Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Betrokkenheid medewerkers vergroten: hoe doet u dat?

Betrokken medewerkers en een organisatie waar de betrokkenheid van uw personeel groot is, zorgt voor hogere resultaten, betere prestaties, minder fouten (en dus kosten), minder verzuim en meer arbeidsvreugde. Medewerkers zijn eerder bereid een stapje harder te lopen, de klus te klaren, een keer buiten de reguliere werktijden om te werken. Bovendien voelen ze zich verantwoordelijker voor hun werk en taken.

Wilt u betrokken medewerkers? Betrek ze er dan bij!

Betrokkenheid vergroten bij medewerkersBetrokkenheid vergroten binnen uw organisatie begint met ‘medewerkers betrekken bij’. Ja waarbij eigenlijk? Bijvoorbeeld wanneer u een visie en missie definieert voor uw organisatie. Een gedeelde visie is veel meer waard dan een visie die het managementteam heeft bedacht en vervolgens probeert op te leggen aan de medewerkers.

Betrek uw medewerkers wanneer u doelen stelt voor uw team of wanneer u individuele doelen stelt voor de medewerker. Doelen opleggen, is veel minder effectief dan wanneer de medewerker zelf betrokken is bij het stellen van doelen.

Drie sleutelwoorden voor betrekken bij:

  • Betrek ze bij de richting van uw organisatie: waar gaan we naar toe?
  • Betrek zij bij het gesprek: wat verwachten wij van elkaar?
  • Betrek ze bij het gesprek over: hoe gaan we het doen?

Informeren is betrekken

Informeert u de medewerkers tijdig? Dan betrekt u ze ook bij de ontwikkelingen van uw organisatie. Zowel in goede als slechte tijden.

Open communicatie: gehoord worden

Open communicatie is een voorwaarde voor betrokkenheid binnen uw team. Mensen willen:

  • Gehoord worden
  • Serieus genomen worden
  • Inbreng hebben
  • Invloed hebben op hoe ze hun werk uitvoeren
  • Gewaardeerd worden

Zinvol werk

Wanneer u de kwaliteiten van uw medewerkers benut, ruimte geeft voor doorontwikkeling van eigen kwaliteiten en vaardigheden dan draagt u bij aan betrokkenheid. Maar biedt u uw medewerkers zinvol werk? Dat is werk wat ertoe doet, oftewel werk dat iets toevoegt en betekenis heeft voor uw organisatie. Zinvol werk vergroot de betrokkenheid.

Voorloper van commitment

Betrokkenheid is de voorloper van commitment. Wilt u op commitment op uw organisatievisie, organisatiedoelen? Dan krijgt u die alleen wanneer u betrokken medewerkers in dienst hebt.

De keerzijde

De keerzijde is er ook: is er onvoldoende betrokkenheid bij uw personeel? Dan zijn ze onvoldoende gemotiveerd, neemt men weinig initiatief, doet men wat er gedaan moet worden en loopt men geen stap harder dan gevraagd wordt.  De kans op fouten is groter en de kans op verzuim eveneens.

Leerdoelen teamontwikkeling voor leidinggevenden

We hebben nog meer leerdoelen voor de training teamontwikkeling voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken met alle leerdoelen gericht op leiderschap.

Leerdoelen voor de training teamontwikkeling

Training en coaching

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens