Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Uitzendkrachten en tijdelijk personeel motiveren

Uitzendkrachten en tijdelijk personeel motiveren. Steeds meer organisaties maken gebruik van een flexibele schil van medewerkers in hun bedrijf. Dat kunnen uitzendkrachten zijn, oproepkrachten en soms ZZP-ers. In de aansturing is er soms een verschil met de medewerker met een vast dienstverband. Hoe motiveer je tijdelijk personeel oftewel: uitzendkrachten mensen, oproepkrachten? De training motiveren medewerkers voor leidinggevenden kan u hierbij van dienst zijn.

Verschillen vast dienstverband of tijdelijke arbeidsovereenkomst

Tijdelijk personeel aansturenEr zijn onder leidinggevenden nogal wat vooroordelen over de motivatie van flexibele krachten (uitzendkracht of oproepkracht). Vaak zegt men dat deze categorie toch wel wat minder gemotiveerd is dan het personeel met een vast dienstverband. Toch willen we daar een nuance aanbrengen namelijk:

  • het personeel met een vast dienstverband heeft een andere relatie en betrokkenheid doorgaans met uw bedrijf dan de medewerker die te pas en te onpas wordt opgeroepen of die slechts zeer tijdelijk bij u werkzaam zal zijn.
  • er is een groot verschil tussen medewerkers die vrijwillig via het uitzendbureau werken of via een oproepconstructie dan wanneer men hiervoor niet vrijwillig heeft gekozen.
  • in krappe tijden op de arbeidsmarkt is het soms voor uitzendbureaus moeilijk om de juiste medewerker te vinden.

Het kost zoveel tijd

Leidinggevenden verzuchten vaak dat het inwerken en begeleiden van uitzendkrachten en oproepkrachten zoveel tijd kost en op het moment dat ze het werk beheersen, vertrekken ze weer. Daarmee komen we dus ook terecht bij de motivatie van de leidinggevende zelf: hoeveel tijd is hij/zij bereid om te investeren in de niet-vaste kracht?

Het vaste personeel

Echter: ook het vaste personeel kan nog wel eens wat extra stimulans gebruiken qua motivatie. Vaak zit men vast aan geijkte zekerheden en derhalve in de comfortzone.

Tips

Belangrijk in het motiveren en aansturen van de oproepkracht en uitzendkracht is het volgende:

  • Behandel deze medewerkers alsof ze bij u een vast dienstverband hebben
  • Betrek ze overal bij: ook bij meetings, overleggen en vergaderingen
  • Beoordeel ze objectief en betrek ze bij het proces van functioneren en beoordelen
  • Zorg ook in dit geval voor een goed inwerkprogramma
  • Sluit ze niet op voorhand uit van bepaalde faciliteiten bij uw organisatie
  • medewerkers helpen ontwikkelen: dat motiveert!
  • duidelijkheid in teams en organisaties draagt bij aan motivatie medewerkers

Leerdoelen

We hebben nog meer leerdoelen voor de training motiveren medewerkers voor u uitgewerkt.

Leerdoelen training motiveren

Training motiveren

Bekijk de training motiveren van medewerkers voor leidinggevenden en managers.

Training motiveren van medewerkers

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens