Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Adviesvaardigheden en professioneel adviseren: leerdoelen

Adviesvaardigheden en professioneel adviseren: wat zijn mogelijke leerdoelen voor de training adviesvaardigheden? Wij merken dat deelnemers het moeilijk vinden om hun leerdoelen exact te benoemen. Daarom hebben wij op basis van onze ervaring een aantal mogelijke leerdoelen voor u uitgewerkt. Professioneel adviseren doet ieder die beroepshalve te maken heeft met adviseren. Training kan daarom ook gericht zijn op zowel de interne als externe adviseur.

Training Professioneel adviseren

Wilt u professioneel leren adviseren en  vooruitgang boeken op uw leerdoelen? Aarzel niet langer maar schrijf u meteen in voor de training adviesvaardigheden. Klik op onderstaande link en lees alles over aanpak en werkwijze.

Training adviesvaardigheden

Adviseren is meer dan een vaardigheid

Leerdoelen training adviesvaardighedenAdviseren wordt doorgaans als afgebakend terrein gezien maar in de praktijk van alledag blijkt dat ook niet-adviseurs dagelijks adviseren (zonder dat ze zich daar bewust van zijn).

 • adviseren is vooral communiceren, omgaan met conflicten en tegengestelde belangen of behoeften (ook percepties, normen, verwachtingen)
 • adviseren is meer dan een vaardigheid en is een rol die ieder persoonlijk raakt en die te maken heeft met eigen verwachtingen, grenzen, valkuilen, (negatieve en positieve) gevoelens, zelfvertrouwen etc.

Adviesrollen en adviesstijlen

Vaak worden adviesrollen en adviesstijlen door elkaar gehaald. Of er wordt een zo breed scala aan mogelijke rollen en stijlen benoemd dat de deelnemer door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom vereenvoudigen wij de verschillende adviesrollen en de verschillende adviesstijlen.

Gesprekstechnieken

Adviseurs hebben goede gesprekstechnieken nodig zoals:

 • Kernachtig leren communiceren
 • Overtuigend en positief communiceren
 • Verschil zien tussen: gelijk hebben en gelijk krijgen
 • Tactvol communiceren
 • Actieve luisterhouding ontwikkelen
 • Vooroordelen en vooringenomenheid vermijden
 • Confronteren, voorstellen of suggesties doen, argumenteren

Gespreksvaardigheden als leerdoel

Bij De Steven kunt u uw persoonlijke leerdoelen op het gebied van communicatie combineren tot de training adviesvaardigheden. In de linkerkolom ziet u een aantal voorbeelden.

Bekijk de leerdoelen communicatie en gesprekstechnieken en stel zelf uw training samen.

Gesprekstechnieken en communicatie

Uw kwaliteiten

Inzicht in uw eigen kwaliteiten is van belang. Waar liggen uw kwaliteiten als adviseur? Zet u deze ook in? Een leerdoel voor de training is: inzicht en bewustwording in eigen kernkwaliteiten.

Kernkwaliteiten

Valkuilen

Bij iedere kwaliteit hoort een valkuil. Kent u uw persoonlijke valkuilen? Hebt u een strategie ontwikkeld hoe u deze kunt vermijden tijdens adviestrajecten?

Persoonlijke valkuilen

Belangen, behoeften en conflicten

Een mogelijk leerdoel voor de adviseur is om inzicht te krijgen in conflicten, belangen en behoeften. Bij conflicten wordt vaak gedacht aan ruzie maar dat bedoelen wij niet (ruzie is een escalatie van een conflict). Het herkennen, begrijpen (en respecteren) van belangen is belangrijk bij een adviestraject.

 • Inzicht in belangen en behoeften
 • Inzicht in behoeften en gevoelens (positieve en negatieve gevoelens)
 • Tegengestelde belangen benutten als kans
 • De rol van negatieve gevoelens oftewel negatieve gevoelens zijn positief en een richtingaanwijzer (benut ze!)

Conflicthantering

Bij De Steven kunt u de leerdoelen van de training conflicthantering combineren met de training Adviesvaardigheden.

Leerdoelen conflicthantering

Onderhandelen

Ook de leerdoelen voor de training onderhandelen kunnen gecombineerd worden tot 1 traject.

Leerdoelen onderhandelen

 

Inzicht in weerstanden bij adviestrajecten

Weerstanden herkennen en ermee leren omgaan is van onmiskenbaar belang voor de adviseur in tweeledige zin. Leerdoelen zijn:

 • Herkennen van weerstand bij de geadviseerde
 • Herkennen van weerstand bij mezelf       
 • Soorten weerstanden: direct en indirect
 • Indirecte weerstanden herkennen

  • ja zeggen en nee bedoelen (onderdanigheid)
  • de geadviseerde voelt zich onzeker maar stelt de kwaliteit van het advies of de validiteit van een onderzoek ter discussie (trots)
  • weerstand van de ander overrulen (dat zie jij verkeerd of dat werkt bij ons heel anders)
 • Persoonlijke leerdoelen bij het omgaan met weerstanden

  • inzicht en bewustwording wat weerstand met mijzelf doet als adviseur (hoe voorkom je dat vanuit de weerstand op weerstand reageert)
  • grenzen stellen en grenzen durven stellen

Leerdoelen training professioneel adviseren

Leerdoelen persoonlijke ontwikkeling

De Steven heeft een groot aantal persoonlijke leerdoelen voor u uitgewerkt.

Leerdoelen persoonlijke ontwikkeling

Training Adviesvaardigheden

Wilt u een training Adviesvaardigheden volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Training adviesvaardigheden

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens