Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Taakvolwassenheid bevorderen bij medewerker en team

Taakvolwassenheid  bevorderen bij medewerkers. Als leidinggevende hebt u de taak om taakvolwassenheid te bevorderen bij de individuele medewerker maar ook binnen uw team. Door uw gedrag als leidinggevende hebt u invloed op hoe medewerkers hun werk doen. Hoe zelfstandiger zij invulling geven aan hun taken en verantwoordelijkheden, hoe betere prestaties er geleverd worden en hoe meer bevlogenheid en werkplezier er ontstaat.

Taakvolwassen: wat is dat?

Taakvolwassenheid bevorderen

Een medewerker die taakvolwassen is, heeft een grote mate van zelfstandigheid. Hij/zij is zelfredzaam en kan zelfstandig die taken uitvoeren die u als leidinggevende gedelegeerd hebt. Kenmerken:

  • de medewerker heeft voldoende kennis van zaken om taken van u over te nemen
  • de medewerker heeft voldoende ervaring om taken waar te nemen
  • de medewerker heeft uw vertrouwen
  • de medewerker is gemotiveerd om taken zelfstandig uit te voeren
  • een taakvolwassen medewerker heeft de juiste bevoegdheden van u gekregen om de taken goed uit te voeren

Kortom de medewerker is bereid en bekwaam om de werkzaamheden uit te voeren zoals de organisatie dat van hem/haar vraagt.

Verantwoordelijkheid bij de medewerker neerleggen

Op het moment dat uw medewerker taakvolwassen is, legt u de verantwoordelijkheid voor de taak bij de medewerker neer. Maar goede afspraken zijn gewenst:

  • u weet dat uw medewerker in staat is om knelpunten zelfstandig op te lossen
  • u weet omdat u het hebt afgesproken dat uw medewerker aan de bel trekt bij bepaalde knelpunten
  • u weet dat uw medewerker u informeert over de voortgang van bepaalde taken
  • u hoeft informatie niet te halen maar u weet dat uw medewerker informatie komt brengen

Hoe pakt u dat aan?

ITaakvolwassen in vier stappenedere medewerker is anders, heeft verschillende ambities, bekwaamheden of talent. Daarom is het van belang dat u uw stijl van leidinggeven afstemt op de bekwaamheid en bereidheid van de medewerker.

Stap 1: u legt uit, geeft instructie en vertelt wat er gedaan moet worden. Uw medewerker is nog niet bekend met de taak en daarom is heldere uitleg nodig. Ook is er controle nodig of de taken naar behoren worden uitgevoerd.

Stap 2: U stuurt bij en u biedt de nodige ondersteuning. U neemt zelf nog de nodige beslissingen maar u legt wel uit waarom u bepaalde keuzes maakt. Het is van belang om uw medewerker te betrekken bij besluitvorming. Feedback op de geleverde prestaties is van belang.

Stap 3: U overlegt en werkt samen. De mate van sturing neemt al af want uw medewerker wordt steeds vaardiger in de uitvoering van zijn/haar taken. Over knelpunten neemt u samen met de medewerker een beslissing of u ziet er op toe dat u goed geïnformeerd bent over de beslissingen die de medewerker neemt. Uw rol is: helpen, ondersteunen en begeleiden. Uw medewerker kan soms nog onzeker zijn of twijfelen aan zichzelf.

Stap 4: U delegeert. De medewerker is bekwaam en kan de taak zelfstandig uitvoeren. Belangrijk aspect: hij/zij durft daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen en is aanspreekbaar op gewenste resultaten. U draagt de verantwoordelijkheid en bevoegdheid over en u maakt afspraken over hoe u geïnformeerd wilt worden over de voortgang, knelpunten, bijzonderheden etc.

Stap voor stap naar taakvolwassenheid

In feite is het de taak van de leidinggevende om alle medewerkers binnen het team naar een taakvolwassen rol te begeleiden. Maar dit gaat stap voor stap. Een plan van aanpak draagt bij aan het welslagen van deze missie. Wanneer de medewerker in dit proces niet op de juiste wijze wordt begeleid kan dat leiden tot demotivatie bij de medewerker.

Leerdoelen

We hebben nog meer leerdoelen voor de training coachend leidinggeven voor u uitgewerkt.

Leerdoelen training coachend leidinggeven

Training coachend leiderschap

Bekijk de training coachend leidinggeven voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training opmaat.

Training coachend leiderschap

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

E-book: HSP label of labiel?

E-book met als titel: hoogsensitief, label of labiel? Bestel dit ebook via de webshop!

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.