook zeggen: 'iedere avond draaien je vader en moeder er voor op om jouw fiets binnen de schuur te zetten, maar nu mag je het zelf doen, wij vertikken het'. Of u kijkt fronsend vanuit de luie stoel en u vraagt: 'fiets al in de schuur?'. Ziet  u de verschillen van een zeer gewone vraag, een suggestie, een verzoek tot manipulatief gedrag.

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens