Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Adviesstijlen: kwaliteiten en valkuilen van de stijlen

Adviesstijlen: kwaliteiten en valkuilen van de stijlen. Welke adviesstijl hebt u als adviseur? De training adviesvaardigheden geeft u inzicht in de verschillende adviesstijlen die er zijn maar ook in de kwaliteiten en valkuilen die erbij horen.

Inzicht in adviesstijlen

Wilt u inzicht in de verschillende adviesstijlen? Aarzel niet langer maar schrijf u meteen in voor de training adviesvaardigheden. Klik op onderstaande link en lees alles over aanpak en werkwijze.

Training adviesvaardigheden

Gratis test: welke stijl past bij u?

Inzicht in uw persoonskenmerken en persoonlijkheidsstijl? Doe dan (kostenloos) onze (online) test. U krijgt een rapport in uw mailbox.

Doe de test online!

Welke stijl past bij u?

Wat voor adviesstijlen zijn er? We onderscheiden een viertal stijlen:

 • AdviesstijlenHet vuurtype

  De adviesstijl van het vuurtype is direct en actiegericht. Het vuurtype houdt van aanpakken en creëert beweging. De adviezen die het vuurtype geeft zitten vaak goed in elkaar. Vuurtypen kunnen vooruitdenken en zijn vaak creatief in het ‘out of the box denken’.  Kenmerkend voor een vuurtype is dat hij/zij in zijn adviesrol vaak goed tot de kern of essentie weet door te dringen.

  • Kwaliteiten van het vuurtype in een adviesrol

   Kwaliteiten van het vuurtype in een adviesrol zijn:

   • Duidelijke adviezen
   • Creatieve oplossingen
   • Staat voor nieuwe ideeën en impulsen
   • Vooruitkijkend en vooruitdenkend
   • Out of the box
   • Tot de kern en essentie komen
   • Durven een afwijkend of ongevraagd advies te geven
   • Snelheid bij het maken van analyses of oplossingen
   • Onderlinge samenhang zien
  • Valkuilen van het vuurtype

   Valkuilen van de vuurtype als adviseur kunnen zijn:

   • Te resultaatgericht
   • Soms kan hij/zij de geadviseerde te weinig tijd gunnen (vuurtypen willen soms te snel)
   • Soms  zijn vuurtypen te direct in hun communicatie
   • Soms hebben vuurtypen de neiging om de klant een advies voor te leggen wat te groot of te veelomvattend is (met theelepels eet men gemakkelijker dan met de kolenschop).
   • Soms kunnen vuurtypen weerstand oproepen door hun ongelofelijke wilskracht en drive
   • Op sommige klanten kan een vuurtype arrogant of zelfingenomen overkomen
 • Het watertype

  De adviesstijl van het watertype is gericht op de ander en op de relatie. Watertypen zijn sensitief en gevoelig en hebben het juiste oog voor de intermenselijke verhoudingen.

  • Kwaliteiten van het watertype in de adviesrol

   Kwaliteiten van een watertype in een adviesrol zijn:

   • Soms hebben watertypen een bepaald gevoel waarmee ze de spijker precies op de kop slaan (ze vinden het vaak wel moeilijk om dit gevoel te onderbouwen)
   • Watertypen hebben een hoge gunfactor
   • Watertypen werken verbindend
   • Watertypen kunnen spanningen tussen partijen vaak redelijk elimineren
  • Valkuilen van het watertype

   Valkuilen van het watertype kunnen zijn:

   • Soms de zaken te weinig onderbouwd
   • Soms raken ze verstrikt in de verschillende belangen die er in een adviestraject kunnen zijn (omdat ze iedereen wel begrijpen)
   • Soms vinden ze het moeilijk om ongevraagd of afwijkend advies te geven
   • Soms vinden ze het moeilijk om duidelijk te zijn of om een stelling in te nemen
 • Het luchttype

  De adviesstijl van het luchttype is gericht op tact en diplomatie. Soms worden ze ook de politicus genoemd. Luchttypen bewegen zich als adviseur gemakkelijk in alle kringen. Zij zijn plezierig in de omgang, kunnen goed analyseren en zitten vaak vol ideeën.  Argumenteren en onderbouwen is hun op het lijf geschreven.  Wel zijn ze graag op hoofdlijnen bezig. Luchttypen kunnen de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming rond een advies vaak goed bij de ander laten liggen. Zij zijn vaak minder sturend.

  • Kwaliteiten van het luchttype in een adviesrol

   Kwaliteiten van het luchttype zijn:

   • Ze hebben er slag van om met mensen om te gaan in allerlei kringen
   • Ze kunnen goed analyseren en zitten vol ideeën
   • Ze adviseren graag op de grote lijn of lange termijn
   • Ze kunnen goed sparren met de geadviseerde
   • Ze doorzien de logische samenhang vaak snel
   • Ze geven de ander vertrouwen door hun optimistische kijk op de zaken
   • Ze zoeken de wilsovereenkomst in de groep of tussen partijen
   • Ze kunnen vaak goed presenteren of hun gedachten overbrengen
  • Valkuilen van het luchttype

   Mogelijke valkuilen van het luchttype zijn:

   • Ze nemen te weinig een eigen standpunt in maar laveren tussen alle meningen en standpunten door
   • Ze benaderen situaties soms te rationeel of te systematisch
   • Ze zijn soms te beschouwend (en komen soms moeilijk tot actie)
   • Ze kunnen afstandelijk overkomen
   • Ze kunnen het verwijt krijgen dat ze de zaken te theoretisch benaderen
 • Het aardetype

  De adviesstijl van het aardetype is gericht op feiten en cijfers. Als geen ander kan een aardetype feiten en cijfers tot op detailniveau reconstrueren. Aardetypen zijn vaak praktisch ingesteld en daarom worden ze ook gewaardeerd. Ze zijn doelmatig ingesteld en welk advies het ook betreft: het moet wel zinvol zijn. Aardetypen zijn trouw, betrouwbaar en afspraken komen zij zorgvuldig na. Bovendien kunnen ze in een adviestraject heel goed de output bewaken.

  • Kwaliteiten van het aardetype in een adviesrol

   Kwaliteiten van het aardetype in een adviesrol zijn:

   • Praktisch en nuchter
   • Bewakers en controleurs
   • Afspraak is afspraak
   • Oog voor details
   • Ze kunnen de geadviseerde bewaren voor luchtfietserij of dagdromerij
   • Productief en harde werkers
   • Realistisch
  • Valkuilen van het aardetype

   • Een aardetype kan zich teveel richten op details waardoor hij/zij de hoofdlijn uit het oog verliest
   • Soms kan een aardetype te principieel zijn wanneer het een kant opgaat waarin hij/zij zich niet kan vinden
   • Perfectionisme kan een aardetype parten spelen en in sommige adviestrajecten is dat erg lastig (voor hun zelf maar ook voor de ander)
   • Soms kan een aardetype star worden in zijn communicatie
   • Aardetypen zijn soms te afwachtend

Leerdoelen training adviesvaardigheden

De Steven nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training adviesvaardigheden.

Leerdoelen training adviesvaardigheden

Training Adviesvaardigheden

Wilt u een training Adviesvaardigheden volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Training adviesvaardigheden

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens